Perspective

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား

ကိုလိုနီေခတ္ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရး၊ လယ္သမားအေရးေတာ္ပုံ၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံ၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဝံသာႏုလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွသည္ ၆၂ အာဏာသိမ္းဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ၆၇ ကမ္းနားအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပမႈ၊ ၇၃ ဦးသန္႔အေရးအခင္း၊ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံတို႔တြင္ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ...

ဖတ္၊ သုံး၊ ျပင္၊ ပစ္

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ခုကို ကမၻာတြင္ အရွည္ၾကာဆုံးက်င့္သုံးေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖည့္စြက္ျခင္း (Amendment) တစ္ခုကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အသိအမွတ္ျပဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၀ ေက်ာ္ ၾကာခဲ့သည္ဆိုပါက သာမန္ျပည္သူမဆိုထားႏွင့္ ဥပေဒသိပၸံပညာရွင္ဟု ခံယူထားၾကသူမ်ားပင္လၽွင္...

ဘယ္ႏိုင္ငံကို အတုယူမလဲ

ျပည္သူ႕ေရးရာ မူဝါဒသမားမ်ားအၾကား ေျပာေသာစကားရွိသည္။ ‘ဘီးကို ျပန္တီထြင္ရန္မလို။’ ဆိုလိုသည္က တီထြင္ၿပီးသား၊ သူတစ္ပါး လုပ္ေဆာင္ၿပီးသားကို အစကျပန္စရန္မလို၊ အခ်ိန္ကုန္သည္ လူပန္းသည္။ အတုယူၿပီး အမွန္အမွားယူသင့္သည္ယူ၊ ပယ္သင့္သည္ပယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ႀကိဳးစားေနေသာ၊ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကေရာ ဘယ္ႏ္ိုင္ငံကို...

ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘာ့ေၾကာင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသနည္း (၂) Why Did Democracy Spread?

အျခားေသာ အေတြးအေခၚ ဂိုဏ္းတစ္ခု၏ နားလည္ခ်က္အရဆိုလၽွင္ ဒီမိုကေရစီမွာ အိုင္ဒီယာတစ္ရပ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္မဟုတ္သလို ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးတစ္ရပ္လည္း မဟုတ္ပါေခ်။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ နက္႐ႈိင္းေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအင္အားစုမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မၽွသာျဖစ္ေပသည္။ လူမႈသိပၸံပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ဟိုယခင္ကတည္းက နားလည္လက္ခံထားခဲ့ၾကသည္မွာ ‘အဆင့္ျမင့္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ...

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၏ အေျခအေနမ်ား ယခင္ထက္စာလၽွင္ မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားျခင္းမွာ အေၾကာင္းရွိသည္။ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕တို႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ေတာင္းဆိုေဆာ္ဩမႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ေယဘုယ်ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ေပၚေပါက္လာျခင္းေတာ့ မဟုတ္။ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းခံခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏...

၂၁ ရာစု ဒုတိယပင္လုံႏွင့္ စစ္ဘက္ – အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရး

အခုလာမယ့္ ေမလ ၂၄ ရက္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို က်င္းပေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရ အထူးတလည္ အာ႐ုံစိုက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ စိန္ေခၚမူမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ေကအိုင္အိုအလုပ္အဖြဲ႕...

စဥ္းစားရေတာ့မည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္

၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္ ဖက္ဒရယ္မူမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။ စာေရးသူ ပါဝင္ေဆြးေႏြး ေနသည့္ စီးပြားေရးက႑တြင္လည္း ဖက္ဒရယ္စီးပြားေရးအေျခခံမူမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းအေျဖရွာေနၾကသည္။ စီးပြားေရးဖက္ဒရယ္ဆိုသည္မွာ အဓိကအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္ Fiscal...

ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘာ့ေၾကာင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသနည္း (၁) Why Dod Democracy Spread?

(ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း တတိယလႈိင္း၊ ဒီမိုကရက္တစ္လႈိင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပုံ သီအိုရီမ်ား၊ အခိုင္အမာလူမႈအုပ္စုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အျမစ္တြယ္လာပုံ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီၾကား ဆက္ထုံးအျဖစ္ လူမႈေရးႏိုးၾကားလႈပ္ရွားလာျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေသာ့ခ်က္အခန္း …၊) ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္...

ဆူပါမြန္းႏွင့္ ဒို႔ျမန္မာ

၁-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ …။ အခ်ိန္က ညေန ၃ နာရီတိတိ …။ ကၽြန္ေတာ္ ဘန္ေကာက္သြားဖို႔ မဂၤလာဒုံေလဆိပ္မွာ ေလယာဥ္ ေစာင့္ေနတုန္း FB ဖြင့္ၾကည့္မိပါတယ္။ မဂၤလာသတင္း …။ ေကာင္းလိုက္တဲ့ မဂၤလာသတင္း …။...

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သိျခင္း အႏုပညာ

ခုဆို တကၠသိုလ္ကေနဘြဲ႕ရၿပီးတာ ေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီေပါ့။ ဆယ္တန္းေအာင္တာဆိုရင္ေတာ့ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ အဲဒီလို ငယ္ငယ္ကသူငယ္ခ်င္းေတြ ျပန္ဆုံၾကရင္ စဥ္းစားေနမိတယ္။ ဆယ္တန္းတုန္းကေတာ့ အမွတ္မ်ားမွ လူေတာ္လိုလိုထင္ခဲ့ၾကတာ။ မိဘေတြကလည္းေျပာတယ္၊ ဆယ္တန္းကသာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အလွည့္အေျပာင္းပဲ၊ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ဒီအမွတ္ေပၚမူတည္ၿပီးမွ ကိုယ္တက္ခ်င္တဲ့...