Perspective

လမ္း (၅) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

  MSR မွာ အိႏၵိယႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေရာ၊ စိုးရိမ္မႈအတြက္ပါ ေရခံေျမခံတစ္ခုလိုျဖစ္ေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ အဆိုပါစီမံကိန္းက ေဒသဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးကို အဆင္ေျပလြယ္ကူေစၿပီး ေရေၾကာင္းသြားလာေရးလြတ္လပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဗိသုကာပုံစံသစ္ကို ဖန္တီးေပးသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္း...

အရာရာခ်ိတ္ဆက္ အင္တာနက္ (Internet of Things-IoT) နဲ႔ ျပည္သူ႕ေရးရာ မူဝါဒ

အင္တာနက္ဆိုတာ ဘာလဲ။ လူေတြကို တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေပးထားတဲ့ ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္လို႔ ေျပာရင္ မမွားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုက IoT လို႔ေခၚတဲ့ Internet of  Things  (အရာဝတၳဳေတြ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့ အင္တာနက္) လို႔ ဆိုလာတယ္။...

တံခါးဖြင့္႐ုံမွ တစ္ပါး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ‘တံခါးဖြင့္ကံ’ မေကာင္းခဲ့။ သို႔ေသာ္ တံခါးဆက္ ဖြင့္ေန႐ုံမွတစ္ပါး အျခားမရွိ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ တြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၿပီး ကမၻာႀကီးတြင္ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ ျပန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာႀကီးသို႔ တံခါးဖြင့္ဆက္ဆံႏိုင္ခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တံခါးပိတ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္၊ ဖြင့္ေသာ္လည္း...

ဒီမိုကေရစီ – တာဝန္ယူမႈ (Democratic Accountability)

ဒီမိုကေရစီအရ မဲဆႏၵရွင္ေတြက သူတို႔ရဲ႕အစိုးရကို သင့္တင့္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေတြေပးထားၿပီး တစ္ဖက္ကလည္း အစိုးရထမ္းေဆာင္ရမယ့္မူဝါဒေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုခိုင္ခိုင္မာမာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသလဲဆိုတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဖရန္႔စစ္-ဖူကူယားမား (Francis Fukuyama) ေဆြးေႏြးထားတာကို ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ ဘယ္လိုပဲအဓိပၸာယ္ေကာက္ေကာက္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ၊ ဒါမွမဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားရဲ႕...

လမ္း (၄) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

၃။ BRI ၏ မ႑ိဳင္ ခုနစ္ရပ္ ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းစီမံကိန္းတြင္ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ရပ္ ပါဝင္သည္။ ‘ကုန္းေျမအေျခစိုက္ စီးပြားေရးစႀကၤမ်ား’ (ဤအရာအားလုံးကို စုေပါင္း၍ တ႐ုတ္ျပည္က ‘ပိုးလမ္းမစီးပြားေရးရပ္ဝန္း’ ဟု ရည္ၫႊန္းသည္) ႏွင့္ ‘၂၁ ရာစု...

ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ-အခ်ိန္အဆ

ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရလို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အားနည္းသြားေစတဲ့အေၾကာင္း Francis Fukuyama  ေဆြးေႏြးတာကို ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြသိပ္ေပးရင္ ဘာျဖစ္မလဲ၊ ဘယ္လိုအခ်ိန္အဆမၽွတသင့္သလဲဆိုတဲ့ သူ႕ရဲ႕ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း အလြန္အကၽြံလုပ္ပိုင္ခြင့္ရတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဖူကူယားမားဥပမာေပးတဲ့...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေစရန္ ငါးခ်က္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မၿငိမ္းခ်မ္းစရာအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ဘာသေဘာထားမၽွ မတိုက္ဆိုင္သူခ်င္းပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနသည္ဟု စဥ္းစားရာတြင္ သေဘာတူၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ရွိအရွိန္အတိုင္း ထိန္းထားရာတြင္ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ငါးခ်က္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး...

မျဖစ္ႏိုင္တာေတြ ေသခ်ာသြားတဲ့အခါ…

၁။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာၿပီလား ကၽြန္ေတာ္ ငယ္ငယ္က တအားႀကိဳက္ခဲ့တဲ့ ဆရာေဖျမင့္ရဲ႕ ဘာသာျပန္ စာအုပ္တစ္အုပ္ပါ။ မွတ္မိသေလာက္ေျပာရရင္ ရပ္ေဝးမွာ သြားအလုပ္လုပ္တဲ့ သားျဖစ္သူကို မိခင္ကအားေပးတာ။ သားက စိတ္ဓာတ္က်တိုင္း၊ အခက္အခဲတစ္ခုႀကဳံတိုင္း အေမ့ဆီရင္ဖြင့္၊ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းတယ္။ အေမကတစ္ခြန္းပဲ...

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဆိုသည္မွာ …

ေလာကတြင္ ဓမၼႏွင့္ အဓမၼ ဟူသည္ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အမႈကိစၥတို႔ရွိၾကသလို တရားႏွင့္မေလ်ာ္ညီေသာ အမႈကိစၥတို႔လည္း ရွိၾကကုန္၏။ မည္သည့္အမႈ တို႔သည္ တရားေသာအမႈျဖစ္၍ မည္သည့္အမႈတို႔သည္ မတရားေသာအမႈမ်ား ျဖစ္ၾကပါသနည္း။ တရားျခင္း/ မတရားျခင္းကို အမ်ားညီေပတံျဖင့္...

လမ္း (၃) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းအစပ်ိဳးခ်ိန္က အေမရိက၏အခန္းက႑ BRI ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ တစ္ခုမက မနည္းမေနာရွိပါသည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို အသာထားၿပီး ျပည္ပမွတြန္းအားမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါမည္။ အမွန္စင္စစ္ BRI မွာ အိုဘားမားအစိုးရ၏ ေပၚလစီကို...