Stock

အတက္လိႈင္းထိပ္မွ ျပန္ဆင္းလာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေမ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ေမ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း က်ပ္သန္း ၂၀၀ အထက္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္သည့္ တတိယေျမာက္သီတင္းပတ္ျဖစ္သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၉၀၀၀ ေက်ာ္၊...

တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ကာလအတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး စံခ်ိန္တင္သြားသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေမ ၆ ရက္ေန႔မွ ေမ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္သည္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္၊ ရွစ္လေက်ာ္ကာလအတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံးစံခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ အၫႊန္းကိန္းႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ႏွစ္မ်ိဳးလုံး ေတာက္ေလၽွာက္က်ဆင္းေနသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္မွာ ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာေဈးမ်ားျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး...

ရွယ္ယာေဈးမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ေမ ၃ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၀,၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၁၆ ဒသမ ၁၆ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၇...

အက်စံခ်ိန္သစ္ တင္မဆုံးသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (မတ္ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၉,၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၆၈ ဒသမ ၀၃ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္သုံးပုံတစ္ပုံေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ...

အက်လိႈင္းမွာ ေမ်ာပါေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (မတ္ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၂၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၁၀၇ ဒသမ ၂၉ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္...

ေရခဲမွတ္နီးနီး ေအးစက္လာေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔မွ မတ္ ၁ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၅,၅၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၉၅ ဒသမ ၅၇ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၆...

ေရခဲမွတ္နီးနီး ေအးစက္လာေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ရွယ္ယာအစု ၁၇,၀၀၀ နီးပါး၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၈၂ ဒသမ ၄ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။...

အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၀,၈၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၉၉ သန္းခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ...

စံခ်ိန္တင္ထပ္က်သည့္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္း

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ရွယ္ယာအစု ၃၀,၀၀၀ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၇၇ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၃၉၂ ဒသမ ၁၈ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္  ၄၀၁ ဒသမ...

အၫႊန္းကိန္း ၄၀၀ ေအာက္ ပထမဆုံးေရာက္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၇,၇၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၁၄ သန္း ေက်ာ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၀၁ ဒသမ ၃၇ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ...