Cover Story

ICJ တရားစီရင္ခန္း

ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္တြင္ ၂၀၁၇ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္အေၾကာင္း ရွင္းျပေလ့မရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ေသာ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ The Hague ၿမိဳ႕ ICJ တရားစီရင္ခန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ၿပီး ေနာင္လာမည့္မ်ိဳးဆက္မ်ားတိုင္ အမွတ္တရ...

ေျမယာအျငင္းပြားမႈၾကား တိုးဝင္လာေသာ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ

“စစ္အစိုးရသာ ေျမသိမ္းတယ္။ က်န္တဲ့သူေတြက မသိမ္းဘူးဆိုၿပီးေတာ့ တက္လာတာ။ အခုၾကေတာ့ သူတို႔က သိမ္းတယ္။ အေျပာနဲ႔အလုပ္မညီဘူး” ျပည္သူတင္ေျမႇာက္သည့္ အစိုးရအေပၚ ယင္းသို႔ဆိုလာသူမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ေငြပင္လယ္ကုန္တြင္းဆိပ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမသိမ္းခံရသည္ဆိုေသာ ေတာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အဆိုပါေတာင္သူကမူ ၎၏ေျမ ျပန္လည္ရရွိေရးတြင္ အဟန္႔အတားမ်ားႀကဳံေတြ႕မည္ကို...

လူငယ္မ်ားအတြက္ တစ္ေနရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အသက္ ၇၄ ႏွစ္ ေက်ာ္စျပဳေနၿပီျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၏ အသက္သည္ ယခုအခါ ၆၈ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လက္နက္ကိုင္အင္အားစုတို႔၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္ဟု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ဖြင့္ဆိုျခင္းခံရေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ အသက္...

ICJ သားရဲတြင္းဆီသို႔

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရရွိၿပီး (၂၈) ႏွစ္ ျပည့္ ေျမာက္သည့္ေန႔တြင္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တရားစြဲဆိုထားသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို သြားေရာက္ေျဖရွင္းရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းသည့္ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီအေရးေၾကာင့္ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံက...

ၿခိမ္းေျခာက္ခံ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးအခ်ဳပ္အျခာ

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ အသက္ဝိဉာဥ္ဟုဆိုႏိုင္သည့္ သီးႏွံမ်ိဳးေစ့အတြက္ ကိုယ့္အားကိုယ္မကိုးႏိုင္ေသးသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေက်းလက္ေနလူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ပင္မစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး(GDP) ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ တစ္ရာသီၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္ရာသီ အသစ္ထပ္မံစိုက္ပ်ိဳးရန္လိုအပ္ေသာ...

သုေတသနေျခလွမ္း ဘယ္လိုလွမ္း

ျမန္မာ့တကၠသိုလ္မ်ား၏ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ဤအရွိန္အဟုန္မၽွျဖင့္ ျမန္မာ့တကၠသိုလ္ သုေတသနဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအိပ္မက္ကို မထုဆစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ၫႊန္းဆိုေနပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕အေျခစိုက္ သုေတသနႏွင့္ အခ်က္အလက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ Knoema Enterprise ၏ အခ်က္အလက္အရဆိုလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္...

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တစ္ႏွစ္အလို

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ျပည္သူမ်ား၏ အိပ္မက္သည္ အာဏာရပါတီေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ “အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တပ္မေတာ္သည္ စိတ္အားထက္သန္ပုံမရ” ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္လန္႔ႏိုးခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးကို ေရွး႐ူမည္ဆိုေသာ အရပ္သားအစိုးရသည္ လာမည့္...

ပါတီမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ မေရရာျခင္းမ်ား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊတစ္ေယာက္ လူလုံးျပႏိုင္ငံေရးကစားပြဲမွ ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာေသာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးသည္ကား လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ အေငြ႕အသက္မ်ား ထုံမႊမ္းထားသည့္ အဆိုပါေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္အၿပိဳင္ႏႊဲမည့္ အ႐ႈံး၊ အႏိုင္ အကဲဆတ္ေသာ...

ဝင္ေငြနည္းမ်ားအတြက္ ေျမရွင္ျဖစ္ေရး ေမၽွာ္လင့္ျခင္းမ်ား

“ကိုယ့္ေရွ႕ကလူကိုမွတ္ထား။ ၾကားျဖတ္မယ္” ဟူသည့္ ဆူဆူညံညံအသံမ်ား ညံေနသည္။ ပူျပင္းသည့္ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ လူတန္းရွည္ႀကီးသည္ တစ္စုံတစ္ရာကိုရရွိရန္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။ ယခင္ သမဝါယမေခတ္ကကဲ့သို႔ ဆန္ဝယ္ယူခြင့္ရရွိရန္ တန္စီးေနျခင္းမဟုတ္၊ ထို႔အတူ စစ္အစိုးရလက္ထက္က လူတစ္ဦးလၽွင္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္သားေရာင္းခ်ေပးသည့္ စားအုန္းဆီဝယ္ယူခြင့္ရရွိရန္ စီတန္းေနျခင္းလည္း...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ေတြ႕ႏွင့္ ေနာက္ကြယ္

ယခုေဆာင္းပါးကို ဖတ္ေနရခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA ေလးႏွစ္ျပည့္လုၿပီ။ ၂၀၁၁ က စတင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သစ္မွာမူ ရွစ္ႏွစ္ၾကာၿပီ။ လတ္တေလာကာလမ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕...