Cover Story

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ေတြ႕ႏွင့္ ေနာက္ကြယ္

ယခုေဆာင္းပါးကို ဖတ္ေနရခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA ေလးႏွစ္ျပည့္လုၿပီ။ ၂၀၁၁ က စတင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သစ္မွာမူ ရွစ္ႏွစ္ၾကာၿပီ။ လတ္တေလာကာလမ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕...

ပ်က္ယြင္းစျပဳလာသည့္ ပညာေရးသုံးပြင့္ဆိုင္ဆက္ဆံေရး

၂၁ ရာစု ပညာေရးသို႔ ဦးတည္ေျပာင္းလဲေနသည့္ ကာလတြင္ ျမန္မာ့ဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑မွာလည္း ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရလက္ထက္ KG+12 ပညာေရး စနစ္သစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ဆရာမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္လာမႈမ်ား ရွိလာသကဲ့သို႔...

စီးပြားေရးႏိုးထေရး အခြန္ဂီယာႏွင့္ အခါအခြင့္သင့္ အက်ိဳးစီးပြားဝိဝါဒ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ရာတြင္ ကိုးဆယ္က ယင္းအဆိုကို ေထာက္ခံလိုက္ၾကသည္။ က်န္ဆယ္ေယာက္ကမူ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ ယင္းအဆိုကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ၏ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားေနေသာ ပုဒ္မ ၂၅၊ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာဝင္ေငြ (စကလကဝင္ေငြ) မ်ားအတြက္...

လစ္ဟာသြားေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ကြက္လပ္မ်ား

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူ မခ်မ္းေျမ႕တစ္ေယာက္ မဟာသိပၸံဘြဲ႕တစ္ခု လက္ဝယ္ပိုက္ၿပီး အလုပ္တစ္ခုကို အသည္းအသန္ ရွာေဖြလၽွက္ရွိသည္။ သူမ၏ ပညာေရးပန္းတိုင္သည္ မဟာဘြဲ႕တစ္ခုရ႐ုံသာမက။ ထိုမၽွမကေသာ ပါရဂူဘြဲ႕ရေရး အနာဂတ္ပညာေရးေမၽွာ္လင့္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ေရွ႕သို႔ဆက္လွမ္းလိုေသာ္လည္း အေျခအေနကခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္ အလုပ္တစ္ခုကို ရွာေနရျခင္းျဖစ္သည္။ မခ်မ္းေျမ႕သည္ B.Sc...

လႈိင္သာယာသား တ႐ုတ္မ်ား

“အေရွ႕က တ႐ုတ္၊ အေနာက္က ျမန္မာေပါ့” ဟု ဆိုလာသူက လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမွ စာေရးမတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္ လႈိင္သာယာကို ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ခြဲျခားရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းသို႔ခြဲျခားလိုက္ပါက လႈိင္သာယာအေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း၊...

ေနျပည္ေတာ္- ဆိုးလ္မွသည္

ဂ်င္ဆင္း၊ ဆိုဂ်ဴ ၊ အြန္ေစာ၊ ဂၽြန္ေစာ၊ ပဲေခါက္ဆြဲႏွင့္ ကင္ခ်ီဟူေသာ ျမန္မာတို႔ နားယဥ္ခဲ့ၾကသည့္ ကိုရီးယားေဝါဟာရမ်ားေနာက္ ယခု စက္တင္ဘာလဆန္းတြင္ ျမန္မာတို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္ ေဝါဟာရတစ္လုံး ထပ္တိုးလာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတအမည္ ‘မြန္ေဂ်အင္’ ျဖစ္သည္။...

ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ ေသာကနယ္

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ညီေနာင္လက္နက္ကိုင္သုံးဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔အၾကားျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသည္ သတၳႏၲရကပ္ ဆိုက္ေနသည္။ သတၳႏၲရကပ္ဆိုသည္မွာ လက္နက္ေဘးေၾကာင့္ပ်က္စီးျခင္းဟု ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ တရားေတာ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လက္နက္ျဖင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ႏွစ္ဖက္ ထိခိုက္က်ဆုံးမႈမ်ားသာမက အျပစ္မဲ့အရပ္သားေသဆုံးမႈမ်ားပါရွိေနရာ သတၳႏၲရကပ္ဆိုက္ေနသည့္သေဘာပင္...

ပၪၥမံမ်က္စိ လိုအပ္ၿပီေလာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရး က်ိဳးေပါက္သြားၿပီေလာဟု ပူပန္ကာ ေတြးဆရမည့္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈတစ္ခု ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။ တေအာင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (MNDAA) ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA) တို႔ပူးေပါင္းထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္...

သဘာ၀ေဘး တပ္လွန္႔သံ

တရိပ္ရိပ္တက္လာသည့္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမွာ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာသည္။ ယခုႏွစ္တြင္မူ ေရႀကီးမႈသာမက ေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္လည္း ေသဆုံးသူမ်ားလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေနာက္ ပိုင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရသိန္းႏွင့္ခ်ီ ေသဆုံး ခဲ့ရသည္။ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈေၾကာင့္ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံခ်ီ၍...

႐ႈပ္ေထြးလာေသာ အေျခခံဥပေဒ ကႀကိဳးမ်ား

၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိၿပီး လူေျပာသူေျပာမ်ားလွသည့္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဝိဝါဒကြဲလ်က္ရွိသည္။ ဆိုရလၽွင္ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခ်ိန္ကို အခြင့္ေကာင္းအျဖစ္အသုံးခ်၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေမြးဖြားေစခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အၿမဲလိုလိုဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါအေျခခံဥပေဒေအာက္မွပင္ ႏိုင္ငံအာဏာကို...