Special Reports

ျမန္မာ့လူေနမႈအဆင့္အတန္း ေၾကးမုံျပင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္သကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ကမၻာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံစာရင္းဝင္ (Least Development Countries-LDC) ျဖစ္လာခဲ့သည္။ LDC စာရင္းဝင္ၿပီး၂၄ ႏွစ္အၾကာ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရျဖစ္ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွစ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ...

ရန္ကုန္သားတို႔၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပၿပီးေနာက္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခု က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ခုနစ္သန္းနီးပါးေနထိုင္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လမ္းေဘးေခြးမ်ား မ်ိဳးပြားမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ႂကြက္ဖမ္း၊ လမ္းခင္း၊...

ပင္လုံလာပါၿပီ

အႀကိမ္ႀကိမ္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းေနခဲ့ရသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လုံ)သည္ လာမည့္ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပပါေတာ့မည္။ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ သုံးႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပမႈျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကတည္းက ယခုညီလာခံကိုက်င္းပရန္ စိတ္ေစာေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မ႐ိုးႏိုင္ေသာအေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ တစ္လၿပီးတစ္လ ေနာက္ဆုတ္လာခဲ့ရသည္မွာ...

ICC ကို တန္ျပန္ျခင္း

စိုးရိမ္ေနသည့္အတိုင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာသည္။ ဘဂၤါလီမ်ား မိမိသေဘာဆႏၵအရ ျမန္မာ့ေျမေပၚက ထြက္သြားေသာ္လည္း အင္အားသုံးႏွင္ထုတ္ခံရသည္ဟုပုံေဖာ္ကာ ျမန္မာကို ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈခံ႐ုံး (ICC) သို႔ တင္ပို႔ရန္ ႏိုင္ငံတကာက ႀကိဳးပမ္းေနၾကေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေသာင္းထြန္းက လြန္ခဲ့သည့္ ခုနစ္လခန္႔က ေျပာဆိုထားသည္။ “ႏိုင္ငံတကာအေရးျဖစ္ေအာင္...

အေဝးၾကည့္ အနီးၾကည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း (Peace Talk) က်င္းပသည္မွာ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ရွိခဲ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမၽွာ္လင့္သလို ခရီးေပါက္၊ မေပါက္၊ ရည္႐ြယ္ရာ ေရာက္၊ မေရာက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ အခ်ိန္သင့္ၿပီျဖစ္သည္။ “ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးေတြက ျပည္သူလူထုေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လာေအာင္၊ ေနာက္ၿပီး...

Facebook တရားစီရင္ခန္း

Facebook Inc ဟူေသာ နည္းပညာကုမၸဏီသည္ လူမ်ားစြာ ပါဝင္သုံးစြဲႏိုင္ေသာ Facebook ကို နည္းပညာသုံးကာ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္မွာ ၁၄ ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ ထို Facebook စင္ျမင့္ Platform တြင္ သြက္သြက္လက္လက္ ပါဝင္စီးေမ်ာေနေသာ...

ရန္ကုန္အစိုးရ ကားတုပ္ေကြး

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရကို ေငြေခၽြတာသုံးစြဲရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သတိေပးလိုက္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ လမ္းခင္းရန္ထက္ Ford ကားဝယ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ၾကား ပြတ္တိုက္သံမ်ားညံေနခ်ိန္တြင္ ထိုေဝဖန္သံ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရ...

စီးပြားေရး ကပၸတိန္သစ္ ျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္ မုန္တိုင္း

လူစားဝင္မည့္ ကပၸတိန္အသစ္က ယုံၾကည္မႈအျပည့္။ အသက္ရွစ္ဆယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္အသင့္ရွိေနသည္။ သူကား ဦးစိုးဝင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက႑အတြက္ အေရးပါဆုံးယႏၲရားတစ္ခုျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ရမည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ အားေပ်ာ့ေႏွးေကြးေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ထူထူေထာင္ေထာင္ျဖစ္ရန္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ဟုလည္း ၎က ယုံၾကည္ထားသည္။...

ျမန္မာစီးပြားေရး ေ႐ႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္ ဝမ္းေခါင္ေခါင္

အတက္၊ အက် ဝိေရာဓိျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး မက်ပါ။ တိုးတက္မႈ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပင္ရွိေနေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF)၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးက အကဲျဖတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ တိုးတက္လာေသာႏႈန္းသည္...

သတင္းအတုအပ သတိျပဳပါ

ကုန္ပစၥည္းအတုဆိုလၽွင္ တ႐ုတ္ျပည္ကို ေျပးျမင္ၾကပါလိမ့္မည္။ သတင္းအတုဆိုလၽွင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္မႈအေကာင္းဆုံး ျဖစ္သနည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကမၻာေပၚတြင္ ထိပ္ဆုံး ဟုတ္၊ မဟုတ္မေသခ်ာေသာ္လည္း ထိပ္တန္းစာရင္းတြင္ေတာ့ ပါေနႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ အထူးသျဖင့္ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ သတင္းတုမ်ား ဒုႏွင့္...