Tagged: ခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ)

ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ-အခ်ိန္အဆ

ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရလို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အားနည္းသြားေစတဲ့အေၾကာင္း Francis Fukuyama  ေဆြးေႏြးတာကို ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြသိပ္ေပးရင္ ဘာျဖစ္မလဲ၊ ဘယ္လိုအခ်ိန္အဆမၽွတသင့္သလဲဆိုတဲ့ သူ႕ရဲ႕ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း အလြန္အကၽြံလုပ္ပိုင္ခြင့္ရတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဖူကူယားမားဥပမာေပးတဲ့...

ဗ်ဴ႐ိုကေရစီရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စြမ္းရည္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဖရန္စစ္ဖူကူယားမားက ဆက္လက္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕စြမ္းရည္ဆိုတာ အစိုးရရဲ႕ အရည္အေသြးကိုတိုင္းတာတဲ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုပါ။ ျပည့္စုံလုံေလာက္တဲ့ ကိုက္တံတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရတစ္ရပ္ မွန္မွန္ကန္ကန္လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားက လြတ္လပ္မႈရွိဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဖူကူယားမားက ေတာက္ေလၽွာက္ေျပာေနတာပါ။ သူ႕ရဲ႕အယူအဆအရဆိုရင္ မူဝါဒေတြခ်မွတ္ရာ၊...

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္း

ထိေရာက္တဲ့ ေခတ္မီအစိုးရတစ္ရပ္ဆိုတာ ဘယ္လိုအစိုးရမ်ိဳးလဲ။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ ေတာင့္တင္းခိုင္မာတဲ့ စြမ္းရည္ရွိတဲ့အစိုးရ၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ရွိရမယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း အစိုးရကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ဖိအားေပးတဲ့ ဥပေဒ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ တာဝန္ယူမႈေတြကို သင့္တင့္မၽွတစြာ...