Tagged: ခ်မ္းေျမ့

ICC

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ဟိတ္ၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈတရား႐ုံး(ICC) သည္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ တရားစီရင္ရာတြင္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အျဖစ္ အားထားရာတရား႐ုံးျဖစ္သည္။ ယင္းတရား႐ုံးထူေထာင္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ေရာမရပ္တည္ခ်က္ (The  Rome Statue) မႈသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္...

အက္စတိုးနီးယား အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာ တည္ေဆာက္ျခင္း

စစ္ေအးေခတ္လြန္ကာလ အက္စတိုးနီးယားႏိုင္ငံတြင္းရွိ ‘႐ုရွားစကားေျပာသူ’ မ်ား အေပၚထားရွိသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ေလ့လာရာ၌ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကာလတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျဖစ္ေပၚမႈႏွစ္ရပ္ကိုအာ႐ုံျပဳရန္လိုသည္။ ပထမအခ်က္သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ေပါင္းစည္းမႈခိုင္မာစြာ ေပၚထြက္လာမႈ (ဥပမာ-ဥေရာပသမဂၢ) ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္သည္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းပ်ံ႕ႏွံ႔လာမႈျဖစ္သည္။ အက္စတိုးနီးယား...

OIC

ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏိုင္ငံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC)သည္ ကမၻာ့တိုက္ႀကီးေလးတိုက္တြင္ ျဖန္႔ၾကက္တည္ရွိၿပီး ကုလသမဂၢအဖြဲ႕  (UN) ၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျမာက္ အႀကီးမားဆုံးအဖြဲ႕ျဖစ္ကာ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ မြတ္ဆလင္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေရးရည္႐ြယ္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ OIC အဖြဲ႕ထိေရာက္မႈမရွိဟု အခ်ိဳ႕ေသာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက...

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း

ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားပိုင္းျခားမႈ၊ စစ္ပြဲသေကၤတအျဖစ္ ကာလရွည္ၾကာရပ္တည္လ်က္ရွိသည့္ ပန္မြန္ဂၽြန္႐ြာတြင္ ၁၂ နာရီၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့မႈမ်ားသည္ ေမၽွာ္လင့္မထားသည့္၊ ဆန္းက်ယ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ ‘ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ စစ္ပြဲထပ္ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေခတ္သစ္စၿပီ’ဟု ပန္မြန္ဂၽြန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ...

အိုေဟာင္းေနၿပီျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာသစ္

တ႐ုတ္ျပည္တြင္းထုတ္ ပထမဆုံးေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာသည္ မၾကာခင္ပင္လယ္ျပင္ စမ္းသပ္ခုတ္ေမာင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေလယာဥ္တင္သေဘၤာသစ္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ၂၀၁၉ သို႔မဟုတ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဒုတိယေျမာက္ စြမ္းအားအႀကီးမားဆုံးေသာ ေရတပ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကာလတြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွစ္စင္းထိ...

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စစ္ေသြးႂကြမ်ိဳးဆက္သစ္

ဂ်ီဟတ္ဝါဒီျဖစ္လိုသူ အကယတ္ အူလာသည္ စစ္ေသြးႂကြမ်ိဳးဆက္သစ္ကို ကိုယ္စားျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အၾကမ္းဖက္ အသိုင္းအဝိုင္းရွိ အျခားသူ မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လၽွင္မူ အကယတ္ အူလာသည္ အ႐ႈံးသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ အကယတ္အူလာသည္ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ရွိ ခရီးသည္တင္...

အေနာက္ဘက္ေဒသသို႔ ခရီး

လူမ်ိဳးစုေဒသမ်ားႏွင့္ ျပည္မေဒသၾကား ေပါင္းစည္းလာေအာင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု တ႐ုတ္တို႔ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ယင္းမဟာဗ်ဴဟာ က်ဆုံးလ်က္ရွိသည္။ ေဝးကြာလွေသာ အေနာက္ဘက္ ရွင္က်န္းေဒသရွိ ကရာကူ ေရအိုင္အနီးရွိ ျမတ္ခင္းျပင္ႀကီးမ်ားသည္ ႏြားေမြးရွည္ ႀကီးမ်ားအတြက္ စားက်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းမွ ေတာင္ဘက္ ပါကစၥတန္...

ႏိုင္ငံေရးျမင္ကြင္းသစ္ကို ပုံသြင္းလိုက္သည့္ ျပန္လည္ႏိုးထလာေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒ

ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပအၾကား အဆက္ျပတ္ျခင္းကို လူမႈမီဒီယာက မီးထိုးေနသည့္ ေပါက္ကြဲခံစားခ်က္မ်ားက ၫႊန္ျပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး ရွင္းလင္းသည္ဆို ေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္နီးခ်င္း...

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အခန္းက႑

ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမွသည္ လုံၿခဳံမႈစသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ငြားငြားစြင့္စြင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံ ရဲဝံ့သည့္ ေျပာေဟာမႈမ်ား၊ တင္းတင္းမာမာေျပာၾကားမႈမ်ားသည္ စတင္ဖြဲ႕စည္းေရး ႀကံစည္ခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံကို လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည္။ အေထြေထြ ညီလာခံသည္ ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕တြင္...

ေသာင္းက်န္းမႈတစ္ခု ေမြးဖြားျခင္း

ေဒသတြင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ နစ္နာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္ရွိသည့္ ပုန္ကန္မႈေပၚေပါက္ လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား၏ အားေပးကူညီမႈရရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း အာရကန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရးတပ္မေတာ္ (မူရင္းေဆာင္းပါး အသုံးအႏႈန္း) က ေျပာၾကားသြားသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ဂ်ီဟတ္ဝါဒီေတြ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု အဆိုပါအုပ္စု...