Tagged: ခ်မ္းေျမ႕

အာဖရိကအတြက္ လာျခင္းေကာင္းသည့္ တ႐ုတ္အကူအညီႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

အာဖရိကတိုက္၏ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ႏွင့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ တ႐ုတ္စိတ္ပါဝင္စားမႈ တိုးျမင့္လာျခင္းသည္ အဆိုပါတိုက္ရွိ အစိုးရမ်ား၏ ေဈးစကားေျပာႏိုင္မႈကို အားေကာင္းလာေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မွန္ကန္သည့္အရာမ်ားအတြက္ ေဈးစကားေျပာႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ လာမည့္ရက္သတၱပတ္တြင္ အာဖရိကတစ္ဝန္းမွ သမၼတမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္သို႔...

ထိုင္းမြတ္ဆလင္ ေသာင္းက်န္းမႈ

စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေသာင္းက်န္းမႈေျဖရွင္းေရး ေႏွးေကြးေနေသးသည္ကို ထိုင္းေတာင္ပိုင္းရွိ အေသအေပ်ာက္မ်ားသည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက ျပသလ်က္ရွိသည္။ မြတ္ဆလင္အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ျပည္နယ္သုံးခုျဖစ္သည့္ ပတ္တနီ၊ ယာလ၊ နရသီဝပ္ျပည္နယ္ႏွင့္အနီးတြင္ရွိသည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုရွိသည့္ ဆြန္ခလာျပည္နယ္တို႔တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလ်က္ရွိသည္ဟု...

ေမၽွာ္လင့္မထားသည္မ်ား သယ္ေဆာင္လာသည့္ ကိုလံဘီယာၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဝးလံသီေခါင္ေသာ ကိုလံဘီယာအင္ဒီးေတာင္တန္းမ်ားၾကားရွိ ကိုကင္းထုတ္လုပ္မႈကို မာခ့္ဝါဒီသူပုန္မ်ားက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းခ်ဳပ္၍ အစိုးရစစ္တပ္ကို ဖက္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ယင္းေတာင္တန္းမ်ားၾကားရွိ အရာရာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္က ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ လက္ေတြ႕ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္မ်ားက ေမၽွာ္လင့္ထားသည္မ်ားႏွင့္ တျခားစီပင္ျဖစ္သည္။ လုံၿခဳံမႈေဆာင္က်ဥ္းေပးမည္၊...

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဆႏၵျပပြဲ

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား မ်ား၏ ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒါကာတြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆို ခ်က္သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ သြားလာႏိုင္ေရး အာဏာပိုင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ အရွိန္ျဖင့္ ေမာင္းလာသည့္ ခရီးသည္တင္ကားတစ္စီးေၾကာင့္...

ကုန္ေဈးႏႈန္း အလြန္အမင္း တက္ျခင္း

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားကို မည္သို႔ျဖန္႔ခြဲထားရမည္နည္းဟု ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္ကို ေမးၾကည့္ပါ။ စေတာ့ဝယ္ျခင္း၊ ဘြန္းဝယ္ျခင္း၊ အရံအတားရန္ပုံေငြဝယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားဝယ္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ပါဟု အေျဖေပးလိမ့္မည္။ ဇိမ္ခံအိမ္မ်ားဝယ္ျခင္း၊ ၾကက္ဥမ်ားဝယ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ တာရွည္ခံႏို႔မ်ားဝယ္ျခင္းဟု ေျဖလိမ့္မည္မဟုတ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေသာင္းဂဏန္းထိေရာက္ေနသည့္...

ကမာၻ႕ေအာ္ဒါကို AI ဘယ္လိုပုံသြင္းမလဲ

ဉာဏ္ရည္တု (AI) ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကသာ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ဉာဏ္ရည္တုသည္ လူသားဉာဏ္ရည္ကို ေက်ာ္လြန္၍ လူသားထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ လြတ္ထြက္သြားကာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ဆိုသည့္ ေထာက္ျပခ်က္သည္ ပထမအခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္သည္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးသစ္ေၾကာင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားသည္ လူသားမ်ားကို...

ႏိုင္ငံမဲ့ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္း – ထိုင္း ဂူတြင္း ကေလးငယ္အခ်ိဳ႕၏ မၿပီးေသးေသာ ႐ုန္းကန္မႈ

ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈသည္ ၁၄ ႏွစ္သား အဒါဆန္အြန္အတြက္ အထူးအဆန္းမဟုတ္ေတာ့ေပ။ ေျပာက္က်ားစစ္ပြဲမ်ား၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား၊ မီသာဖက္တမင္း ေမွာင္ခိုကူးမႈမ်ားျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အသက္ ေျခာက္ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ အဒါ ထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ကဲ့သို႔ ပညာမဲ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းမရွိေစရန္ အဒါဆန္အြန္ကို ၎၏...

တူရကီႏိုင္ငံေရးကို အာဒိုဂန္ ထပ္မံထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

တူရကီႏိုင္ငံ၊ တူရကီအတိုက္အခံမ်ားအတြက္ စိတ္ပ်က္ဖို႔ေကာင္းသည့္ ညတစ္ညပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ တစ္ခုတည္းေသာ ‘အမ်ိဳးသားေရးအုပ္စု တစ္ခုတည္းေသာ အမိေျမ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္’ ဟု မိန္႔ခြန္းမ်ားအၿပီးတြင္ တူရကီသမၼတ ေရတက္ေတရစ္ အာဒိုဂန္ေျပာၾကားေလ့ရွိၿပီး ၎ကို ေထာက္ခံသူမ်ားကိုလည္း ယင္းသို႔ ျပန္လည္ေၾကြးေၾကာ္ရန္ တိုက္တြန္းေလ့ရွိသည္။...

စင္ကာပူေဆြးေႏြးပြဲမွ အျမတ္ထြက္ခဲ့သူ

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအန္တို႔ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ယင္းေတြ႕ဆုံမႈသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ပထမဆုံးအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံမႈလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့အရပ္ရပ္ရွိ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ယင္းေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအေပၚ အာ႐ုံက်လ်က္ရွိၿပီး မည္သူက မည္သူ႕အေပၚ အႏိုင္ရသြားသနည္းဟု...

သမိုင္းဝင္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈလား၊ သမိုင္းဝင္ အလြဲအေခ်ာ္လား

စင္ကာပူေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၫႈိ႔ယူဖမ္းစားႏိုင္လြန္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံျဖစ္သည္။ ဘဲဥပုံ႐ုံးခန္းမွ ထုတ္လႊင့္လိုက္သည့္ ေနာက္ဆုံးေသာ ‘သံတမန္ေဖ်ာ္ေျဖမႈ’ တြင္ ကင္ဂ်ဳံအန္အေပၚ ယုံၾကည္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေရးကို ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားကို အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ အာမခံေပးလိုက္ျပန္သည္။ အံ့ဩမႈကို ထပ္ျဖည့္ေပးလိုက္သည့္အရာသည္ ကင္ကိုႀကိဳဆိုေရး ထရမ့္ျပင္ဆင္ေနပုံအေၾကာင္း ပုံေဖာ္ထားသည့္...