Tagged: စစ္ျငိမ္းသူ

စိန္ေဂဟာေဈးဝယ္စင္တာမွ ဒါ႐ိုက္တာဦးဟန္ဝင္းထြဋ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

“ျပည္တြင္းထုတ္ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ၃၀-၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါရမယ္လို႔ ပါသင့္ပါတယ္” ႏိုင္ငံျခား လက္လီလက္ကားလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ ျပည္တြင္း လက္လီေဈးကြက္အေျခအေနမ်ားကို သက္တမ္းရင့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ စိန္ေဂဟာေဈးဝယ္စင္တာမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးဟန္ဝင္းထြဋ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ စိန္ေဂဟာကုန္တိုက္ကို ၁၉၈၅...

စီးပြားေရးႏိုးထေရး ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အၾကား ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္

လက္ရွိအစိုးရ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလးလံေႏွးေကြးလာသည္မွာ အိပ္ေဆးတိုက္ထားသည့္အလား …။ စီးပြားေရးက႑ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေဈးကြက္လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးၿပီး ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းတြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္မႈမ်ားမွာလည္း ၂ ႏွစ္အတြင္း တက္မလာဘဲ က်ဆင္းသြားသည္။ ေနာင္ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးျပန္ေကာင္းမည္ဟု...

အိမ္ ျခံ ေျမေစ်းကြက္ တကယ္ေကာင္္းေတာ့မွာလား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္အတြက္ ေကာင္းသတင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာသည့္ ေဟာကိန္းတစ္ရပ္ရွိသည္။ စီးပြားေရးတုံ႔ေႏွးမႈႏွင့္အတူ အေတာမသတ္ထိုးဆင္းခဲ့ေသာ ျမန္မာ့အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္သည္ ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာမည္ဟူ၍။ ျမန္မာ့အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္တြင္...

တိုးမလား၊ ဆုတ္မလား အတိုးႏႈန္းဂီယာ

အတိုးႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်ေရးမွာ အေၾကာင္းအရာ အသစ္မဟုတ္ေသာ္လည္း လတ္တေလာ လူေျပာအမ်ားဆုံး အေၾကာင္း အရာျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္စကတည္းကပင္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲ မ်ားတြင္ အတိုးႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်ေရး တင္ျပေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ ယခုလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မေရာက္မီ ယမန္ႏွစ္ကုန္ပိုင္း ဒီဇင္ဘာ ၃၀...

တိုေတာင္းေတာင္းေခ်းေငြမွ ခပ္လတ္လတ္ေခ်းေငြသို႔

ျပည္တြင္းအေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လာမည့္ႏွစ္သစ္တြင္ သတင္းေကာင္းက ဆီးႀကိဳေနသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔၏ ႏွစ္လတ္ ေခ်းေငြအစီအစဥ္မ်ားကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ေတာ့မည္။ ယခုထုတ္ေခ်းမည့္ ေခ်းေငြအစီအစဥ္၏ အဓိကထူးျခားခ်က္မွာ သက္တမ္းတို ေတာင္းလြန္းသည့္...

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဂ်င္ေဈးကြက္

ေငြပိုရွိလၽွင္ ထိုေငြအလုံးအထည္ မေလ်ာ့ရန္၊ ပိုတိုးပြားရန္ စုၾက၊ ေဆာင္းၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသည္။ အထုပ္အထည္ျဖစ္လာေသာ ေခၽြးနည္းစာေလးမ်ားကို အပိုဝင္ေငြရရန္၊ အိမ္စရိတ္ျဖည့္တင္းရန္၊ သားသမီး ေက်ာင္းစရိတ္ ေျဖရွင္းရန္၊ တုံးလုံးစာစုေဆာင္းရန္ စသျဖင့္ ေရွ႕ေရးေမၽွာ္ေတြးကာ တစ္ေနရာရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္ၾကသည္။...

ႏွစ္ေဆြး အျမစ္တြယ္ အဂတိ

  ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေအာင္ျမင္ဆုံး အဆို တစ္ခုရွိသည္။ ကန္႔ကြက္သူမရွိ၊ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ အဆိုျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သက္တမ္း ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ထိုအဆိုမွာ လူသိမ်ား ေအာင္ျမင္ေသာအဆို ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းသူ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္...

အမီလိုက္ရင္းေနာက္က်က်န္ေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ရက္ ၁၀၀ အတြင္း အျမန္ဆုံးဆြဲတင္မည္။ ဂ်က္ေလယာဥ္အလား တစ္ရွိန္ထိုး ထိုးတက္ေတာ့မည္။ ဤသည္က လက္ရွိအစိုးရ၏ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသာထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မၾကာေသးမီကပင္ ကမၻာ့ဘဏ္က ျပဳျပင္...

မိုးလုံးၿခိမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေႂကြးေၾကာ္သံၾကားမွ ေငြရင္းရွာရခက္ဆဲ SME

တိုင္းျပည္စီးပြားတိုးတက္ေရးသည္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးေပၚမူတည္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ထိပ္ပိုင္းတာဝန္ရွိသူမွသည္ ေအာက္ဆုံးအလႊာတာဝန္ရွိသူအထိ ေျပာၾကသည္။ မေျပာလၽွင္လည္း မျဖစ္၊ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ SME လုပ္ငန္းအ႐ြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ လည္း...

ပန္းပန္ေနဆဲ ေဈးျခင္းေတာင္းထဲက ကုန္ေဈးႏႈန္း

ျမန္မာျပည္တြင္ မဆန္းေသာ္လည္း မ႐ိုးႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရွိသည္။ ယင္းမွာ ႏွစ္စဥ္ မပ်က္မကြက္ အတက္ျပေနေသာ ကုန္ေဈးႏႈန္းပင္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ကုန္ေဈးႏႈန္းထိုးတက္ျခင္း၊ ေငြေဖာင္းပြျခင္းဒဏ္တို႔ကို ျပည္သူမ်ားခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ထိုဒဏ္ကို ဆက္လက္ခံေနရဆဲပင္။ ကုန္ေဈးႏႈန္းဆိုရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းအမယ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္မွ လူတိုင္းမျဖစ္မေနစားသုံး၊ သုံးစြဲေနရသည့္...