Tagged: စစ္ၿငိမ္းသူ

တစ္ေက်ာ့ႏွစ္ေက်ာ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ေလၽွာ႔ စကလကအခြန္

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္အတြင္း ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေလၽွာ႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အတိအက်ဆိုရလၽွင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို အခြန္ႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်ေပးခဲ့သည္မွာ ခုနစ္ႀကိမ္တိတိ ျဖစ္သည္။ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာဝင္ေငြမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားကို တစ္ႀကိမ္မၽွေလၽွာ႔ခ်ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ေလၽွာ႔ခ်ရန္...

အခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒသစ္ ဘာထူးျခားမလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္စနစ္တြင္ လစ္ဟာခ်က္ျဖစ္ေနဆဲ အခြန္ေရွာင္ရွားမႈကို ကာကြယ္ဟန္႔တားႏိုင္မည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ဤဥပေဒသစ္တြင္ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒသစ္ဆိုသည္မွာ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္မည့္ အခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒသည္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက လက္ရွိေကာက္ခံေနသည့္ အခြန္ဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို...

သန္းေခါင္ထက္ ညမနက္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ အေကာင္းျမင္ခ်ိန္

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ လာမည့္တစ္ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးအေျခအေန ယခုထက္ပိုေကာင္းလာမည္ဟု ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက ယုံၾကည္ထားၾကသည္။ ယင္းမွာ Oxford Business Group(OBG) က ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ Myanmar CEO Survey စစ္တမ္းတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျဖဆိုထားၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး...

လူထု၏ ယိုင္နဲ႔နဲ႔ယုံၾကည္မႈ မင္ရည္က်ဲလာေသာ ဘဏ္ေလာက

ေပးစရာရွိသည့္ေငြကို ဖုန္းထဲမွ Mobile Banking ျဖင့္ ေငြလႊဲၿပီးေနာက္ ကိုေဇယ်ာလင္းသည္ လက္က်န္ေငြစာရင္းကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကာ သိမ္းထားလိုက္သည္။ လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ ေန႔စဥ္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ လက္က်န္ေငြစာရင္းကို ေန႔စဥ္ဓာတ္ပုံ႐ိုက္သိမ္းရသည့္ အလုပ္တစ္ခုပိုသြားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုေနာက္ပိုင္း ဘဏ္ေငြစာရင္းမွေငြမ်ားကို လိမ္လည္ထုတ္ယူ အလြဲသုံးစားျပဳမႈသတင္းမ်ား...

ေျပးလမ္းေပၚေရာက္လာေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္သစ္

မႈိတက္ေနေသာ၊ စုတ္ၿပဲတြန္႔ေၾကေနေသာ၊ အစြန္းအထင္းေပက်ံေနေသာ ေငြစကၠဴမ်ားကို ျပည္သူမ်ားလက္ထဲတြင္ အမ်ားအျပားေတြ႕ေနရဆဲပင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေငြေပးေခ်မႈအမ်ားစုကို ေငြစကၠဴအမ်ားအျပား ကိုင္ေဆာင္အသုံးျပဳေနဆဲ ေငြသားအေျချပဳ လူမႈဝန္းက်င္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေငြသားကိုင္ေဆာင္မႈမရွိေတာ့သေလာက္ နည္းပါးသြားၿပီျဖစ္သလို ျမန္မာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္လည္း ေငြသားမဲ့ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို တြင္က်ယ္စြာ...

ရာသီကို အံတု၊ဖီလာျပဳသည့္ ျမန္မာ့ေ႐ႊ

ျမန္မာျပည္သူတို႔ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအမ်ားဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ေ႐ႊျဖစ္သည္။ ေရွးယခင္ေခတ္မွသည္ ယေန႔ထိတိုင္ ေခတ္မ်ားစြာျဖတ္သန္းၿပီးေသာ္လည္း ထိုဓေလ့မွာ ယခုထိ တြင္က်ယ္ေနဆဲပင္။ ျပည္သူတို႔အတြက္ရွိ တန္ဆာ၊ မရွိ ဝမ္းစာအျဖစ္ ရင္းႏွီးစုေဆာင္းေလ့ ရွိသည့္ ေ႐ႊေဈးမွာ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ျမင့္တက္လာၿပီး ႏွစ္စဥ္...

ဘဏ္ေလာကအတြက္ IMF ၏ တပ္လွန္႔သံ

တင္းက်ပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ အႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) က တပ္လွန္႔လိုက္သည္။ မၾကာမီကာလတြင္ ဘဏ္ေလာကသာမက ျမန္မာ့စီးပြားေရးတစ္ခုလုံးတြင္ပါ အႏၲရာယ္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း IMF ၏ ယခုေနာက္ဆုံးထုတ္ Article IV အစီရင္ခံစာတြင္...

အက်ပ္႐ိုက္ ၂၀ ရာစုေခတ္ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာက

ဘဏ္ေလာကကို ဗဟိုဘဏ္က ေနာက္ထပ္ဝက္အူတစ္ရစ္ ထပ္တင္းလိုက္ျပန္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ဘဏ္ေလာကကို အက်ပ္႐ိုက္သြားေစသည့္ စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ၿပီးေနာက္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ငါးခ်က္ျဖင့္ မုန္တိုင္းဆင္ေလၿပီ။ ဘဏ္ပိုင္ရွင္၊ ဘဏ္ရွယ္ယာရွင္၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္၊ အႀကီးတန္းအရာရွိႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္တို႔၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ျခင္းရွိမႈဆိုင္ရာ...

အသက္လုေနရဆဲ သုံးႏွစ္သား စေတာ့ေဈးကြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရင္းအႏွီးေငြေၾကးေဈးကြက္ျဖစ္တည္ရမည့္ ဘူမိနက္သန္ေနရာျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) တြင္ အပ္က်သံၾကားရေလာက္ေအာင္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ ယခုလိုကာလမ်ိဳး၌ ထိုေနရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားတက္ႂကြေနသူမ်ား တ႐ုန္း႐ုန္းျဖင့္ စည္ကားခဲ့ဖူးသည္ဆိုလၽွင္ ယုံၾကည္ရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ ဘ႑ာေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးမီဒီယာဂု႐ုျဖစ္ေသာ...

အကာအကြယ္မဲ့ တိုင္းျပည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စည္းလြတ္ဝါးလြတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယခုတစ္ေလာ ေရပန္းစားသြားသည့္  Red Dot ျဖစ္ရပ္က သက္ေသထူလိုက္သည္။ နစ္နာသူ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္၊ က်ပ္သိန္းေပါင္းေသာင္းခ်ီဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္း ကိစၥအတြက္ တာဝန္ယူမည့္ အစိုးရဌာန၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း မရွိခဲ့။ ေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသူမ်ားမွာ...