Tagged: စစ္ၿငိမ္းသူ

AEC ေျခာက္အိပ္မက္

“AEC ၊ ငါတို႔ကေတာ့ အဆင္သင့္ပဲ” ဆိုသည့္ ေၾကာ္ျငာဗီဒီယိုတိုေလးတစ္ခု Youtube တြင္ ေရာက္ေနေလၿပီ။ ထိုဗီဒီယိုတြင္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း (AEC) အတြက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဆိုသည့္အေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ကနဦး အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ေျခာက္ႏိုင္ငံႏွင့္...

“အခြန္သက္သာခြင့္ငါးႏွစ္ကို ဖ်က္လိုက္တာ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာေတာ့ နည္းနည္းေစာသြားတယ္ထင္တယ္”

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း လတ္တေလာႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ျပည္တြင္းေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္မႈအေျခအေန၊ အစိုးရ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စေတာ့ေဈးကြက္၊ အခြန္မူဝါဒ စသည့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ဘ႑ာေရးဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ၊ Zico Law Myanmar ကုမၸဏီ၏အမႈေဆာင္ဥကၠ႒...

ေဒၚလာစားတိုင္းျပည္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ျမန္မာေငြငါးရာက်ပ္ျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္က ၾကက္ဥငါးလုံးဝယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ၾကက္ဥေလးလုံးပင္ မရမကေဈးဆစ္ဝယ္ရေတာ့မည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ကာလ တြင္ ျမန္မာေငြငါးရာက်ပ္ျဖင့္ ၾကက္ဥ ေလးလုံးရရန္ မေသခ်ာ။ အေၾကာင္းရင္းကို သတၱဳခ်လၽွင္ ျပည္တြင္းေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း ႐ုတ္ျခည္းျမင့္တက္မႈႏွင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္လာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သႀကၤန္ကာလအၿပီး...

လက္ခုပ္သံရသြားေသာ ပြဲဆူႀကိဳတင္ခြန္

ယမန္ႏွစ္က ပြဲဆူခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ပင္ရင္းမွႏုတ္ယူေပးသြင္းသည့္ အခြန္အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေထာက္ခံႀကိဳဆိုလိုက္ၾကသည္။ ထိုအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအသစ္တြင္ ျပည္တြင္းရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေပးေခ်ေငြမ်ားအေပၚတြင္ ႀကိဳတင္ႏုတ္ယူေပးသြင္းရသည့္အခြန္၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ “အခုထုတ္လိုက္တဲ့အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာအသစ္ကေကာင္းတယ္။ ႀကိဳဆိုတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား...

ျမန္မာ့စီးပြား စကၠဴက်ားကို အသက္သြင္းမည့္ လမ္းျပေျမပုံ

ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္မသိ တဝဲလည္လည္ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ လက္ရွိအစိုးရ၏ လမ္းျပေျမပုံတစ္ရပ္ မၾကာမီေပၚထြက္လာေတာ့မည္။ အမွန္တကယ္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တစ္ခုတည္းအတြက္မဟုတ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းျပေျမပုံျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP) ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္သည္။...

“လက္လီလက္ကား ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခုလုံးအေနနဲ႔ေတာ့ တိုးတက္လာဖို႔ ျမင္ပါတယ္”

City Mart ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ႏိုင္ငံျခားလက္လီလက္ကားလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္တြင္းလက္လီက႑၏ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ City Mart Holding Ltd.   ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ...

ဦးေမာ့ခါစ ႐ုပ္ရွင္႐ုံေဈးကြက္

႐ုံက ၇၁ ႐ုံ၊ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ကားထုပ္ေပါင္း ၂၅၀ ဝန္းက်င္၊ လက္ရွိ တစ္ေန႔တည္း႐ိုက္ကူးေနသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကား ခုနစ္ကား။ ထိုသည္မွာလက္ရွိ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကႏွင့္ ျပည္တြင္း႐ုပ္ရွင္႐ုံေဈးကြက္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ျပသရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားအေရအတြက္ (ေရာင္းလိုအား)ႏွင့္ ျပသႏိုင္သည့္...

ၿပိဳင္ဘက္အသစ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္လာမည့္ ျပည္တြင္းလက္လီလက္ကားေဈးကြက္

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လာေသာ ျပည္တြင္းလက္လီလက္ကားေဈးကြက္အတြက္ ေနာက္ထပ္ၿပိဳင္ဘက္အသစ္မ်ား ေဈးကြက္အတြင္းဝင္လာရန္ အစိုးရကဖိတ္ေခၚလိုက္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယခုလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္လီလက္ကားေဈးကြက္တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းၫႊန္ၾကားခ်က္က ေခတ္သစ္ပုံစံကို...

ဥပေဒလက္ပိုက္ၾကည့္ေနရသည့္ ေလာဘကစားပြဲမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအတြက္ အဘက္ဘက္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးတြင္ ေအာက္က်ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမၽွ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနဆဲ။ ျပည္သူမ်ားမွာ ပုံမွန္ဝင္ေငြအျပင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ရလာမည့္ အပိုဝင္ေငြကို အသည္းအသန္ ရွာေဖြေနၾကရသည္။...

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘဏ္ေလာကအေ႐ြ႕

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေခတ္ေနာက္က်ေနဆဲ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကတြင္ မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက အေ႐ြ႕တစ္ခုစတင္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားအနက္ ဦးေဆာင္ဘဏ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ကေမာၻဇဘဏ္သည္ အပ္ေငြအတိုးႏႈန္းေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ရွည္အပ္ေငြ၊ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ယခုလမွစတင္ကာ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး...