Tagged: စစ္ၿငိမ္းသူ

အက်ပ္႐ိုက္ ၂၀ ရာစုေခတ္ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာက

ဘဏ္ေလာကကို ဗဟိုဘဏ္က ေနာက္ထပ္ဝက္အူတစ္ရစ္ ထပ္တင္းလိုက္ျပန္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ဘဏ္ေလာကကို အက်ပ္႐ိုက္သြားေစသည့္ စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ၿပီးေနာက္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ငါးခ်က္ျဖင့္ မုန္တိုင္းဆင္ေလၿပီ။ ဘဏ္ပိုင္ရွင္၊ ဘဏ္ရွယ္ယာရွင္၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္၊ အႀကီးတန္းအရာရွိႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္တို႔၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ျခင္းရွိမႈဆိုင္ရာ...

အသက္လုေနရဆဲ သုံးႏွစ္သား စေတာ့ေဈးကြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရင္းအႏွီးေငြေၾကးေဈးကြက္ျဖစ္တည္ရမည့္ ဘူမိနက္သန္ေနရာျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) တြင္ အပ္က်သံၾကားရေလာက္ေအာင္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ ယခုလိုကာလမ်ိဳး၌ ထိုေနရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားတက္ႂကြေနသူမ်ား တ႐ုန္း႐ုန္းျဖင့္ စည္ကားခဲ့ဖူးသည္ဆိုလၽွင္ ယုံၾကည္ရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ ဘ႑ာေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးမီဒီယာဂု႐ုျဖစ္ေသာ...

အကာအကြယ္မဲ့ တိုင္းျပည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စည္းလြတ္ဝါးလြတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယခုတစ္ေလာ ေရပန္းစားသြားသည့္  Red Dot ျဖစ္ရပ္က သက္ေသထူလိုက္သည္။ နစ္နာသူ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္၊ က်ပ္သိန္းေပါင္းေသာင္းခ်ီဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္း ကိစၥအတြက္ တာဝန္ယူမည့္ အစိုးရဌာန၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း မရွိခဲ့။ ေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသူမ်ားမွာ...

ခန္းေျခာက္ေနဆဲ အိမ္ရာေခ်းေငြအတြက္ ေရတစ္စက္

ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႏွစ္ရွည္အိမ္ရာေခ်းေငြႏွင့္ ထိေတြ႕ ခြင့္ရသည္မွာ ႏွစ္ကာလ မၾကာလွေသး။ အစကနဦးတြင္ အရစ္က်ဝယ္ယူသည့္စနစ္ (Hire Purchase) ျဖင့္ ေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ားကို သက္တမ္း ငါးႏွစ္အထိ အရစ္က်ေပးေခ်ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကာလလတ္အိမ္ရာေခ်းေငြမ်ားကို...

ေငြရင္းဆီသို႔ လမ္းတစ္သြယ္

ေငြအရင္းအႏွီးရွားပါးလြန္းသည့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြရင္းရႏိုင္မည့္ ေနာက္ထပ္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ႏွစ္သစ္တြင္ ပြင့္လာသည္။ ျပည္တြင္းပုဂၢလိဘဏ္မ်ားသည္ အေပါင္အာမခံမပါဘဲ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္လိုက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ေခ်းေငြရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲၿပီးရသည့္ ေခ်းေငြမွာလည္း...

WeChat Pay ၊ Alipay သုံးခြင့္မျပဳ၊ သို႔ေသာ္ သုံးႏိုင္သည္

ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မႈကို WeChat Pay ၊ Alipay တို႔ျဖင့္ သုံးစြဲေပးေခ်ရန္ ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မဟုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္...

လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံ ေငြအတုျပႆနာ

ေငြစကၠဴအတုမွန္းသိရၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သူ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ေနာ္ေသာ္သြဲ႕ထူးမွာ ယခုအခါ အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ အနားယူေနရေလသည္။ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၿပီးလစာေငြကိုျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ အလုပ္ရွင္က လဲလွယ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ယင္းေငြမ်ားအနက္ ေငြစကၠဴအတုမ်ားပါလာျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါက်ပ္ေငြမ်ားကို အလုပ္ရွင္က ကိုယ္တိုင္လဲလွယ္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံေျပာဆိုၿပီးျဖစ္ကာ ေငြစကၠဴအတုလာရာရင္းျမစ္ကို...

အေႂကြးတင္ ျပည္သူဆပ္

ကိုယ္တိုင္လက္ေရာက္ယူထားေသာ အေႂကြးမဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း ေပးဆပ္ရမည့္အေႂကြး က်ပ္ေျခာက္သိန္းခြဲေက်ာ္ ရွိေနသည္။ ယင္းအေႂကြးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္မ်က္ႏွာျဖင့္ အစိုးရအဆက္ဆက္ေခ်းယူခဲ့သည့္ ေႂကြးၿမီျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ေၾကြးၿမီပမာဏ ပိုမ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရေႂကြးၿမီဆိုေသာ္လည္း ထိုေႂကြးၿမီသည္ အာဏာရအစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံသားအားလုံးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေနေသာ...

ဗဟိုဘဏ္ကိုင္တြယ္ရမည့္ က်ပ္ေငြအသုံးတြင္က်ယ္ေရး ပုစၧာ

“အခန္းခေတြက ၆၅ ေဒၚလာကေန ၁၃၅ ေဒၚလာအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္ခင္ဗ်” ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခမွ အဆင့္မီဟိုတယ္တစ္ခု၏ တစ္ရက္တည္းခိုစရိတ္ကို စုံစမ္းေမး ျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာအတိုင္း ေပးသြင္းႏိုင္သလို ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ေပးသြင္းလိုက ယင္းေန႔ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအေပၚအေျခခံကာ ဟိုတယ္ကတြက္ခ်က္သည့္ႏႈန္းျဖင့္လည္း...

စည္းဝါးညီ ကကြက္ပီမွ အေကာင္အထည္ေပၚမည့္ ႏွစ္ ၂၀ ျမန္မာ့ေ႐ႊအိပ္မက္

လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္း တစ္ဝက္ေက်ာ္ခ်ိန္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး ႏွစ္ ၂၀ စီမံကိန္းကို ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း (MIPP) ဟု အမည္ရေသာ ယင္းစီမံကိန္းက ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ ၂၂၀ ကို ႏွစ္ ၂၀...