Tagged: စစ္ၿငိမ္းသူ

ရာသီခ်ိန္ ေဒၚလာေဈးအက်ႏွင့္ ဦးေမာ့ေနဆဲေ႐ႊ

ယခုႏွစ္အတြက္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းက်ဆင္းမည့္ရာသီခ်ိန္ကို ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္လုံးတြင္ ျပည္တြင္းေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ အတန္အသင့္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ဆန္းတြင္ ေငြလဲႏႈန္း စတင္က်ဆင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေငြလဲႏႈန္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏႈန္းရွင္အျဖစ္ စတင္ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာအတက္အက် ၾကမ္းခဲ့၊...

“အစိုးရက လုပ္ပါ၊ လုပ္ပါလို႔ ေျပာတယ္။ ကိုယ္ကလည္း လုပ္တယ္။ လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့လည္း ဘာအာမခံခ်က္မွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေပးထားဘူး”

အာနႏၵာလုပ္ငန္းစု၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒၚစိုးေအမီေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးျပည္တြင္းျဖစ္ ေခ်ာကလက္ထုတ္လုပ္သူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာ္ဖီကို ပထမဆုံး ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ခဲ့သူ အာနႏၵာလုပ္ငန္းစု၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒၚစိုးေအမီေက်ာ္ကို ေကာ္ဖီ၊ ေခ်ာကလက္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း၊ အာနႏၵာလုပ္ငန္းစု၏ အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ အာနႏၵာခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အေျခအေနတို႔ကို...

စေတာ့ေဈးကြက္ကို မားကက္တင္းဆင္းျခင္း

  ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) ကိုစတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္နီးပါးၾကာၿပီျဖစ္ကာ စေတာ့ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္မ်ား စတင္ခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ခြဲနီးပါးရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရွိန္မွာ တုံ႔ေႏွးေနဆဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမွာငါးေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းအနက္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၃၃၂ ခုပါဝင္သည္။ ထိုအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ စေတာ့ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မည့္...

ျမန္မာျပည္မွ လုပ္စားဒဂၤါးေဈးကြက္

  ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေခတ္စားသည္မွာ ေလး၊ ငါးႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ကြိဳင္ (Coin) မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထိုကြိဳင္မွာ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ္လည္း ႐ိုး႐ိုးသာမန္ ဒဂၤါးျပားကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကြိဳင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေကာင္အထည္မျမင္ရေသာ ထိုကြိဳင္သည္...

ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာက ဝက္အူတင္းျခင္း

    ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာက၏ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေၾကာင္း မၾကာခဏဆိုသလို ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ညည္းၫူၾကသည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတင္းက်ပ္ လြန္းသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားမွာစာ႐ြက္ေပၚတြင္သာ တင္း က်ပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျပင္ပလက္ေတြ႕ဘဏ္ေလာကတြင္ ထိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာေလ်ာ့တိ...

ဗဟိုဘဏ္စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ အေျပာင္းအလဲ

ဗဟိုဘဏ္တြင္ ထူးျခားလႈပ္ရွားမႈအခ်ိဳ႕ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာစည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒သစ္ႏွစ္ဦး ခန္႔အပ္မည့္အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ယခုထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည္။ မတည္ေငြရင္း၊ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ၊ ေႂကြးၿမီအခ်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍...

စိုင္းစိုင္းဟု ေခၚသည္

    မားကတ္တင္းဂု႐ုဟု ဆိုသျဖင့္ ကမၻာေက်ာ္ မားကက္တင္းဂု႐ု ဖီးလစ္ေကာ့တလာကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္မွ မားကက္တင္းပညာရပ္ကို ေကာင္းေကာင္း အသုံးခ်ႏိုင္သူတစ္ဦးကို ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မဟုတ္၊ စီးပြားေရးပညာရွင္လည္းမဟုတ္၊ သို႔ေသာ္ သူ႕ကို မားကတ္တင္းဂု႐ုလိုပင္ တင္စား၊...

ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေရး

လူတန္းေစ့ေနႏိုင္မႈကို ကိုယ္ပိုင္ေနစရာေနအိမ္၊ တိုက္ခန္းရွိမႈတို႔ႏွင့္ တိုင္းတာမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူတန္းေစ့မေနႏိုင္သူဦးေရ မ်ားျပားစြာရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ေနစရိတ္ႀကီးျမင့္လွသည့္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ တိုက္ခန္းပိုင္ဆိုင္ရန္ သာမန္လူတန္းစားမ်ားအဖို႔ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီဆုႀကီးေပါက္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လူဦးေရမွာ...