Tagged: စီးပြားေရး

ေဈးကြက္အေရာင္းအဝယ္ အရွိန္ျမင့္ေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္နည္းတူ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္သြက္လက္လ်က္ရွိၿပီး ေဈးကြက္တြင္အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး MCB ႏွင့္ TMH ကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ား ထူးျခားစြာအေရာင္းအဝယ္မ်ားျပားခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သန္း ၂၀ခန္႔ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ရွစ္ပတ္အတြင္း...

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အႀကီးအမွဴးသစ္ ဦးေသာင္းထြန္း

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစုအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ဦးေဆာင္ခ်မွတ္သူအျဖစ္ ဦးေသာင္းထြန္းကို တာဝန္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ႏွစ္ရပ္ထမ္းသူ ဦးေသာင္းထြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည္။ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ဥကၠ႒သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန...

အနည္းဆုံး၊ အနိမ့္ဆုံး စံခ်ိန္တင္သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေမ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ) ယခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယေျမာက္အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး သီတင္းပတ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္အျပင္ စေတာ့ေဈးကြက္သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အနိမ့္ဆုံးစေတာ့အၫႊန္းကိန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၈၅ သန္း...

ထူးျခားမႈမရွိေသးေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေမ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ) သီတင္းပတ္သုံးပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အနည္းဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ က်ပ္သန္းငါးဆယ္ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၇,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၇၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။...

အလုပ္သမားျဖစ္ခြင့္ရေရး ဒုကၡ

ျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူေနသည့္ ဧၿပီလေနမင္းေအာက္လမ္းမေပၚတြင္ ဦးေရေလးရာဝန္းက်င္ရွိသည့္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား ငုတ္တုတ္ထိုင္ေနၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကလည္း မတ္တတ္ရပ္ေနၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ေနပူထဲတြင္ျဖစ္ၿပီး ထိုသူတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားသည္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရမႈေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ေနပုံေပၚသည္။ သူတို႔ေမၽွာ္လင့္ေနၾကသည္မွာ စားဝတ္ေနေရးေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ လက္တစ္ဝါးစာအျဖဴေရာင္ ကတ္ျပားရရွိရန္အတြက္ နာမည္အေခၚကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။...

ေတာင္အရပ္သို႔ စုန္ဆင္းေနဆဲစေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ေမ ၄ ရက္ေန႔အထိ) အေရာင္းအဝယ္ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း စေတာ့အၫႊန္းကိန္း ထိုးက်ခဲ့သည္။ သုံးလအတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး သီတင္းပတ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၅၆,၀၀၀ ေက်ာ္၊...

တစ္လေက်ာ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္က အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံးစံခ်ိန္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ေဈးကြက္ျပန္လည္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၃,၀၀၀ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၃၀၀ခန္႔အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ေျခာက္ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး...

သင္ေသသြားေသာ္…

ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္ သုံးပတ္မွာ တစ္ပုဒ္ပဲ စာေရးပါတယ္။ ဒီလို ေရးေနတာ ေလးလေလာက္ ရွိသြားခဲ့ပါၿပီ။ ယခင္က ႏွစ္ပတ္မွာ တစ္ပုဒ္ စာေရးခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ စာေရးအား ေလ်ာ့က်သြားရပါသလဲ။ ဒီေန႔ NLD အစိုးရေခတ္မွာ စာေရးစရာသိပ္ရွားတယ္ခင္ဗ်ား။...

ၿမိဳ႕သားျဖစ္ေရး အိမ္စာလုပ္ရမည့္အခ်ိန္

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကသည္ ၿမိဳ႕သား၊ ႐ြာသား ေဝါဟာရတို႔ကို ျပန္လည္ေခတ္ထေစခဲ့ၿပီ။ ဇာဏ္ခီႏွင့္ ခရစၥတီးနားခီတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုပါစကားလုံးတို႔ကို သယ္ေဆာင္လာသူက သ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္ျဖစ္သည္။ “႐ြာသားေတြ႐ိုက္ရင္ေတာ့ ႐ြာလက္ရာပဲထြက္မွာေပါ့၊ ၿမိဳ႕သား႐ိုက္ရင္ ၿမိဳ႕လက္ရာထြက္တာေပါ့” ပရိသတ္မ်ား၏ အားေပးမႈကို တစ္မူထူးျခားစြာရရွိထားေသာ...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (မတ္ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ)

ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္မႈ အႀကိမ္ေရတိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ ပထမဆုံးသီတင္းပတ္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္ရမည့္ ေနာက္ဆုံးသီတင္းပတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ အနည္းငယ္ျမင့္တက္လာသည္မွလြဲ၍ က်န္စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီေလးခု၏ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္မ်ား က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ အစု ၃၀,၀၀၀...