Tagged: စီးပြားေရး

ထူးျခားမႈမရွိေသးေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေမ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ) သီတင္းပတ္သုံးပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အနည္းဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ က်ပ္သန္းငါးဆယ္ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၇,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၇၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။...

အလုပ္သမားျဖစ္ခြင့္ရေရး ဒုကၡ

ျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူေနသည့္ ဧၿပီလေနမင္းေအာက္လမ္းမေပၚတြင္ ဦးေရေလးရာဝန္းက်င္ရွိသည့္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား ငုတ္တုတ္ထိုင္ေနၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကလည္း မတ္တတ္ရပ္ေနၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ေနပူထဲတြင္ျဖစ္ၿပီး ထိုသူတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားသည္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရမႈေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ေနပုံေပၚသည္။ သူတို႔ေမၽွာ္လင့္ေနၾကသည္မွာ စားဝတ္ေနေရးေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ လက္တစ္ဝါးစာအျဖဴေရာင္ ကတ္ျပားရရွိရန္အတြက္ နာမည္အေခၚကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။...

ေတာင္အရပ္သို႔ စုန္ဆင္းေနဆဲစေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ေမ ၄ ရက္ေန႔အထိ) အေရာင္းအဝယ္ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း စေတာ့အၫႊန္းကိန္း ထိုးက်ခဲ့သည္။ သုံးလအတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး သီတင္းပတ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၅၆,၀၀၀ ေက်ာ္၊...

တစ္လေက်ာ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္က အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံးစံခ်ိန္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ေဈးကြက္ျပန္လည္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၃,၀၀၀ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၃၀၀ခန္႔အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ေျခာက္ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး...

သင္ေသသြားေသာ္…

ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္ သုံးပတ္မွာ တစ္ပုဒ္ပဲ စာေရးပါတယ္။ ဒီလို ေရးေနတာ ေလးလေလာက္ ရွိသြားခဲ့ပါၿပီ။ ယခင္က ႏွစ္ပတ္မွာ တစ္ပုဒ္ စာေရးခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ စာေရးအား ေလ်ာ့က်သြားရပါသလဲ။ ဒီေန႔ NLD အစိုးရေခတ္မွာ စာေရးစရာသိပ္ရွားတယ္ခင္ဗ်ား။...

ၿမိဳ႕သားျဖစ္ေရး အိမ္စာလုပ္ရမည့္အခ်ိန္

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကသည္ ၿမိဳ႕သား၊ ႐ြာသား ေဝါဟာရတို႔ကို ျပန္လည္ေခတ္ထေစခဲ့ၿပီ။ ဇာဏ္ခီႏွင့္ ခရစၥတီးနားခီတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုပါစကားလုံးတို႔ကို သယ္ေဆာင္လာသူက သ႐ုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္ျဖစ္သည္။ “႐ြာသားေတြ႐ိုက္ရင္ေတာ့ ႐ြာလက္ရာပဲထြက္မွာေပါ့၊ ၿမိဳ႕သား႐ိုက္ရင္ ၿမိဳ႕လက္ရာထြက္တာေပါ့” ပရိသတ္မ်ား၏ အားေပးမႈကို တစ္မူထူးျခားစြာရရွိထားေသာ...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (မတ္ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ)

ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္မႈ အႀကိမ္ေရတိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ ပထမဆုံးသီတင္းပတ္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္ရမည့္ ေနာက္ဆုံးသီတင္းပတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ အနည္းငယ္ျမင့္တက္လာသည္မွလြဲ၍ က်န္စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီေလးခု၏ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္မ်ား က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ အစု ၃၀,၀၀၀...

စီးပြားေရးႏိုးထေရး ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အၾကား ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္

လက္ရွိအစိုးရ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလးလံေႏွးေကြးလာသည္မွာ အိပ္ေဆးတိုက္ထားသည့္အလား …။ စီးပြားေရးက႑ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေဈးကြက္လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးၿပီး ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းတြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္မႈမ်ားမွာလည္း ၂ ႏွစ္အတြင္း တက္မလာဘဲ က်ဆင္းသြားသည္။ ေနာင္ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးျပန္ေကာင္းမည္ဟု...

စေတာ့အၫႊန္းကိန္း ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ ျပန္ျမင့္တက္လာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (မတ္ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ) ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္မႈ ရပ္တန္႔ခဲ့ေသာ္လည္း စေတာ့အၫႊန္းကိန္းဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၄,၀၀၀ နီးပါး၊ တန္ဖိုးက်ပ္ သန္း ၁၈၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (မတ္ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ)

ယခုႏွစ္အတြက္ ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္ ျမင့္တက္လာၿပီး ယခုသီတင္းပတ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီငါးခုလုံး၏ ရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ တစ္ဆခြဲနီးပါးပိုမ်ားခဲ့ၿပီး...