Tagged: စီးပြားေရး

အေရာင္းအဝယ္ ျပန္သြက္ေပမယ့္ အနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္ ထပ္တင္လိုက္သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

(စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ မတ္ ၅ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္က အနိမ့္ဆုံး စံခ်ိန္တင္ထားေသာ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ထပ္မံခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အနိမ့္ဆုံးေရာက္သြားသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အဓိက ကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ FMI ႏွင့္ MTSH...

သမိုင္းဝင္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း

ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္မွစတင္၍ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အေကာင္းျမင္ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္စျပဳလာသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရတက္လာခ်ိန္မွ၍ က်ဆင္းလာေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑လည္း ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေရာင္နီ ျပန္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧၿပီ ၁...

စီးပြားေရးေဒါက္တိုင္မ်ားအတြက္ ဗီတာမင္

မုဒုံေစာင္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္လာသည္မွအစ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ က်ပ္ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္တန္ ပုဆိုးမ်ားေၾကာင့္ သဲေတာ၊ ဝမ္းတြင္းခ်ည္ထည္ ရက္ကန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ အဆုံးကို ၾကည့္လၽွင္ ျပည္တြင္း SMEs လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဗီတာမင္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို အထင္းသား ျမင္ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ပမွ...

၂ ႏွစ္နီးပါးသက္တမ္း၌ အနိမ့္ဆုံးေရာက္သြားသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္ အၫႊန္းကိန္း

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စေတာ့အၫႊန္းမွာ စေတာ့ေဈးကြက္စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၂ ႏွစ္နီးပါး အၾကာတြင္ အနိမ့္ဆုံးသို႔ စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းခဲ့သည္။ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ ငါးခု၏...

သံုးပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းမႈ ရပ္တန္႔ႏုိင္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေစ်းကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ) ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ ထိုးဆင္းခဲ့ေသာ စေတာ့ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္မွာ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ထက္ဝက္ခန္႔ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး သံုးပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းမႈကို ရပ္တန္႔ႏုိင္ခဲ့သည္။ စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာ ၁၃ ပိြဳင့္နီးပါး (၂ ဒသမ...

ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ ကာစီႏို

ေနာက္ဆုံးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းကို တရားဝင္လုပ္၍ ဝင္ေငြရွာေဖြရန္ စဥ္းစားလာၿပီ။ စဥ္းစားခ်က္သာ အတည္ျဖစ္သြားပါက ကမၻာေက်ာ္ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ား မၾကာမီ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ကာစီႏိုလုပ္ငန္းမ်ား တရားဝင္ျဖစ္လာေစရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕အြန္လိုင္းဂိမ္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ)

သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး သီတင္းပတ္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ႏွင့္ ႀကဳံႀကိဳက္ခဲ့သည့္ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္နည္းပါးခဲ့ၿပီး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ တြင္ ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္ အနည္းဆုံး သီတင္းပတ္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။ အေရာင္းအဝယ္ နည္းပါးခဲ့ေသာ္လည္း...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ေန႔အထိ)

စာရင္းဝင္ကုမၸဏီသစ္ဝင္လာၿပီးေနာက္ ေလးလအတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆံုးျဖင့္ ပိတ္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ သံုးပတ္ဆက္တိုက္ စေတာ့အညႊန္းကိန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သံုးပံုတစ္ပံု ပိုမ်ားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာသီလဝါအက္စ္အီးဇက္ဟိုးလ္ဒင္းကုမၸဏီ ရွယ္ယာေစ်း ျပန္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ စေတာ့အညႊန္းကိန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္...

ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးေဈးကြက္

တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာမည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၂၀၁၇ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ကို အဓိကႀကီးၾကပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မွာ ယခင္ထက္ ပိုမိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ဗဟိုဘဏ္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ သက္တမ္းကုန္လုနီးအခ်ိန္တြင္...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ၂၂ရက္ေန႔မွ ၂၆ရက္ေန႔အထိ)

စာရင္းဝင္ကုမၸဏီသစ္ ဝင္လာေသာ္လည္း ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈနည္းေနဆဲစေတာ့ေစ်းကြက္ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ စေတာ့အညႊန္းကိန္းဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ပၪၥမေျမာက္စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအျဖစ္ TMH ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီပါ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီငါးခုအထိရွိလာေသာ္လည္း ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္မွာထူးျခားမႈမရွိခဲ့ဘဲ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ပင္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၆၅,၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၄၀ ခန္႔...