Tagged: စီးပြားေရး

ေယဘုယ် စီးပြားေရး

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၈ အတြင္း အတန္အသင့္တိုးတက္ႏႈန္းျဖင့္ ဆက္လက္ တိုးတက္ေနမည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္ႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီ ဝင္ေရာက္ႏႈန္းႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဝင္ေရာက္ႏႈန္းကို ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ မထိခိုက္ေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္လၽွင္၊ ဆန္တင္ပို႔မႈ ဆက္လက္အရွိန္ေကာင္းေနၿပီး ပဲတင္ပို႔မႈသည္ အိႏၵိယဘက္ျခမ္းက မကန္႔သတ္မီ...

အိမ္ ျခံ ေျမေစ်းကြက္ တကယ္ေကာင္္းေတာ့မွာလား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္အတြက္ ေကာင္းသတင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာသည့္ ေဟာကိန္းတစ္ရပ္ရွိသည္။ စီးပြားေရးတုံ႔ေႏွးမႈႏွင့္အတူ အေတာမသတ္ထိုးဆင္းခဲ့ေသာ ျမန္မာ့အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္သည္ ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာမည္ဟူ၍။ ျမန္မာ့အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္တြင္...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ)

ႏွစ္လခြဲအတြင္းအေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္ သုံးပတ္ဆက္တိုက္ စေတာ့အၫႊန္း ကိန္းက်ဆင္းမႈ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရပ္တန္႔ခဲ့သလို သီတင္း ၁၂ ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု...

တိုးမလား၊ ဆုတ္မလား အတိုးႏႈန္းဂီယာ

အတိုးႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်ေရးမွာ အေၾကာင္းအရာ အသစ္မဟုတ္ေသာ္လည္း လတ္တေလာ လူေျပာအမ်ားဆုံး အေၾကာင္း အရာျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္စကတည္းကပင္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲ မ်ားတြင္ အတိုးႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်ေရး တင္ျပေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ ယခုလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မေရာက္မီ ယမန္ႏွစ္ကုန္ပိုင္း ဒီဇင္ဘာ ၃၀...

အညႊန္းကိန္း ေျမစိုက္၊ အေရာင္းအဝယ္သြက္ စေတာ့ေစ်းကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာေစ်းတခ်ဳိ႕က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအမ်ားစု စိတ္ဝင္စားေသာ MTSH ရွယ္ယာေစ်း က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ က်န္ကုမၸဏီသံုးခု၏ ရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအဝယ္သြက္ခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ ၅၀...

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာေပေဈးကြက္ အိပ္မက္

တယ္လီဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ မ်က္ႏွာမူခ်ိန္က စာအုပ္တစ္အုပ္ဖတ္ေနခ်ိန္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာပိုမည္ကို မျငင္းႏိုင္ပါ။ ဆိုေသာအခါ စာအုပ္မ်ားကို တယ္လီဖုန္းကဲ့သို႔ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေဈးကြက္ ေပၚတင္ႏိုင္မည္ေလာ။ စာဖတ္ႏႈန္းႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳမႈႏႈန္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာအုပ္ဝယ္ဖတ္သည့္ လူဦးေရႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္အသုံးျပဳသည့္ ဦးေရသည္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ကြာျခားေနသည္မွာ...

၄၈၀၀ လြန္ဆြဲပြဲ

မေလာက္ငပါ၊ မေပးႏိုင္ပါဆိုသူတို႔ၾကား အနည္းဆုံးလုပ္အားခ လြန္ဆြဲေနၾကျပန္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သက္တမ္းကုန္ခါနီးသတ္မွတ္ခဲ့သည့္ အနည္းဆုံးတစ္ရက္လုပ္အားခ က်ပ္ ၃၆၀၀ ကို NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၄၈၀၀ ဟု ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားႏွစ္ဖက္လုံးက...

အဖြင့္မလွသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ) စေတာ့ေဈးကြက္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကို ေအးစက္စက္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ရသလို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကိုလည္း ေအးစက္စက္သာ ႀကိဳဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဖြင့္မလွခဲ့ေပ။ ေဈးကြက္ပိတ္ရက္ ႏွစ္ရက္ေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္သုံးရက္သာရွိခဲ့ၿပီး အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္...

တိုေတာင္းေတာင္းေခ်းေငြမွ ခပ္လတ္လတ္ေခ်းေငြသို႔

ျပည္တြင္းအေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လာမည့္ႏွစ္သစ္တြင္ သတင္းေကာင္းက ဆီးႀကိဳေနသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔၏ ႏွစ္လတ္ ေခ်းေငြအစီအစဥ္မ်ားကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ေတာ့မည္။ ယခုထုတ္ေခ်းမည့္ ေခ်းေငြအစီအစဥ္၏ အဓိကထူးျခားခ်က္မွာ သက္တမ္းတို ေတာင္းလြန္းသည့္...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ)

အေရာင္းအဝယ္ သုံးပုံႏွစ္ပုံက်ဆင္းကာ အက်ေဈးကြက္ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ ေနာက္ဆုံးသီတင္းပတ္ျဖစ္သည့္ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္နည္းပါးခဲ့ၿပီး သီတင္းရွစ္ပတ္အတြင္း အနည္းဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၀,၀၀၀ နီးပါး၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၁၆၀ ခန္႔...