Tagged: စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (မတ္ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ)

ယခုႏွစ္အတြက္ ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္ ျမင့္တက္လာၿပီး ယခုသီတင္းပတ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီငါးခုလုံး၏ ရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ တစ္ဆခြဲနီးပါးပိုမ်ားခဲ့ၿပီး...

အေရာင္းအဝယ္ ျပန္သြက္ေပမယ့္ အနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္ ထပ္တင္လိုက္သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

(စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ မတ္ ၅ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္က အနိမ့္ဆုံး စံခ်ိန္တင္ထားေသာ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ထပ္မံခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အနိမ့္ဆုံးေရာက္သြားသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အဓိက ကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ FMI ႏွင့္ MTSH...

၂ ႏွစ္နီးပါးသက္တမ္း၌ အနိမ့္ဆုံးေရာက္သြားသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္ အၫႊန္းကိန္း

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စေတာ့အၫႊန္းမွာ စေတာ့ေဈးကြက္စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၂ ႏွစ္နီးပါး အၾကာတြင္ အနိမ့္ဆုံးသို႔ စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းခဲ့သည္။ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ ငါးခု၏...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ)

သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး သီတင္းပတ္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ႏွင့္ ႀကဳံႀကိဳက္ခဲ့သည့္ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္နည္းပါးခဲ့ၿပီး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ တြင္ ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္ အနည္းဆုံး သီတင္းပတ္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။ အေရာင္းအဝယ္ နည္းပါးခဲ့ေသာ္လည္း...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ေန႔အထိ)

စာရင္းဝင္ကုမၸဏီသစ္ဝင္လာၿပီးေနာက္ ေလးလအတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆံုးျဖင့္ ပိတ္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ သံုးပတ္ဆက္တိုက္ စေတာ့အညႊန္းကိန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သံုးပံုတစ္ပံု ပိုမ်ားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာသီလဝါအက္စ္အီးဇက္ဟိုးလ္ဒင္းကုမၸဏီ ရွယ္ယာေစ်း ျပန္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ စေတာ့အညႊန္းကိန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ၂၂ရက္ေန႔မွ ၂၆ရက္ေန႔အထိ)

စာရင္းဝင္ကုမၸဏီသစ္ ဝင္လာေသာ္လည္း ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈနည္းေနဆဲစေတာ့ေစ်းကြက္ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ စေတာ့အညႊန္းကိန္းဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ပၪၥမေျမာက္စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအျဖစ္ TMH ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီပါ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီငါးခုအထိရွိလာေသာ္လည္း ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္မွာထူးျခားမႈမရွိခဲ့ဘဲ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ပင္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၆၅,၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၄၀ ခန္႔...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ)

ႏွစ္လခြဲအတြင္းအေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္ သုံးပတ္ဆက္တိုက္ စေတာ့အၫႊန္း ကိန္းက်ဆင္းမႈ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရပ္တန္႔ခဲ့သလို သီတင္း ၁၂ ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု...

အဖြင့္မလွသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ) စေတာ့ေဈးကြက္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကို ေအးစက္စက္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ရသလို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကိုလည္း ေအးစက္စက္သာ ႀကိဳဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဖြင့္မလွခဲ့ေပ။ ေဈးကြက္ပိတ္ရက္ ႏွစ္ရက္ေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္သုံးရက္သာရွိခဲ့ၿပီး အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ)

အေရာင္းအဝယ္ သုံးပုံႏွစ္ပုံက်ဆင္းကာ အက်ေဈးကြက္ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ ေနာက္ဆုံးသီတင္းပတ္ျဖစ္သည့္ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္နည္းပါးခဲ့ၿပီး သီတင္းရွစ္ပတ္အတြင္း အနည္းဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၀,၀၀၀ နီးပါး၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၁၆၀ ခန္႔...

ေလးပတ္အတြင္းအနိမ့္ဆုံးျပန္ထိုးဆင္းသည့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဒီဇင္ဘာ၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ) သုံးပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းလာသလို စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာလည္း သီတင္းပတ္ ေလးပတ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံးသို႔ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု၂၃၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၂၂၀ ေက်ာ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအၫႊန္းကိန္းမွာ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အနိမ့္ဆုံး...