Tagged: စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေဈးကြက္အေရာင္းအဝယ္ အရွိန္ျမင့္ေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ) သီတင္းပတ္သုံးပတ္ဆက္တိုက္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ က်ပ္သန္း ၃၀ ေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၉,၀၀၀ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၅၀ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ...

ေဈးကြက္အေရာင္းအဝယ္ အရွိန္ျမင့္ေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္နည္းတူ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္သြက္လက္လ်က္ရွိၿပီး ေဈးကြက္တြင္အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး MCB ႏွင့္ TMH ကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ား ထူးျခားစြာအေရာင္းအဝယ္မ်ားျပားခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သန္း ၂၀ခန္႔ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ရွစ္ပတ္အတြင္း...

အျမတ္ေဝစုသံ တညံညံႏွင့္ ေဈးကြက္လႈပ္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇြန္ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ) စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား၏အျမတ္ ေဝစုခြဲေဝေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္က်ပ္သန္း ၈၀ ခန္႔ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ခုနစ္ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစ ု၃၃,၀၀၀...

ကမာၻ႕ဖလားႏွင့္ ေဒၚလာေဈးအလႈပ္မွာ အသံတိတ္သြားေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇြန္ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး စေတာ့အၫႊန္းကိန္း ၁၀ ပြိဳင့္ ခန္႔ ထပ္မံက်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၃,၀၀၀...

ေဈးလႈပ္ခတ္မႈအမ်ားဆုံးျဖင့္ ဦးေမာ့ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇြန္ ၄ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သန္း ၄၀ ခန္႔ပိုခဲ့ၿပီး စေတာ့အၫႊန္းကိန္းလည္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ ၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေမ၂၈ ရက္ေန႔မွ ဇြန္ ၁ ရက္ေန႔အထိ)

ႏွစ္ဝက္ေရာက္လာေသာ္လည္း ဦးေမာ့မလာေသးေသာ စေတာ့ေဈးကြက္ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ အနည္းငယ္ပိုမ်ားခဲ့ေသာ္လည္း က်ပ္သန္းတစ္ရာေအာက္သာ အေရာင္းအဝယ္ရွိခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၈,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၉၅ သန္း ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္ သီတင္းပတ္ထက္ က်ပ္...

အနည္းဆုံး၊ အနိမ့္ဆုံး စံခ်ိန္တင္သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေမ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ) ယခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယေျမာက္အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး သီတင္းပတ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္အျပင္ စေတာ့ေဈးကြက္သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အနိမ့္ဆုံးစေတာ့အၫႊန္းကိန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၈၅ သန္း...

ျဖည္းျဖည္းေလးေလး စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေမ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ) သီတင္းပတ္ေလးပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အနည္းဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ က်ပ္သန္းတစ္ရာ့ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၃,၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၅၀...

ထူးျခားမႈမရွိေသးေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေမ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ) သီတင္းပတ္သုံးပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အနည္းဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ က်ပ္သန္းငါးဆယ္ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၇,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၇၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။...

တစ္လေက်ာ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္က အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံးစံခ်ိန္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ေဈးကြက္ျပန္လည္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၃,၀၀၀ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၃၀၀ခန္႔အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ေျခာက္ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး...