Tagged: စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေဈးအက်ေစာင့္ရင္း အေရာင္းပိုမ်ားလာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ FMI ရွယ္ယာမွ လြဲ၍က်န္ရွယ္ယာမ်ားမွာ အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်ပ္ ၂၇သန္း (၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု...

အျမတ္ေဝစု ပ်ားရည္ဆမ္းကာလေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ ေအးစက္စက္ျဖစ္လာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ) ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္သုံးပတ္ အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၂,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၇၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္...

အေရာင္းအဝယ္ထိုးက်ၿပီး အၫႊန္းကိန္း ေအာက္စိုက္ဆင္းခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ) ဒုတိယေျမာက္စာရင္းဝင္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ MTSH ၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ စေတာ့ေဈးကြက္ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားျပားခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ပိုမ်ားခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု  ၄၃,၀၀၀...

အေရာင္းအဝယ္ထိုးက်ၿပီး အၫႊန္းကိန္း ေအာက္စိုက္ဆင္းခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ) ယခုႏွစ္ဇြန္လကုန္မွ စတင္ကာ အေရာင္းအဝယ္က်ပ္သန္း ၂၀၀ ေတာက္ေလၽွာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ထိုးက်ကာ က်ပ္သန္း ၂၀၀ ေအာက္သာ ရွိခဲ့သည္။ ယခင္ သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ ထက္ဝက္ေက်ာ္...

အက်ဘက္သို႔ စတင္ေဖာက္ထြက္လာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး FMI  ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာတို႔ အေရာင္းအဝယ္ မ်ားျပားခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၅၀,၀၀၀ေက်ာ္၊...

သီလဝါရွယ္ယာ လႊမ္းမိုးထားသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ) ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္မႈရပ္တန္႔သြားၿပီး ယခင္ သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၅၅,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ သန္း ၂၃၀ ခန္႔အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး...

အနိမ့္ေဈးျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္သြက္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ) အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္ရရန္ အတည္ျပဳမည့္ ရက္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္တြင္ ယာယီကိုင္ထားေသာ ရွယ္ယာမ်ားေဈးကြက္တြင္းျပန္ဝင္လာသည့္အတြက္ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္း အဝယ္သုံးပုံတစ္ပုံပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု...

လႈိင္းထိပ္မွျပန္ဆင္းလာေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဩဂုတ္ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ) စံခ်ိန္တင္ အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္မႈရပ္တန္႔ၿပီး တစ္ပတ္အၾကာ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္အနည္းငယ္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်ပ္သန္း ၂၀ ခန္ ႔ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး FMI ႏွင့္ FPB...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဩဂုတ္ ၆ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ)

ႏွစ္ပတ္ဆက္ အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံးစံခ်ိန္ ရပ္တန္႔သြားေသာ စေတာ့ေဈးကြက္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး စံခ်ိန္တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ သုံးပုံတစ္ပုံေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း က်ပ္သန္း ၃၄၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ရာ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတုတၳေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံးသီတင္းပတ္...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔အထိ)

အေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆုံးစံခ်ိန္ ထပ္တင္လိုက္သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္ ယခင္သီတင္းပတ္က ရရွိထားေသာ စံခ်ိန္ကို ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ထပ္မံခ်ိဳးဖ်က္လိုက္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံးသီတင္းပတ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ ထက္ဝက္ပိုမိုမ်ားခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေနာက္ပိုင္း...