Tagged: စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္

အက်စံခ်ိန္သစ္ တင္မဆုံးသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (မတ္ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၄,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၁၄ ဒသမ ၂၃ သန္းအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္သုံးပုံ ႏွစ္ပုံေက်ာ္ပိုမ်ားခဲ့သည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး...

အက်လိႈင္းမွာ ေမ်ာပါေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (မတ္ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၂၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၁၀၇ ဒသမ ၂၉ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္...

ေရခဲမွတ္နီးနီး ေအးစက္လာေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔မွ မတ္ ၁ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၅,၅၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၉၅ ဒသမ ၅၇ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၆...

ေရခဲမွတ္နီးနီး ေအးစက္လာေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ရွယ္ယာအစု ၁၇,၀၀၀ နီးပါး၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၈၂ ဒသမ ၄ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။...

စံခ်ိန္တင္ထပ္က်သည့္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္း

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ရွယ္ယာအစု ၃၀,၀၀၀ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၇၇ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၃၉၂ ဒသမ ၁၈ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္  ၄၀၁ ဒသမ...

အၫႊန္းကိန္း ၄၀၀ ေအာက္ ပထမဆုံးေရာက္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ အစု ၁၆,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၀၉ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၀၄ ဒသမ...

ေဈးက်ရိပ္ျပ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္က အေရာင္းအဝယ္ပမာဏ က်ပ္သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုသီတင္းပတ္တြင္ က်ပ္သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္သာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၂,၀၀၀ ခန္႔၊...

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းႏွင့္ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေလးျပန္ဆင္းလာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဒီဇင္ဘာ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ) ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၆,၀၀၀ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၈၀ ေက်ာ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္ သီတင္းပတ္ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းထက္...

အတက္အက်မ်ားေနဆဲစေတာ့အညႊန္းကိန္း

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဒီဇင္ဘာ၃ရက္ေန႔မွ ၇ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာလည္း တစ္ပတ္ တက္၊ တစ္ပတ္ က်ျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းရွာေဖြေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၇,၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၁၀ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ေစ်းကြက္ပိတ္ခ်ိန္...

တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္နည္းသြားသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ) တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ကာလ  အမ်ားျပည္သူ ႐ုံးပိတ္ရက္ ႏွစ္ရက္ေၾကာင့္  ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ေဈးကြက္သုံးရက္သာရွိခဲ့ၿပီး အေရာင္းအဝယ္နည္းပါးခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု  ၂၂,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၃၀  ခန္႔...