Tagged: စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္

ႏိုင္ငံျခားသားအဝင္ေမၽွာ္ရင္း ေဈးထိန္းထားဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဩဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၅,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၂၄၃ ဒသမ ၈၆ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ထက္...

ရွယ္ယာေဈးတအိအိက်ဆင္းမႈ အရွိန္ရပ္ကာ တည္ၿငိမ္ေနေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၈,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၂၆၀ ဒသမ ၇၈ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္...

ႏိုင္ငံျခားသားပါဝင္ခြင့္ေၾကာင့္ လြန္႔လူးလႈပ္ရွားစျပဳလာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၂,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၂၀၅ ဒသမ ၇၄ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္ သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္...

ႏိုင္ငံျခားသားပါဝင္ခြင့္ေၾကာင့္ လြန္႔လူးလႈပ္ရွားစျပဳလာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္သုံးရက္သာရွိေသာ္လည္း ရွယ္ယာအစု ၆၂,၀၀၀ နီးပါး၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၃၀၄ ဒသမ ၂၆ သန္းအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ...

တက္ၿပီးက်စက္ဝန္း တစ္ေက်ာ့ျပန္လည္ လာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔မွ ၄ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၇,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၇၄ ဒသမ ၅ သန္းအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ေလ်ာ့က်လာသည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၅၄...

အတက္လႈိင္းမွာ ဆက္ရွိေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇြန္ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၅၁,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၂၄၅ ဒသမ ၈၇ သန္းအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၇၈...

စေတာ့ေဈးကြက္ ေသာၾကာေန႔ေဈးကြက္အပိတ္

စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၄၆၆ ဒသမ ၁၉ ျဖင့္ ေဈးကြက္ဖြင့္ခဲ့ၿပီး ၄၅၆ ဒသမ ၂၆ ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ၄၆၆ ဒသမ ၁၉ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့ရာ စေတာ့အညႊန္းကိန္း ၁၀...

အတက္လိႈင္းထိပ္မွ ျပန္ဆင္းလာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေမ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ေမ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း က်ပ္သန္း ၂၀၀ အထက္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္သည့္ တတိယေျမာက္သီတင္းပတ္ျဖစ္သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၉၀၀၀ ေက်ာ္၊...

တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ကာလအတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး စံခ်ိန္တင္သြားသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေမ ၆ ရက္ေန႔မွ ေမ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္သည္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္၊ ရွစ္လေက်ာ္ကာလအတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံးစံခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ အၫႊန္းကိန္းႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ႏွစ္မ်ိဳးလုံး ေတာက္ေလၽွာက္က်ဆင္းေနသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္မွာ ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာေဈးမ်ားျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး...

ရွယ္ယာေဈးမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ေမ ၃ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၀,၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၁၆ ဒသမ ၁၆ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၇...