Tagged: စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္

ႏိုင္ငံျခားသားပါဝင္ခြင့္ မီးစိမ္းျပခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၅,၀၀၀ နီးပါး၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၂၆၈ ဒသမ  ၉၅ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ပ်မ္းမၽွ က်ပ္သန္း...

႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားၾကား အေရာင္းအဝယ္ပါး စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု  ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၀၇ ဒသမ  ၁၆ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ ပ်မ္းမၽွ...

အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားေၾကာင့္ စေတာ့ေဈးကြက္ ၿငိမ္သက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ) သီတင္းကၽြတ္ကာလ အမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္မ်ားေၾကာင့္ ေဈးကြက္ဖြင့္ရက္ နည္းသလို အေရာင္းအဝယ္လည္း နည္းပါးခဲ့ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၂၇၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၅၃ ဒသမ...

အျမင့္လႈိင္းထိပ္မွ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းျပန္ဆင္းလာေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၇,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၂၂၂ ဒသမ ၁၄ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္လအတြင္း အေရာင္းအဝယ္...

တစ္လခြဲေက်ာ္ ဆက္တိုက္ေျပးတက္ခဲ့သည့္ စေတာ့ အၫႊန္းကိန္း အရွိန္ျပယ္ျခင္းလား၊ ေခတၱနားျခင္းလား

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု  ၈၃,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၅၃၄ ဒသမ  ၅၁ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ ေလးရက္သာရွိေသးေသာ္လည္း...

အတက္လမ္းေၾကာင္းမွာ ဆက္ရွိေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၈၁,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၄၇၈ ဒသမ  ၁၂ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ ပ်မ္းမၽွ...

ႏွစ္လဆက္တိုက္ အတက္လႈိင္းစီးေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဩဂုတ္ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၁,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၂၅၂ ဒသမ ၆၈ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ ပ်မ္းမၽွ...

ႏိုင္ငံျခားသားအဝင္ေမၽွာ္ရင္း ေဈးထိန္းထားဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဩဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၅,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၂၄၃ ဒသမ ၈၆ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ထက္...

ရွယ္ယာေဈးတအိအိက်ဆင္းမႈ အရွိန္ရပ္ကာ တည္ၿငိမ္ေနေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၈,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၂၆၀ ဒသမ ၇၈ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္...

ႏိုင္ငံျခားသားပါဝင္ခြင့္ေၾကာင့္ လြန္႔လူးလႈပ္ရွားစျပဳလာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၂,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၂၀၅ ဒသမ ၇၄ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္ သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္...