Tagged: စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္

အနည္းဆုံး၊ အနိမ့္ဆုံး စံခ်ိန္တင္သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေမ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ) ယခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယေျမာက္အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး သီတင္းပတ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္အျပင္ စေတာ့ေဈးကြက္သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အနိမ့္ဆုံးစေတာ့အၫႊန္းကိန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၈၅ သန္း...

ျဖည္းျဖည္းေလးေလး စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေမ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ) သီတင္းပတ္ေလးပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အနည္းဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ က်ပ္သန္းတစ္ရာ့ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၃,၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၅၀...

ထူးျခားမႈမရွိေသးေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေမ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ) သီတင္းပတ္သုံးပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ အနည္းဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ က်ပ္သန္းငါးဆယ္ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၇,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၇၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။...

တစ္လေက်ာ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္က အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံးစံခ်ိန္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ေဈးကြက္ျပန္လည္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၃,၀၀၀ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၃၀၀ခန္႔အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ေျခာက္ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဧၿပီ ၂ရက္ေန႔မွ ၆ရက္ေန႔အထိ)

ေရာင္းဝယ္မႈအႀကိမ္ေရတိုးျမႇင့္ၿပီးေနာက္ ေစ်းလႈပ္ရွားမႈပိုမ်ားၿပီးအေရာင္းအဝယ္သြက္လာသည့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ စေတာ့ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္မႈ အႀကိမ္ေရကိုေလးႀကိမ္သို႔တိုးျမႇင့္ၿပီးဒုတိယေျမာက္သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာေစ်းလႈပ္ရွားမႈပိုမ်ားလာၿပီးယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သြက္လက္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု၆၀၀၀၀ နီးပါး၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၈၀ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သံုးပံုတစ္ပံုပိုမ်ားခဲ့သည္။ ေရာင္းဝယ္မႈအႀကိမ္တိုးလာေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းလႈပ္ရွားမႈပံုစံအနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲလာၿပီးယခုသီတင္းပတ္တြင္ စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာအျမင့္ဆံုး...

စေတာ့အၫႊန္းကိန္း ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ ျပန္ျမင့္တက္လာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (မတ္ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ) ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္မႈ ရပ္တန္႔ခဲ့ေသာ္လည္း စေတာ့အၫႊန္းကိန္းဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၄,၀၀၀ နီးပါး၊ တန္ဖိုးက်ပ္ သန္း ၁၈၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (မတ္ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ)

ယခုႏွစ္အတြက္ ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္ ျမင့္တက္လာၿပီး ယခုသီတင္းပတ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီငါးခုလုံး၏ ရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ တစ္ဆခြဲနီးပါးပိုမ်ားခဲ့ၿပီး...

အေရာင္းအဝယ္ ျပန္သြက္ေပမယ့္ အနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္ ထပ္တင္လိုက္သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

(စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ မတ္ ၅ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္က အနိမ့္ဆုံး စံခ်ိန္တင္ထားေသာ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ထပ္မံခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အနိမ့္ဆုံးေရာက္သြားသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အဓိက ကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ FMI ႏွင့္ MTSH...

၂ ႏွစ္နီးပါးသက္တမ္း၌ အနိမ့္ဆုံးေရာက္သြားသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္ အၫႊန္းကိန္း

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စေတာ့အၫႊန္းမွာ စေတာ့ေဈးကြက္စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၂ ႏွစ္နီးပါး အၾကာတြင္ အနိမ့္ဆုံးသို႔ စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းခဲ့သည္။ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ ငါးခု၏...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ)

သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး သီတင္းပတ္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ႏွင့္ ႀကဳံႀကိဳက္ခဲ့သည့္ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္နည္းပါးခဲ့ၿပီး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ တြင္ ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္ အနည္းဆုံး သီတင္းပတ္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။ အေရာင္းအဝယ္ နည္းပါးခဲ့ေသာ္လည္း...