Tagged: စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္

သီလဝါရွယ္ယာ လႊမ္းမိုးထားသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ) ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္မႈရပ္တန္႔သြားၿပီး ယခင္ သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၅၅,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ သန္း ၂၃၀ ခန္႔အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး...

အနိမ့္ေဈးျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္သြက္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ) အျမတ္ေဝစုခံစားခြင့္ရရန္ အတည္ျပဳမည့္ ရက္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္တြင္ ယာယီကိုင္ထားေသာ ရွယ္ယာမ်ားေဈးကြက္တြင္းျပန္ဝင္လာသည့္အတြက္ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္း အဝယ္သုံးပုံတစ္ပုံပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု...

လႈိင္းထိပ္မွျပန္ဆင္းလာေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဩဂုတ္ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ) စံခ်ိန္တင္ အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္မႈရပ္တန္႔ၿပီး တစ္ပတ္အၾကာ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္အနည္းငယ္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်ပ္သန္း ၂၀ ခန္ ႔ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး FMI ႏွင့္ FPB...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဩဂုတ္ ၆ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ)

ႏွစ္ပတ္ဆက္ အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံးစံခ်ိန္ ရပ္တန္႔သြားေသာ စေတာ့ေဈးကြက္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္ ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး စံခ်ိန္တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ သုံးပုံတစ္ပုံေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း က်ပ္သန္း ၃၄၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ရာ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတုတၳေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံးသီတင္းပတ္...

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔အထိ)

အေရာင္းအဝယ္ အမ်ားဆုံးစံခ်ိန္ ထပ္တင္လိုက္သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္ ယခင္သီတင္းပတ္က ရရွိထားေသာ စံခ်ိန္ကို ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ထပ္မံခ်ိဳးဖ်က္လိုက္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံးသီတင္းပတ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ ထက္ဝက္ပိုမိုမ်ားခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေနာက္ပိုင္း...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး စံခ်ိန္တင္သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၉၃,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၃၆၀ ေက်ာ္...

အေရာင္းအဝယ္အရွိန္တန္႔သြားၿပီျဖစ္ေသာ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္၁၆ရက္ေန႔မွ၂၀ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္အထိ သံုးပတ္ဆက္တိုက္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အေရာင္းအဝယ္အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၆၃,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၇၁ ဒသမ...

ေဈးကြက္အေရာင္းအဝယ္ အရွိန္ျမင့္ေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ) သီတင္းပတ္သုံးပတ္ဆက္တိုက္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ က်ပ္သန္း ၃၀ ေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၉,၀၀၀ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၅၀ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ...

ေဈးကြက္အေရာင္းအဝယ္ အရွိန္ျမင့္ေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္နည္းတူ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္သြက္လက္လ်က္ရွိၿပီး ေဈးကြက္တြင္အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး MCB ႏွင့္ TMH ကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ား ထူးျခားစြာအေရာင္းအဝယ္မ်ားျပားခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သန္း ၂၀ခန္႔ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ရွစ္ပတ္အတြင္း...

အျမတ္ေဝစုသံ တညံညံႏွင့္ ေဈးကြက္လႈပ္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇြန္ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ) စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား၏အျမတ္ ေဝစုခြဲေဝေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္က်ပ္သန္း ၈၀ ခန္႔ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ခုနစ္ပတ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစ ု၃၃,၀၀၀...