Tagged: စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္

စံခ်ိန္တင္ထပ္က်သည့္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္း

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ရွယ္ယာအစု ၃၀,၀၀၀ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၇၇ သန္းေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၃၉၂ ဒသမ ၁၈ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္  ၄၀၁ ဒသမ...

အၫႊန္းကိန္း ၄၀၀ ေအာက္ ပထမဆုံးေရာက္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ အစု ၁၆,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၀၉ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၄၀၄ ဒသမ...

ေဈးက်ရိပ္ျပ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္က အေရာင္းအဝယ္ပမာဏ က်ပ္သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုသီတင္းပတ္တြင္ က်ပ္သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္သာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၂,၀၀၀ ခန္႔၊...

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းႏွင့္ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေလးျပန္ဆင္းလာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဒီဇင္ဘာ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ) ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၆,၀၀၀ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၈၀ ေက်ာ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္ သီတင္းပတ္ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းထက္...

အတက္အက်မ်ားေနဆဲစေတာ့အညႊန္းကိန္း

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဒီဇင္ဘာ၃ရက္ေန႔မွ ၇ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာလည္း တစ္ပတ္ တက္၊ တစ္ပတ္ က်ျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းရွာေဖြေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၇,၀၀၀ ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၁၀ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ေစ်းကြက္ပိတ္ခ်ိန္...

တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္နည္းသြားသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ) တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ကာလ  အမ်ားျပည္သူ ႐ုံးပိတ္ရက္ ႏွစ္ရက္ေၾကာင့္  ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ေဈးကြက္သုံးရက္သာရွိခဲ့ၿပီး အေရာင္းအဝယ္နည္းပါးခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု  ၂၂,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၃၀  ခန္႔...

သုံးလအတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး စံခ်ိန္တင္လိုက္သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ MCB ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာမွလြဲ၍ က်န္ရွယ္ယာမ်ားမွာ အေရာင္းအဝယ္ သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်ပ္သန္း ၂၀၀ သန္းေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္...

ေဈးအက်ေစာင့္ရင္း အေရာင္းပိုမ်ားလာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ FMI ရွယ္ယာမွ လြဲ၍က်န္ရွယ္ယာမ်ားမွာ အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ က်ပ္ ၂၇သန္း (၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု...

အျမတ္ေဝစု ပ်ားရည္ဆမ္းကာလေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ ေအးစက္စက္ျဖစ္လာသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ) ႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္အေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္သုံးပတ္ အတြင္း အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၃၂,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၁၇၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္...

အေရာင္းအဝယ္ထိုးက်ၿပီး အၫႊန္းကိန္း ေအာက္စိုက္ဆင္းခဲ့သည့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ) ဒုတိယေျမာက္စာရင္းဝင္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ MTSH ၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ စေတာ့ေဈးကြက္ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားျပားခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ ပိုမ်ားခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု  ၄၃,၀၀၀...