Tagged: ဇင္လင္းထက္

JMC-U တာဝန္ရွိသူတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

“အစည္းအေဝး မ်ားမ်ားလုပ္ေလ ပဋိပကၡမ်ားမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေလပဲ” တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ၾကား ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့က်ရပ္စဲသြားေစရန္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေကာ္မတီ (JMC) တြင္ အဓိကတာဝန္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ JMC ၏...

အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကား အားၿပိဳင္မႈ

အထက္တန္းသခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို သိပၸံေဝါဟာရမ်ားမွလြဲ၍ ျမန္မာစာသို႔ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားရန္ သင့္ မသင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံေနၾကသည္။ သခ်ၤာႏွင့္သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို ျမန္မာစာျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားရန္ သင့္ မသင့္ကို ဇြန္လ ၁၂ ရက္မွ စတင္ကာ ၁၄ ရက္အထိ...

တိုက္႐ိုက္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေတာ့မယ့္ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုမွာ ဘာေတြသင္ယူႏိုင္မလဲ

မိမိဆႏၵထက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ေပးေသာ တကၠသိုလ္၌သာ ေက်ာင္းတက္ရသည့္ေခတ္ကုန္ဆုံးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစပ်ိဳးလာေနၿပီျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားအေနႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုတြင္ ႏွစ္သက္ရာတကၠသိုလ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရွိ တကၠသိုလ္...

တန္ဖိုးႀကီး အိပ္မက္

ေအာင္ဘာေလထီ ေနာက္တစ္မ်ိဳးလာေတာ့မည္။ အစိုးရက က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ထီ ထုတ္ေရာင္းရန္ စီစဥ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး အေျခအေန၊ တက္လာေသာ အေထြေထြကုန္ေဈးႏႈန္း၊ စက္သုံးဆီေဈးအတက္ သတင္းတို႔အၾကား တန္ဖိုးႀကီးထီ တစ္မ်ိဳးထြင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ေစာင္ က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ထီ မည္သည့္အခ်ိန္ စေရာင္းမည္နည္း။...

စက္႐ုပ္ေတြလာၿပီ၊ စက္ေတြလာၿပီ ဘယ္သူေတြ အလုပ္ျပဳတ္ၾကရေတာ့မလဲ

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အညီ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ားမေျပာင္းလဲႏိုင္ပါက အနာဂတ္တြင္ ထမင္းအိုးေပ်ာက္ေတာ့မည္။ နည္းပညာလ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနရာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိသည္။ တိုးတက္မႈအသစ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ားေပၚေပါက္ေနသည့္အခါတြင္ ရွိရင္းစြဲအလုပ္မ်ားမွာ မတည္ၿမဲဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲကို မလိုက္ႏိုင္ပါက အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မည့္ကိန္း ျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ကၽြမ္းက်င္ေသာ...

အလုပ္သမားျဖစ္ခြင့္ရေရး ဒုကၡ

ျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူေနသည့္ ဧၿပီလေနမင္းေအာက္လမ္းမေပၚတြင္ ဦးေရေလးရာဝန္းက်င္ရွိသည့္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား ငုတ္တုတ္ထိုင္ေနၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကလည္း မတ္တတ္ရပ္ေနၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ေနပူထဲတြင္ျဖစ္ၿပီး ထိုသူတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားသည္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရမႈေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ေနပုံေပၚသည္။ သူတို႔ေမၽွာ္လင့္ေနၾကသည္မွာ စားဝတ္ေနေရးေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ လက္တစ္ဝါးစာအျဖဴေရာင္ ကတ္ျပားရရွိရန္အတြက္ နာမည္အေခၚကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။...

ျမန္မာ့အိုင္စီတီေမာင္းႏွင္ေသာ စီးပြားေရး

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (ICT) လုပ္ငန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၀ ဘီလီယံ ဝင္ေငြ ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ မဟုတ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ လူဦးေရသန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄...

ႏိုင္ငံေတာ္က ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမရွိဘဲ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္မည့္ အစိုးရကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ေပၚေပါက္မႈအေပၚ လူအမ်ားၾကား ေဝဖန္မႈမ်ားျမင့္တက္ေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လူမႈကြန္ရက္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (Social Media...

ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို ေဝဖန္ျခင္း

ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပါးစပ္ပိတ္ထားႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေပၚ တိုးတိုးတစ္မ်ိဳး၊ က်ယ္က်ယ္တစ္ဖုံ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပေနၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအျခင္းအရာမ်ားက ျပဆိုေနသည္။ “ဒီမိုကေရစီအစိုးရမွာအသံထြက္တယ္ဆိုတာက Normal (ပုံမွန္)ပဲေပါ့”ဟု ေဒၚနီလာၿမိဳင္က ဆိုသည္။ ၎သည္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဇာတ္လမ္းကအစိုးရပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္...

ဒီမိုကေရစီကို ဆားခတ္ျခင္း ယုတ္ေလ်ာ့လာေသာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နာမည္ေက်ာ္ စကားမ်ားအနက္ ထင္ရွားေသာ စကားတစ္ခု ရွိသည္။ “(တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုတာ) ျပည္သူေတြကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး” ယခုေတာ့ ယေန႔အေျခအေနမွာ သူ႕စကားမ်ားျဖင့္ ေသြဖည္ေသာ ဥပေဒမ်ား ထြက္လာေနၿပီေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား အေသအခ်ာ ရွိေနသည္။...