Tagged: ဉာဏေက်ာ္

အႏၲရာယ္တိုးလာေသာ ထိုင္းျပည္ေျပးမ်ား

ယခင္ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ကာလႏွင့္ ယခုစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ေပါင္းစပ္ထားသည့္ မ်ိဳးစပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးကာလမ်ား၌ ျပည္ပတြင္ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ထိုင္းတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တိုး၍ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းအၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ပို၍ က်ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ တကယ္တမ္းဆိုရပါလၽွင္ ထိုင္းႏ္ိုင္ငံတြင္ ဘုရင္စနစ္ကို...

အေရွ႕ေတာင္အာရွ မိုးေကာင္းကင္ကို ဒုကၡေပးေနေသာ  မီးခိုးျမဴမ်ား

ကမာၻေပၚတြင္ လက္တင္အေမရိကတိုက္ရွိ အေမဇုန္မိုးသစ္ေတာတစ္ခုတည္းသာ မီးေလာင္ခံေနရသည္ မဟုတ္ပါ။ အင္ဒိုနီးရွားေတာနက္ႀကီးအႏွံ႔တြင္လည္း မီးမ်ားေတာက္ေလာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသေနရာအမ်ားစုတြင္ မီးခိုးမ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းခံေနရပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွား ဆူမားၾတားႏွင့္ ဘိုနီယိုကၽြန္းမ်ားတြင္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၃,၃၀၀ ခန္႔ရွိ ေတာအုပ္မ်ားမွာ မီးလၽွံမ်ားအၾကား ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကပါၿပီ။ မီးၿငႇိမ္းသတ္ရန္...

တိုးတက္လာဦးမည့္ တ႐ုတ္-ထိုင္း စစ္ေရးပူးေပါင္းမႈ

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္းက တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွာ သေဘၤာတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အသစ္တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုျမႇင့္ရန္ဆိုသည့္အခ်က္ကို အေလးထားထည့္သြင္းထားသည္။ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအၾကား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏွစ္ႏ္ိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ ပါဝင္သည့္...

အာဏာရွင္ေဟာင္းမူဂါဘီ စင္ကာပူတြင္ ေဆးကုခဲ့သည္

ဇင္ဘာေဘြသမၼတအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္ေဟာင္း မူဂါဘီ၏ ေနာက္ဆုံးေနရက္မ်ားကို ၎၏ အမိေျမမွ မ္ိုင္ေပါင္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ေဝးသည့္ အာရွအေကာင္းဆုံးေဆး႐ုံမ်ားရွိရာ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ဆုံးခဲ့ပါသည္။ အာဏာရွင္ေဟာင္းမူဂါဘီမွာ အသက္ ၉၅ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ...

“ဘဂၤါလီဒုကၡသည္  (မူရင္း႐ိုဟင္ဂ်ာ) ကိစၥကို ႏိုင္ငံေရးဇာတ္သြင္းေနတဲ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္”

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေအေက အဗၺဒယ္ မိုမန္း (AK Abdul Momen) ယခုအခါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ေကာက္ဘဇားၿမိဳ႕ရွိ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား (မူရင္း႐ိုဟင္ဂ်ာ) ထဲမွ လူတစ္သိန္းခန္႔ကို ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ တည္ရွိေသာ ဘာဆန္ခ်ား (Bhasan Char) ကၽြန္းသို႔...

ၿဗိတိန္ပါလီမန္ ဆိုင္းငံ့ျခင္းမွာ ဘရဲဆစ္အေျဖေလာ

ယခုဆိုလၽွင္ ဥေရာသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ခြဲထြက္မည့္ ဘရဲဆစ္ကိစၥ အခ်ိန္နီးလာသည္ႏွင့္အမၽွ ၿဗိတိန္ႏ္ိုင္ငံေရးဇာတ္ရွိန္မွာလည္း ျပင္းထန္လာၿပီျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္က ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္စုတစ္ရာရသည္ျဖစ္ေစ၊ သေဘာတူညီခ်က ္တစ္စုံတစ္ရာမရသည္ ျဖစ္ေစ ၿဗိတိန္ခြဲထြက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေၾကညာထားသူ...

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္ႏွင့္ ဘရဲဆစ္ အလားအလာ

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ထရီဇာေမ၏  ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ခြဲထြက္မည့္အစီအစဥ္ကို ၿဗိတိန္ပါလီမန္က သုံးႀကိမ္တိုင္ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ခြဲထြက္မည့္ ကာလကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ သက္တမ္းတိုးခဲ့သည္။ ယခုအခါ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္က ‘ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ခြဲထြက္ျခင္း’ ကို ေအာက္တိုဘာလ ၃၁...

ပယ္ဖ်က္ခံလိုက္ရသည့္ ကက္ရွ္မီးယားဝိေသသေဒသ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂယက္မ်ား

အိႏၵိယအစိုးရက ဩဂုတ္လ ၅ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပိုင္နက္အျငင္းပြားေနသည့္ ကက္ရွ္မီးယားျပည္နယ္ကို ဝိေသသေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ကက္ရွ္မီးယားဝိေသသေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၀ ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း အိႏၵိယပါလီမန္က ေၾကညာခဲ့အၿပီး...

ပယ္ဖ်က္ခံလိုက္ရသည့္ ကက္ရွ္မီးယားဝိေသသေဒသ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂယက္မ်ား

အိႏၵိယအစိုးရက ဩဂုတ္လ ၅ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပိုင္နက္အျငင္းပြားေနသည့္ ကက္ရွ္မီးယားျပည္နယ္ကို ဝိေသသေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ကက္ရွ္မီးယားဝိေသသေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ  ၃၇၀ ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း အိႏၵိယပါလီမန္က ေၾကညာခဲ့အၿပီး...

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအခက္ ဗီယက္နမ္အခ်က္

ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆုံးႏွစ္ႏိုင္ငံ အေမရိကႏွင့္တ႐ုတ္တို႔အၾကားျဖစ္ပြားေနသည့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသြားေသာ ႏိုင္ငံကိုျပပါဆိုလၽွင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကို လက္ၫႈိးထိုးျပရပါလိမ့္မည္။ ဗီယက္နမ္ေလာက္ အက်ိဳးရွိသြားေသာႏိုင္ငံဟူ၍ ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမၽွမရွိေပ။ ယခုဆိုလၽွင္ နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွာ ဗီယက္နမ္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ကိုင္ရန္စဥ္းစားေနၾကၿပီ။ ဗီယက္နမ္မွာ အစကတည္းကပင္ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ နည္းပညာျမင့္ပစၥည္းမ်ား...