Tagged: ဉာဏေက်ာ္

ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္းႏွင့္ စိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္မ်ား

ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ ရက္ အဂၤါေန႔ညက အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမၼတ တစ္ဦး ႏွစ္စဥ္ေျပာၾကားေလ့ရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပ မိန္႔ခြန္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ပါတီအကြဲအၿပဲ သမၼတ၏မိန္႔ခြန္းမတိုင္မီကပင္ ၎၏အစိုးရအဖြဲ႕တြန္းပို႔ေနေသာ အိုင္ဒီယာ တစ္ခုရွိသည္။ ယင္းမွာ သမၼတထရမ့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို...

တ႐ုတ္ BRI စီမံကိန္းႏွင့္ ပါကစၥတန္ေပၚက်ေရာက္မည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရွိ ေရွးေဟာင္းတံငါ႐ြာေလးတစ္႐ြာျဖစ္ေသာ ဂြါဒါကို ပ်ားပန္းခတ္လႈပ္ရွားေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲမည္ဆိုသည့္ စိတ္ကူးကို စတင္ခဲ့သည္မွာ အနည္းဆုံး ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္က ပါကစၥတန္အစိုးရသည္ ဂြါဒါကမ္း႐ိုးတန္းကို ဘူမိေဗဒေလ့လာ စူးစမ္းမႈျပဳလုပ္ရန္ အေမရိကကို ခြင့္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ အေမရိက၏...

အေမရိကႏွင့္ တ႐ုတ္ကို ပိုင္းျခားထားဦးမည့္ မယုံၾကည္မႈ မဟာတံတိုင္းႀကီး

တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔အေနႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ မည္သို႔ေသာ အႏၲရာယ္၊ မည္သို႔ေသာ ျပႆနာအေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ ရလင့္ကစား ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကိုလုပ္ျပ၍ အမွတ္ျပည့္ရယူသြားမည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုရွိေနပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ အေမရိကန္ကို စုစည္းညီၫြတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေၾကာင့္...

‘အမ်ိဳးသားေရး’ ႏွင့္ ‘ကမာၻသားအေရး’ တို႔အၾကား အကြဲအၿပဲ ျပင္းထန္ေနဦးမည့္ ၂၀၁၉

ဥေရာပ၊ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ အေမရိကတိုက္မ်ားတြင္ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနၾကသည့္ ကမာၻသားအေရးဝါဒီႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီတို႔အၾကား အားၿပိဳင္ေနမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာႏို္င္ငံေရးဇာတ္ခုံတြင္ အဓိကေနရာ၌ ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ‘ကမၻာသားအေရးဝါဒီ’ (Globalist) ဆုိေသာ စကားလုံးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ...

Twitter စီအီးအိုႏွင့္ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားက ဝိပႆနာေယာဂီမ်ား

Twitter ႏွင့္ Square နည္းပညာကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ (စီအီးအို) ျဖစ္သူ ဂ်က္ေဒၚေဆး (Jack Dorsey) မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ခရစၥမတ္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး ႐ုံးပိတ္ရက္ကာလအတြင္း ဝိပႆနာဟု လူအမ်ားသိထားၾကသည့္  ၁၀ ရက္ စကားမေျပာဘဲ...

နည္းပညာျမင့္စီးပြားေရးသို႔ ေျခလွမ္းျပင္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

စက္မႈမူဝါဒ ပုံေဖာ္ရက္လုပ္ျခင္း ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္မႈရေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဇာတ္လမ္းတြင္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ရယ္ဒီမိတ္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ အႀကီးဆုံးအလုပ္ရွင္ႀကီးျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား ၄ ဒသမ ၅ သန္းကို အလုပ္ေပးထားသည္။ ဤလုပ္ငန္းမွ ျပည္ပပို႔ကုန္ပမာဏမွာ...

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွစီးပြားေရး.. အတက္

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရးဗဟိုခ်က္ဆြဲအားမ်ားကို ဆန္႔က်င္အာခံေသာ ႏိုင္ငံဟု ဆိုရမည္။ ပါကစၥတန္မွ ခြဲထြက္သည့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲမွစတင္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံ ဆိုသည္ကို အလႊမ္းဇာတ္လမ္းမ်ားျဖင့္သာ ပူးတြဲသိရိွထားၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ နပန္းလုံးေနရေသာ ႏိုင္ငံ၊...

အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒ

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၌ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အလ်င္အျမန္ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ္လည္း က်ိဳးလြယ္ပဲ့လြယ္ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဩဇာႀကီးမားေသာ လူသန္ႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ယိမ္းသည့္ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒီမွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း လႊမ္းမိုးလာေတာ့သည္။ ဝင္ေငြမညီမၽွမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈထူေျပာလာမႈႏွင့္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပ်က္ယြင္းမႈမ်ားလည္း လူသန္ႀကီးမ်ား၊ လူၿပိန္းႀကိဳက္မ်ား...

ဟြာေဝးႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ သူလၽွိဳသံသယ

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္အိုင္တီနည္းပညာကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ ဟြာေဝးကို အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က သံသယပြားေနၾကေပၿပီ။ အင္တာနက္အပါအဝင္ တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားတြင္ ဟြာေဝးကုမၸဏီထုတ္ စက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္လွမ္းရယူသည္ဟု အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္၏။  ဟြာေဝးကုမၸဏီမွာ တ႐ုတ္ပုဂၢလိကကုမၸဏီဆိုသည္ထက္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္...

‘စစ္’….  ဆိုသည္မွာ

ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားမွာ လူ႕သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အၿငိမ္းခ်မ္းဆုံးကာလမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ လူသမိုင္းအေစာပိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးေခတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ သတ္ျဖတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူသားမ်ား ေသဆုံးရမႈမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိရွိၿပီး ႏွစ္ဆယ္ရာစုကာလတြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ရွိခဲ့သည္။ ယေနေခတ္တြင္မူ သတ္ျဖတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူသားမ်ားေသဆုံးရမႈမွာ...