Tagged: ပို႔ပို႔

“အခုေတာ့ရင္က်ပ္ေနတယ္။ ဘယ္သူ႕ေျပာရမွန္း မသိဘူး။ ေျပာလည္း နားမေထာင္ဘူး”

ေတာ္ဝင္မိသားစုကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးကိုကိုေထြးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းေနသည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ညည္းညဴေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ရေနသည့္ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဩဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံစဥ္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။...

ေျမေအာက္ၿမိဳ႕ေတာ္

ေျမသားမ်ားျပန္႔ႀကဲေနသည့္ ကြန္ကရစ္လမ္းေလးကို ခ်ိဳးဝင္လိုက္သည္ႏွင့္ လမ္းမထက္ ရွစ္လက္မခန္႔ ျမင့္တက္ေနေသာ ေဆာက္လက္စ အုတ္စီေရေျမာင္းကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ တိတိပပေျပာရလၽွင္ ထိုလမ္းတြင္ရွိေနသည့္ အိမ္မ်ား၏ ၾကမ္းျပင္ထက္ ကြန္ကရစ္လမ္းေလးက တစ္ေပနီးပါးပိုျမင့္ေန၏။ အုတ္စီေရေျမာင္းကမူ အိမ္ထက္ ႏွစ္ေပနီးပါးျမင့္တက္ေနသည္။ ယင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC)...

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား တိုက္ခန္းပိုင္ဆိုင္ေရးဥပေဒ 

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိၿပီးေနာက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေတာ့မည္ေလာ။ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စုေပါင္းအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာဥပေဒ (ကြန္ဒို ဥပေဒ) ျပ႒ာန္းၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးလတ္၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား ႏိုင္ငံျခားသားဝယ္ယူႏိုင္ရန္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ဥပေဒ...

ရန္ကုန္လမ္းမ်ား မေကာင္းျခင္း စည္ပင္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ငါးခ်က္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိလမ္းမ်ား ယခုႏွစ္မိုးရာသီတြင္ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားပ်က္စီးေနသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရန္ကုန္ရွိလမ္းမ်ား မေကာင္းေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လမ္းမ်ား မေကာင္းရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္းႏွင့္တံတား) တာဝန္ရွိသူက ရွင္းျပထားသည္။ ယင္းရွင္းျပထားခ်က္မ်ားအနက္...

ရန္ကုန္သားတို႔၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပၿပီးေနာက္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခု က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ခုနစ္သန္းနီးပါးေနထိုင္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လမ္းေဘးေခြးမ်ား မ်ိဳးပြားမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ႂကြက္ဖမ္း၊ လမ္းခင္း၊...

ကုန္ကူးသည့္ ရွင္ဘုရင္၏ ၿမိဳ႕သစ္ေဇာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ မိုး႐ြာတိုင္း ေခ်ာင္းအသစ္၊ ျမစ္အသစ္မ်ားေပၚေနခ်ိန္ အစိုးရမင္းမ်ားအတြက္ေတာ့ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအေၾကာင္း အဓိကျဖစ္ေနသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ဆမၽွရွိမည္ဆိုေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးကို ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ထူေထာင္ထားေသာကုမၸဏီျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရး စိုင္းျပင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ ေလ့ရွိသျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ...

ပင္လယ္ေပ်ာ္ ဣတၳိယ

မသူဇာ (အမည္လႊဲ) ၏ အိပ္မက္တို႔ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း သူ႕အတြက္ အတားအဆီးမ်ားစြာလည္း ရွိေနခဲ့ေလသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ မသူဇာသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသင္တန္းေက်ာင္းက ဖြင့္လွစ္သည့္ Waiter (စားပြဲထိုး) သင္တန္းကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ထားသည္။ အေၾကာင္းမွာ...

သံုးရာသီ ပုရစ္

ဆူညံလွသည့္ ေအာ္သံမ်ားေၾကာင့္ (ရဂုံ) ေတာစပ္အလား ထင္မွတ္မွားႏိုင္သည္။ ထိုဆူဆူညံညံ အသံမ်ားက အလ်ား ရွစ္ေပ၊အနံ ေလးေပကန္ငယ္ေလးအတြင္းမွ ထြက္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကန္ထဲတြင္ ဟိုသည္ေျပးလႊားေနသည့္ Insect (အင္းဆက္အုပ္စုဝင္) မည္းမည္း ပိုးေကာင္ငယ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ပုရစ္မ်ားပင္။ ယင္းေနရာမွာ...

ရန္ကုန္အစိုးရ ကားတုပ္ေကြး

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရကို ေငြေခၽြတာသုံးစြဲရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သတိေပးလိုက္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ လမ္းခင္းရန္ထက္ Ford ကားဝယ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ၾကား ပြတ္တိုက္သံမ်ားညံေနခ်ိန္တြင္ ထိုေဝဖန္သံ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရ...

ေပးကားေပး၏၊ မရ ေက်ာင္းဝတ္စုံ

ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီ ေရာက္ၿပီ။ မူလတန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားေက်ာင္းအပ္လၽွင္ အခမဲ့ထုတ္ေပးသည့္ ဝတ္စုံအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မရမ္းၿခံဆိပ္ကမ္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒၚမာမာလြင္ကေတာ့ ေကာင္းသည္ ဆိုးသည္ ေဝဖန္ႏိုင္ျခင္းမရွိ။ “ဝတ္စုံေကာ၊ စာအုပ္ေကာ မရဘူး”ဟု ေဒၚမာမာလြင္က ေျပာသည္။ ယခင္ႏွစ္ေက်ာင္းအပ္စဥ္ေက်ာင္းဝတ္စုံႏွင့္...