Tagged: ဗဟိုဘဏ္

ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

ဦးေက်ာ္စိန္(ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(ၿငိမ္း) စီးပြားဘဏ္) ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားေတြ႕ဆုံၿပီး လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနရေသာအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ ျငင္သာေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ Solution တစ္ခုခုရွိေအာင္ ၫွိႏႈိင္းရွာေဖြရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ၂၇-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္...

မိုးမၿပိဳ ၿပိဳခဲ့ေသာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာက

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္ ထိုင္းမႈိင္းေနျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ေႏွးေကြးေနျခင္းက ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏ ခိုင္မာမႈကို မ်က္စပစ္ေနသည္။ ယင္းသို႔ မ်က္စပစ္ေနသည္မွာ ၂ ႏွစ္ ခန္႔ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ၿပီး ထိုကာလကတည္းကပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္းႏွင့္...

သတိထားရမည့္ အစိုးရစကား

ႏိုင္ငံ့ထိပ္ပိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိပ္ပိုင္းတာဝန္မ်ားကို ယူထားရေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ ႏႈတ္ထြက္စကားတို႔သည္ ႏိုင္ငံကို လႈပ္ခတ္ေစ၊ ေဈးကြက္မ်ားေပၚ သက္ေရာက္ေစသျဖင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာ၊ စကားေျပာဆိုရာတြင္ သတိထားဆင္ျခင္ ေျပာၾကားထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ပုဂၢလိက ဥစၥာဓနပိုင္ဆိုင္မႈကို အစိုးရက...

ဘဏ္ကိစၥ

ဘဏ္ကိစၥ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတို႔ ေမးၾကသည္။ စုံစမ္းၾကသည္။ အစိုးရိမ္မလြန္ပါႏွင့္ဟုသာ ေျပာလိုပါသည္။ လန္႔ၿပီး ေ႐ႊေျပးဝယ္၊  ေဒၚလာေျပးဝယ္လၽွင္ ကိုယ့္အိတ္ကပ္ထဲက ပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္မဟုတ္ေသာ သူတို႔ အက်ိဳးရွိသြားလိမ့္မည္။ ယေန႔ျဖစ္ေနေသာ ဘဏ္ကိစၥသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ေလာက္ ကတည္းကစခဲ့ေသာ...

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ အၾကံေပးကုမၸဏီ ၄ ခု အဆိုျပဳလႊာတင္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၀ ျပည္တြင္းတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ထပ္မံခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း အဆိုျပဳလႊာတင္ထားသည့္ အၾကံေပးကုမၸဏီ ၄ ခုရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္...

အက်ပ္႐ိုက္ ၂၀ ရာစုေခတ္ ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာက

ဘဏ္ေလာကကို ဗဟိုဘဏ္က ေနာက္ထပ္ဝက္အူတစ္ရစ္ ထပ္တင္းလိုက္ျပန္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ဘဏ္ေလာကကို အက်ပ္႐ိုက္သြားေစသည့္ စည္းမ်ဥ္းေလးခ်က္ၿပီးေနာက္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ငါးခ်က္ျဖင့္ မုန္တိုင္းဆင္ေလၿပီ။ ဘဏ္ပိုင္ရွင္၊ ဘဏ္ရွယ္ယာရွင္၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္၊ အႀကီးတန္းအရာရွိႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္တို႔၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ျခင္းရွိမႈဆိုင္ရာ...

ေက်ာင္းေတာ္က အက်ိတ္အခဲႏွင့္ ဘီလီယံ ၅၀

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ရန္ကုန္အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး YBS စနစ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ ဘတ္စ္ကားကုမၸဏီမ်ားသည္ ယခုအခါ ဧရာ၀တီဘဏ္၏ အေႂကြးေတာင္းမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလကုန္ပိုင္းကပင္ ဧရာ၀တီဘဏ္က YBS ကုမၸဏီမ်ားကို တရားစြဲေတာ့မည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားသည္ သတင္းေထာက္အသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္...

WeChat Pay ၊ Alipay သုံးခြင့္မျပဳ၊ သို႔ေသာ္ သုံးႏိုင္သည္

ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မႈကို WeChat Pay ၊ Alipay တို႔ျဖင့္ သုံးစြဲေပးေခ်ရန္ ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မဟုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္...

သာမန္ျပည္သူမ်ားအၾကား  ထင္ရွားလာသည့္ ဗဟိုဘဏ္

ေဒၚလာေဈးအတက္ၾကမ္းျခင္း၊ စီးပြားေရးအေျခအေနအေပၚ လူထုဖိအားမ်ားျပားျခင္း၊ ဘဏ္မ်ားေပၚ ခ်မွတ္သည့္ စည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားခံစားရသည့္ ဖိအားရွိလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဓိကႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ဗဟိုဘဏ္သည္ယခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။ ဗဟိုဘဏ္သည္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒအသိုင္းအဝိုင္း၊ ေဘာဂေဗဒအသိုင္းအဝိုင္းျပင္ပတြင္ နဂိုက လူသိနည္းသည္။...

ဗဟိုဘဏ္ကိုင္တြယ္ရမည့္ က်ပ္ေငြအသုံးတြင္က်ယ္ေရး ပုစၧာ

“အခန္းခေတြက ၆၅ ေဒၚလာကေန ၁၃၅ ေဒၚလာအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္ခင္ဗ်” ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခမွ အဆင့္မီဟိုတယ္တစ္ခု၏ တစ္ရက္တည္းခိုစရိတ္ကို စုံစမ္းေမး ျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာအတိုင္း ေပးသြင္းႏိုင္သလို ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ေပးသြင္းလိုက ယင္းေန႔ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအေပၚအေျခခံကာ ဟိုတယ္ကတြက္ခ်က္သည့္ႏႈန္းျဖင့္လည္း...