Tagged: ရဲႏိုင္ဦး

႐ႈပ္ေထြးလာေသာ အေျခခံဥပေဒ ကႀကိဳးမ်ား

၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိၿပီး လူေျပာသူေျပာမ်ားလွသည့္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဝိဝါဒကြဲလ်က္ရွိသည္။ ဆိုရလၽွင္ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခ်ိန္ကို အခြင့္ေကာင္းအျဖစ္အသုံးခ်၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေမြးဖြားေစခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အၿမဲလိုလိုဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါအေျခခံဥပေဒေအာက္မွပင္ ႏိုင္ငံအာဏာကို...

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီကလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ မည္သည့္စီမံကိန္းအတြက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ၊ Supreme  ကုမၸဏီအတြက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးတာမရွိပါဘူး”

Supreme Trading Company Limited ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးထူးထူးေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးထံသို႔ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။ ထို႔အတူ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကလည္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနသည္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းေလးခုကို တင္ဒါမေခၚဘဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္...

“ဖြဲ႕စည္းပုံအေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စကားကို နားေထာင္ေစခ်င္တယ္”

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးျမေအးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ယခုအခါ အမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္မႈ ခံေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကမူ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ တပ္မေတာ္က မည္သည့္အႀကံဉာဏ္မွ ေပးပို႔ျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။ ထိုပူးေပါင္းေကာ္မတီ...

“လ.၀.က လို ဌာနမ်ိဳးကို ခြဲဖြဲ႕တာမွားတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔လည္း မညီဘူး”

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ရီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း NLD အစိုးရသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာရီ၊...

မဖိတ္ေခၚဘဲေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္

ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပါဘဲ ‘မီတာခ’ တည္းဟူေသာ ဧည့္သည္ သည္ ျပည္သူမ်ားေရွ႕ေမွာက္ ျဗဳန္းစားႀကီး ေရာက္ရွိလာသည္။ ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး မီတာခႏႈန္းထားအသစ္မ်ားသည္ ဇူလိုင္ ၁...

ဝိေရာဓိၾကားက ေလာင္းကစားဥပေဒ

အက်ိဳးအေၾကာင္းမသိဘဲ ေငြေခ်းမိသူမ်ား၊ ဖဲဝိုင္းရွိသည့္ နာေရးအိမ္ေရာက္ေနသူမ်ားပါ ေထာင္က်ႏိုင္သည့္ ေလာင္းကစားဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေမလ ၇ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ေလာင္းကစားဥပေဒပါ အခ်ိဳ႕ေသာစကားလုံးအသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ အနက္အဓိပၸာယ္က်ယ္ဝန္းၿပီး ရပ္႐ြာအတြင္းရွိ နာေရးအိမ္မွ ဖဲဝိုင္းမ်ား၊ ဘုရားပြဲေဈးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေလ့ရွိသည့္ အံစာကစားျခင္းႏွင့္...

႐ႈံးလား၊ ျမတ္လား YBS

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ YBS စနစ္စတင္သည္မွာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး YBS ကုမၸဏီမ်ား၏ အ႐ႈံး၊ အျမတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ေၾကးေပးေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္က ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ မထသ ကို YBS စနစ္သို႔...

မစၥတာဟုန္လ်န္ခ်န္ထားရစ္ေသာ သတင္းစကား

တာဝန္မွၿပီးဆုံး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးက ျမန္မာျပည္အတြက္ ခ်န္ထားရစ္ေသာ သတင္းစကားမ်ားရွိသည္။ မစၥတာဟုန္လ်န္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅  ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခုေမလကုန္တြင္ တာဝန္ၿပီးဆုံးမည္ ျဖစ္သည္။ ေမလ...

“တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္က သိပ္စဥ္းစားရမယ့္အခ်ိန္။ ဒီလိုမဟုတ္ရင္ ေခ်ာက္ထဲက်မယ့္အခ်ိန္ဗ်”

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးျမေအးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသည္ ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ဘဲျဖစ္ေနသည္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကိုယ္တိုင္က ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုမူ မေတြ႕ရေသး။ ထို႔အတူပင္ NLD အစိုးရေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူ႕ဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရးမွာလည္း သိသာစြာျမင့္တက္လာျခင္းမရွိသည္ကို...

တ႐ုတ္အေၾကာင္း ျမန္မာေတြ ဘာ့ေၾကာင့္သိသင့္သလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီကိုလည္း လိုခ်င္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျငင္းမရသည့္ အေပးအယူမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မည္ကိုလည္း စိုး႐ြံ႕လ်က္ရွိသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာတို႔၏ ေန႔စဥ္လူမႈဘ၀မွစ၍ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔တြင္...