Tagged: ရဲႏိုင္ဦး

သမၼတရွီႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ျခင္း

တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္းဖ်င္၏ ျမန္မာခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာတို႔အတြက္ မည့္သည့္အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာတို႔ မည္သည္ကို ေမၽွာ္လင့္ႏိုင္ပါသနည္း။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳး စီးပြားကို ဦးထိပ္ထားလာၿပီးေနာက္တြင္ ယခုေမးခြန္းသည္ ျမန္မာအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္သမၼတခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာတို႔အတြက္ အက်ိဳးစီးပြားမည္မၽွကို...

တစ္ေရးႏိုးလာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးငွက္

၁၅ လၾကာ ရပ္တန္႔ထားခဲ့သည့္ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္တြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ တစ္ေရးႏိုးလာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးငွက္သည္ ျပည္သူမ်ားဆီသို႔ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ယူေဆာင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ေနာက္ဆုံးက်င္းပခဲ့ေသာ ေနျပည္ေတာ္ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွ...

“ရွီက်င္းဖ်င္အလာမွာ ျမစ္ဆံု ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ”

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရုတ္သမၼတရွီက်င္းဖ်င္သည္ လာမည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ႏွင့္ ၁၈ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏွစ္ရက္ၾကာေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတရွီ၏ ယခုခရီးစဥ္သည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တရုတ္သမၼတက်န္ဇီမင္းလာေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉ ႏွစ္အၾကာတြင္ လာေရာက္မည့္...

ေ႐ြးေကာက္ပြဲရာသီအမီ

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္သို႔ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔အတြက္ အားတက္စရာမ်ားက အသင့္ေစာင့္ေနသကဲ့သို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကလည္း ႀကိဳႏွင့္ေနသည္။ ႏွစ္သစ္ႏွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံေငြစကၠဴမ်ားလည္း ထြက္ရွိလာသည္။ ကာလရွည္ၾကာေစာင့္ေမၽွာ္ခဲ့ၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံေငြစကၠဴမ်ားကို ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရၾကၿပီျဖစ္သည္။ ေခတ္ဆိုး၊ စနစ္ဆိုးႀကီးအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံကို မေတြ႕ခဲ့ရ၊ မျမင္ခဲ့ရသည္မွ ယခုကဲ့သို႔...

“၂၀၂၀ ကေတာ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားတဲ့ ႏွစ္ ျဖစ္ေနဦးမွာပါပဲ”

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလး (ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္) ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးက အသြင္းကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ကို သြားေနရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဆးခါးႀကီးတိုက္သလို ျဖစ္သြားတာ အမွန္ပဲ။ ေဆးခါးႀကီးတိုက္တာျဖစ္တဲ့ အတြက္ႀကိဳက္တဲ့ သူလည္းရွိသလို မႀကိဳက္တဲ့လူလည္း ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့...

အေျခခံဥပေဒ အမွန္ပင္ ျပင္ႏိုင္မည္ေလာ

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလမ္းသည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလာၿပီျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုယ္တိုင္လည္း ဒြိဟျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရွိသည္။ အဓိကအခ်က္မွာယခုႏွစ္အတြင္းအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ပါ့မည္လား ဆိုသည့္ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး ဦးတီခြန္ျမတ္ကမူ ယခု လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ဟု ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္က...

ျပည္သူ႕မ်က္စိေအာက္ ျပန္ေရာက္လာေသာ တပ္မဲ႐ုံမ်ား

တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေက်ာ္ေဇယ်တစ္ေယာက္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီမွ ဝင္ၿပိဳင္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ NLD ေထာက္ခံသူမ်ား၏ မဲမ်ားကို ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္အတြက္မူ ၎၏ ရန္ကုန္တိုင္း ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္...

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက ပါတီကိုပဲၾကည့္ပါ။ လူကိုမၾကည့္ပါနဲ႔ဆိုတာက ကာလေဒသအရ လုပ္ခဲ့ၾကရတာေပါ့ေလ”

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉးမုံ႐ြာေအာင္ရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သုံးစြဲခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ NLD ၏ ‘လူကို မၾကည့္နဲ႔၊ ပါတီကို ၾကည့္ၿပီး မဲေပးပါ’ ဟူသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကမ္ပိန္းမွာ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေျပာင္းလဲသြားေတာ့မည္...

လူကိုၾကည့္၍ မဲေပးရဦးမည္ေလာ

“ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ မရွိတာေကာင္းတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ရပ္ထဲ႐ြာထဲေနေတာ့ ဒီက႐ြာသူ၊ ႐ြာသားေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်။ အဲဒါမွ ျပန္ေျပာင္းမသြားမွာ။ ျပန္ေျပာင္းသြားရင္ ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္ ရွိၿပီး။ လူငယ္ေလးေတြကလည္း ဆရာမေတြကို ရည္းစားစကားလိုက္ေျပာၾက။ ဒါမွ ႐ြာမွာၿမဲမွာ” အဆိုပါစကားကို ေျပာၾကားခဲ့သူမွာ...

“ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တစ္ခုထဲနဲ႔ ေရးဆြဲႏိုင္တဲ့အေနအထားပါ”

NLD ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း NLD ပါတီသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ၂၂ ရက္တြင္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို က်င္းပၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။ NLD ပါတီ အာဏာရလာၿပီးေနာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အဟပိုႀကီးလာသည္ဟု...