Tagged: ရဲႏိုင္ဦး

“ကုမၸဏီေတြက တင္ျပတဲ့အခ်က္ေတြမွာက ႏိုင္ငံေတာ္က သန္းဘယ္ေလာက္ ဆုံး႐ႈံးတယ္ ဘာညာဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အိတ္ထဲက ပါသြားတာမဟုတ္ဘူးေလဗ်ာ”

ေမာ္ေတာ္ကားေရာင္းဝယ္ေရးအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ဝန္ထမ္းကားပါမစ္ကို ဆိုင္းငံ့လိုက္ေၾကာင္း တရားဝင္ေျပာၾကားလိုက္ၿပီးေနာက္ ကားေလာကအတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဂယက္မ်ားမွာ တိတ္ဆိတ္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းကားပါမစ္ဆိုင္းငံ့ျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ မၽွေျခတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါ၏ေလာ။...

ေက်ာမြဲမ်ားအတြက္ ဖိႏွိပ္ခံဥပေဒ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ဝန္း႐ြာေန ပန္းပဲဆရာ ဦးႏိုင္ဝင္းတစ္ေယာက္ အသင့္လုပ္ၿပီးသား ဓားခုႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေႁမြေရခြံအိတ္ျဖင့္ က်နစြာထုပ္ၿပီးေနာက္ ဆိုင္ကယ္ေနာက္ခုံတြင္ ႀကိဳးျဖင့္စည္း၍ ထုံးႀကီး႐ြာသို႔ ထြက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေန႔မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ျဖစ္သည္။ ဦးႏိုင္ဝင္း၏ဖခင္...

မၿပီးဆုံးေသးေသာ ပညာေရးေျခလွမ္းမ်ား

အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ရမည့္ ေက်ာင္းသားထု၏ လိုလားခ်က္ကို ျပည္သူက တင္ေျမႇာက္ထားေသာ NLD အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုက္ေလ်ာလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားထုမွာ စာသင္ခန္းအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္းဤအေျခအေန မ်ားသည္ၾကာၾကာခံပါမည္ေလာ။ “ဒီတစ္ခ်က္ထဲကို လိုက္ေလ်ာလိုက္႐ုံနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ကိစၥေတြ အလုံးစုံေျပလည္သြားမွာ...

“ကၽြန္ေတာ္ထင္တာက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြဆိုတာ ပါတီႏိုင္ငံေရးလုပ္ခြင့္ မရွိဘူးထင္တာပဲ”

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (ISP Myanmar) အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း The Voice Journal – ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ ပါတီႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆ (က) ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ NLD...

NLD ျပင္ဆင္လိုေသာ အေျခခံဥပေဒ မည္သို႔နည္း

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာ ႏိုင္ငံ့အာဏာအရပ္ရပ္ကို ရယူႏိုင္ခဲ့ေသာ NLD အစိုးရ၏ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ၎တို႔အာဏာရၿပီး ေလးႏွစ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္လႈပ္ခတ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး မူၾကမ္းႏွစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ...

“ဒါနဲ႔ ႏႊယ္ၿပီး တျခားဘဏ္ေတြကိုပါ လိုက္ပိတ္ရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ”

ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ ဦးသန္းလြင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္တြင္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Western Union က ျမ၀တီဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေနမႈကို ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားထံသို႔ အဆိုပါ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိလာမည္ကိုလည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းအသိုင္းအဝိုင္းက...

“၂၀၁၉ ထက္ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကို ေရာက္လာမယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္တယ္”

ဦးလွေမာင္ေ႐ႊ (ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ဝင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အႀကံေပး) ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာ တိုးတက္မႈနည္းတဲ့ ႏွစ္လို႔ သုံးသပ္ရင္လည္း ရပါတယ္။...

ဝန္ႀကီးဌာနစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ မွတ္ေက်ာက္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈသည္ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ) ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္အတြက္ က်ပ္ ၁၂၃၁ ဘီလီယံေက်ာ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပိုလၽွံဘ႑ာေငြမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း...

“အျပစ္ဒဏ္နည္းနည္းနဲ႔ လူသတ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ိဳး ၫႊန္ျပေပးသလိုျဖစ္ရင္ အင္မတန္ အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္”

ဥပေဒအႀကံေပး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ လူသတ္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားသည့္ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးအမႈကို အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲစြဲခ်က္တင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းတရား႐ုံးက ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမႈ ပုဒ္မ ၃၂၅ သည္ ရဲအေရးပိုင္ေသာ ပုဒ္မျဖစ္၍...

ေလလြင့္ၿမဲ ေလလြင့္ေနေသးသည့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ား

အရပ္သားစစ္စစ္အစိုးရလက္ထက္ တိုင္းျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားကား ေလလြင့္လ်က္ပင္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာမ်ား ေလလြင့္မႈမရွိေစရန္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ႏွစ္စဥ္စစ္ေဆးေလ့ရွိၿပီး အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးအစီရင္ခံစာကို ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေထာက္ျပသုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ ေလလြင့္ၿမဲေလလြင့္ေနေသးသည့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါတြင္လည္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာနစ္နာမႈမ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ထုတ္လိုက္သည္။...