Tagged: ရဲႏိုင္ဦး

“စစ္အစိုးရေခတ္တုန္းက အေရးယူမႈေတြေလာက္ မျပင္းထန္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ အဲဒီတစ္ဝက္မကတဲ့ ပမာဏနဲ႔ေတာ့ ႀကဳံရႏိုင္တယ္”

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ဘူးေလးရာ ဖ႐ုံဆင့္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပင္ ျပည္တြင္း၌လည္း စီးပြားေရးကို မည္သူဦးေဆာင္မည္နည္း။ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပးမ်ား၊ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လာမည့္သုံးႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလမ္းသည္ မည္သို႔ဦးတည္ေနသည္၊ စိန္ေခၚခ်က္ႏွင့္ အဟန္႔အတားမ်ား မည္မၽွရွိသည္တို႔ကို လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ (CESD) ၏...

အာဏာရွင္ၫွီနံ႔စြဲ ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ

ဆႏၵျပသူမ်ားကို ေရသန္႔ဘူးကမ္းလၽွင္ပင္ အဖမ္းခံရႏိုင္ေျခရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ လက္ခုပ္တီးအားေပးလၽွင္ပင္ တရားစြဲခံရမည့္ကိန္း ျဖစ္ေနသည္။ “႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေျပာရင္ေတာ့ ဆႏၵျပမႈေတြ၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေတြက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက သာေသးတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကအရွိတရားကို ေျပာတာဗ်။ လက္ရွိအစိုးရက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရထက္ဆိုးတယ္” ဟု ႏိုင္ငံတြင္းလြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေျခအေနကို ဒီမိုကေရစီ အေရးအင္အားစုမွ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ...

ေမၽွာ္ၿပီးရင္းေမၽွာ္ေနရဦးမည့္ စီးပြားေရးမုဆိုးမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ MICT Park တြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕မွာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ကုန္ၾကသည္။ ထို႔အတူဗီယက္နမ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာပလာဇာတြင္လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ ျပန္လည္ထြက္ခြာကုန္ၾကသည္။ ယင္းသည္ လတ္တေလာျမန္မာ့စီးပြားေရးကို မီးေမာင္းထိုးျပသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေမၽွာ္လင့္ေနသည့္...

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ခၽြန္းအသစ္

ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ၍ သံေခ်းတက္ေနေသာ ‘ခၽြန္း’ ကို လဲလွယ္ေပေတာ့မည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလာက အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း၊ ရွယ္ယာထုတ္ေဝ ေရာင္းခ် ျခင္း၊ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္း အစရွိသည့္ ကိစၥအဝအဝကို ထိန္းကြပ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒသည္ ယခု ၂၀၁၇...

ခ႐ိုနီအသုံးအႏႈန္း နိဂုံးေရာက္လုၿပီေလာ

  စစ္အစိုးရလက္ထက္က လူျမင္ကြင္းတြင္ ထြက္ခဲေလ့ရွိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ လူျမင္ကြင္းထြက္လၽွင္လည္း အမ်ား၏ေဝဖန္မႈကို ခံေနရသူမ်ားသည္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း အေရးႀကီးသည့္၎တို႔၏ေနရာကို သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ဆဲပင္ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ခ႐ိုနီဟု အမ်ားက ပစ္မွတ္ထားေဝဖန္ခံခဲ့ရသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားမွာ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ မင္းခမ္းမင္းနားသို႔ပင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။...

ျမန္မာ့စီးပြား ဂ်မ္းတုံးမ်ား

  ျမန္မာ့စီးပြားေရးယာဥ္ႀကီးသည္ ဂ်မ္းတုံးမ်ားေၾကာင့္ ေရွ႕မတိုးႏိုင္သည္မွာ ၾကာၿပီ။ စီးပြားေရးမေကာင္းေၾကာင္း ညည္းတြားသံကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ သာမန္လက္လုပ္လက္စားမ်ားထံမွ မၾကာခဏၾကားရသည္။ အခ်က္အလက္မပါေသာ္လည္း အမွန္တရားႏွင့္နီးစပ္၍ ခံစားမႈကဲသည့္ ဖြင့္ဟခ်က္မ်ားက ျမန္မာ့ စီးပြားေရးပကတိအေျခအေနကို ပုံေဖာ္သည္။ အခ်က္အလက္အရေျပာရလၽွင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍...

“စီးပြားေရးသမားေတြရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ဖို႔လိုတယ္”

 ေဒါက္တာတင္ေမာင္သန္း (သင့္ဘ၀) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း လက္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေန၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အသြင္းကူးေျပာင္းမႈတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ နားလည္မႈအလြဲမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ (CESD) ၏ ဒါ႐ိုက္တာလည္းျဖစ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသုေတသီလည္းျဖစ္သူ...

OBOR ႏွင့္ ျမန္မာ အိမ္စာေက်ေရး

ျမန္မာတို႔ အိမ္စာမေက်လၽွင္ ခံရေပမည္မွာ မုခ်။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလအတြင္း ေဘဂ်င္းတြင္ က်င္းပ ေသာ Belt and Road ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမဟု ကင္ပြန္းတပ္ၾကသည့္...

ေသနတ္မ်ားကို ေၾကာက္လွသည္

    သာစည္သည္ မ သာစည္ေတာ့ေပ။ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္က မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး သာစည္တြင္ ေမာင္းျပန္ေသနတ္ ၂၂ လက္ သတင္းအရ ဖမ္းမိသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာသည့္ HK 33 ေသနတ္အလက္...

“SMEs Loan  ေတြလည္းမရွိေတာ့  လုပ္ငန္းမရွိသေလာက္ပါပဲ”

ခ်င္းျပည္နယ္စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (CSCCI) ဒုတိယဥကၠ႒ေဒါက္တာေ႐ႊဟိန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿပီးလၽွင္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးျဖစ္သည္။ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း  ထိုနည္းတူပင္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္းႏွင့္ လၽွပ္စစ္မီးရရွိရန္ ခက္ခဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ယခုတိုင္ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကမူ...