Tagged: ရဲႏိုင္ဦး

“ဒါနဲ႔ ႏႊယ္ၿပီး တျခားဘဏ္ေတြကိုပါ လိုက္ပိတ္ရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ”

ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ ဦးသန္းလြင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္တြင္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Western Union က ျမ၀တီဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေနမႈကို ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားထံသို႔ အဆိုပါ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိလာမည္ကိုလည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းအသိုင္းအဝိုင္းက...

“၂၀၁၉ ထက္ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကို ေရာက္လာမယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္တယ္”

ဦးလွေမာင္ေ႐ႊ (ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ဝင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အႀကံေပး) ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာ တိုးတက္မႈနည္းတဲ့ ႏွစ္လို႔ သုံးသပ္ရင္လည္း ရပါတယ္။...

ဝန္ႀကီးဌာနစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ မွတ္ေက်ာက္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈသည္ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ) ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္အတြက္ က်ပ္ ၁၂၃၁ ဘီလီယံေက်ာ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပိုလၽွံဘ႑ာေငြမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း...

“အျပစ္ဒဏ္နည္းနည္းနဲ႔ လူသတ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ိဳး ၫႊန္ျပေပးသလိုျဖစ္ရင္ အင္မတန္ အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္”

ဥပေဒအႀကံေပး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ လူသတ္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားသည့္ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးအမႈကို အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲစြဲခ်က္တင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းတရား႐ုံးက ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမႈ ပုဒ္မ ၃၂၅ သည္ ရဲအေရးပိုင္ေသာ ပုဒ္မျဖစ္၍...

ေလလြင့္ၿမဲ ေလလြင့္ေနေသးသည့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ား

အရပ္သားစစ္စစ္အစိုးရလက္ထက္ တိုင္းျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားကား ေလလြင့္လ်က္ပင္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာမ်ား ေလလြင့္မႈမရွိေစရန္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ႏွစ္စဥ္စစ္ေဆးေလ့ရွိၿပီး အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးအစီရင္ခံစာကို ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေထာက္ျပသုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ ေလလြင့္ၿမဲေလလြင့္ေနေသးသည့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါတြင္လည္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာနစ္နာမႈမ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ထုတ္လိုက္သည္။...

“NLD ဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အကင္းမပါးဘူးလို႔ အန္တီေျပာတာ”

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအပါအဝင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိျဖင့္ ႏိုင္ငံ့အာဏာရလာခဲ့ေသာ NLD ပါတီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသက္တမ္းမွာ ေလးႏွစ္နီးပါး ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးခရီးမွာ ၾကမ္းတမ္းေနဆဲ။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး NLD လက္က်န္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္လား၊ NLD ၏...

“ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးကို တစ္ရက္မွမျပတ္ဘဲလုပ္လာၿပီး ကေန႔ အေျပာင္းအလဲကာလက်ေတာ့မွ မင္းတို႔ ဒီအထဲမွာ မပါနဲ႔ဦးလို႔ အေျပာခံရတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ မေကာင္းဘူးလို႔ ယူဆတယ္”

လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္းတြင္ ျပည္ပထြက္၍ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္တစ္ေယာက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေတာ္ျပန္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎ကိုယ္တိုင္ကမူ ယေန႔တိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဝင္ႏိုင္ေသး။ အေျခခံဥပေဒအရ...

“AA ရဲ႕ဥပေဒအတိုင္းေနဖို႔ကေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မွာလဲ”

ခူမီးခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားေရးရာေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေရးေကာင္စီ (KACC) ၫွိႏႈိင္းေရးမႉးဦးေစာျမႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝွ႔တင္း၊ ကုလားတန္ဘက္စုံပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား ငါးဦး၊ စကားျပန္ ႏွစ္ဦး၊ ေရယာဥ္ေမာင္း ႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း ၁၀ ဦးကို ရခိုင္လက္နက္က္ိုင္အဖြဲ႕က AA က ႏိုဝင္ဘာလ...

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တစ္ႏွစ္အလို

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ျပည္သူမ်ား၏ အိပ္မက္သည္ အာဏာရပါတီေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ “အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တပ္မေတာ္သည္ စိတ္အားထက္သန္ပုံမရ” ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္လန္႔ႏိုးခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးကို ေရွး႐ူမည္ဆိုေသာ အရပ္သားအစိုးရသည္ လာမည့္...

ပြြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေက်ာခိုင္းရန္ႀကံစည္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္စြန္းစြန္းၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ကင္းကြာခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္အတြက္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာဆိုသည္မွာလည္း သူစိမ္းဆန္လြန္းသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ မ်ားေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္မူ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ၏ အေရးႀကီးပုံကို အသီးသီးေသာ...