Tagged: ရဲႏိုင္ဦး

ေရာင္စုံ သီတင္းကၽြတ္

မိုးလည္းလြတ္ၿပီ။ ေလလည္းလြတ္ၿပီ။ သီတင္းကၽြတ္ေတာ့မည္။ ေအာက္ဆိုက္ကားမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ား ဥဒဟိုသြားလာေနသည့္ ရန္ကုန္တိုင္း၏ ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အေနာ္ရထာလမ္းမထက္တြင္ တ႐ုတ္လုပ္မီးထြန္းလက္တြန္းလွည္းေလးကို ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေဈးသည္ဦးေလးႀကီး၏ အသံက စူးရွစြာထြက္ေပၚလာသည္။ “တြန္းလွည္းေလးေတြ၊ မီးထြန္းလို႔ရတဲ့ တ႐ုတ္လုပ္တြန္းလွည္းေလးေတြ” ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းဝတ္ဆင္ထားသည့္ ေဈးသည္ဦးေလးႀကီးက...

ေရထြက္ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး အလုပ္သေဘာ

ေဒၚလာေဈးျမင့္တက္ေရးအိပ္မက္ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ မၿပီးဆုံးေသာအိပ္မက္ရွည္တစ္ခုကို ျမန္မာ့ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႐ြက္လႊင့္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၌ အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႔တိုင္း က်င္းပေလ့ရွိသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေရထြက္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၿမဲတေစညည္းတြားျဖစ္ခဲ့သည့္ကိစၥမွာ ေဒၚလာေဈးက်ဆင္းမႈပင္ျဖစ္သည္။ သမၼတ...

“လိုက္ဖမ္းေတာ့ ကားေတြကိုဒီတိုင္း Lock ခ်၊ ေသာ့ေတြ ဘာေတြယူသြားၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ေတြထြက္ေျပးတာေပါ့”

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဘ႑ာအခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေဝလင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း တ႐ုတ္ကုန္ကားႀကီး ၂၈ စီးကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ကန္ပိုက္တီးတြင္ ဩဂုတ္လ ၂ ရက္က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္လာေသာကုန္သြယ္ေရးမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္လည္း ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားကလည္း ကခ်င္ျပည္သူတို႔ကို...

“သူ႕ရဲ႕ Attitudeက ဘာျဖစ္လဲဆိုရင္ Business ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ကို သိပ္အာ႐ုံမထားဘဲ ေငြျပန္ရဖို႔ပဲ” 

ဦးစံသိန္း (ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ) ျမန္မာ့ဘဏ္ေလာကသည္ ျမန္မာ့ SMEs မ်ားကို မကူညီႏိုင္ေသးပါ။ ဘဏ္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြရရွိမႈႏွင့္ ဘဏ္မ်ားအေပၚထားရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈမ်ားလည္း နည္းပါးလ်က္ပင္ရွိပါေသးသည္။ ဘဏ္ေလာကလိုအပ္ခ်က္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထားရွိရမည့္ စိတ္ထားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဘဏ္ႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ...

ျမန္မာ့လူေနမႈအဆင့္အတန္း ေၾကးမုံျပင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္သကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ကမၻာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံစာရင္းဝင္ (Least Development Countries-LDC) ျဖစ္လာခဲ့သည္။ LDC စာရင္းဝင္ၿပီး၂၄ ႏွစ္အၾကာ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရျဖစ္ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွစ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ...

“စစ္အစိုးရေခတ္တုန္းက အေရးယူမႈေတြေလာက္ မျပင္းထန္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ အဲဒီတစ္ဝက္မကတဲ့ ပမာဏနဲ႔ေတာ့ ႀကဳံရႏိုင္တယ္”

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ဘူးေလးရာ ဖ႐ုံဆင့္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပင္ ျပည္တြင္း၌လည္း စီးပြားေရးကို မည္သူဦးေဆာင္မည္နည္း။ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပးမ်ား၊ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လာမည့္သုံးႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလမ္းသည္ မည္သို႔ဦးတည္ေနသည္၊ စိန္ေခၚခ်က္ႏွင့္ အဟန္႔အတားမ်ား မည္မၽွရွိသည္တို႔ကို လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ (CESD) ၏...

အာဏာရွင္ၫွီနံ႔စြဲ ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ

ဆႏၵျပသူမ်ားကို ေရသန္႔ဘူးကမ္းလၽွင္ပင္ အဖမ္းခံရႏိုင္ေျခရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ လက္ခုပ္တီးအားေပးလၽွင္ပင္ တရားစြဲခံရမည့္ကိန္း ျဖစ္ေနသည္။ “႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေျပာရင္ေတာ့ ဆႏၵျပမႈေတြ၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေတြက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက သာေသးတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကအရွိတရားကို ေျပာတာဗ်။ လက္ရွိအစိုးရက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရထက္ဆိုးတယ္” ဟု ႏိုင္ငံတြင္းလြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေျခအေနကို ဒီမိုကေရစီ အေရးအင္အားစုမွ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ...

ေမၽွာ္ၿပီးရင္းေမၽွာ္ေနရဦးမည့္ စီးပြားေရးမုဆိုးမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ MICT Park တြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕မွာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ကုန္ၾကသည္။ ထို႔အတူဗီယက္နမ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာပလာဇာတြင္လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ ျပန္လည္ထြက္ခြာကုန္ၾကသည္။ ယင္းသည္ လတ္တေလာျမန္မာ့စီးပြားေရးကို မီးေမာင္းထိုးျပသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေမၽွာ္လင့္ေနသည့္...

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ခၽြန္းအသစ္

ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ၍ သံေခ်းတက္ေနေသာ ‘ခၽြန္း’ ကို လဲလွယ္ေပေတာ့မည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလာက အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း၊ ရွယ္ယာထုတ္ေဝ ေရာင္းခ် ျခင္း၊ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္း အစရွိသည့္ ကိစၥအဝအဝကို ထိန္းကြပ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒသည္ ယခု ၂၀၁၇...

ခ႐ိုနီအသုံးအႏႈန္း နိဂုံးေရာက္လုၿပီေလာ

  စစ္အစိုးရလက္ထက္က လူျမင္ကြင္းတြင္ ထြက္ခဲေလ့ရွိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ လူျမင္ကြင္းထြက္လၽွင္လည္း အမ်ား၏ေဝဖန္မႈကို ခံေနရသူမ်ားသည္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း အေရးႀကီးသည့္၎တို႔၏ေနရာကို သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ဆဲပင္ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ခ႐ိုနီဟု အမ်ားက ပစ္မွတ္ထားေဝဖန္ခံခဲ့ရသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားမွာ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ မင္းခမ္းမင္းနားသို႔ပင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။...