Tagged: ရဲႏုိင္ဦး

မၽွေျခေရာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒ

ယခင္ႏွစ္က ပြဲအေတာ္ဆူခဲ့သည္။ အားလုံးကလည္း ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ထိုသို႔ မဟုတ္ၾကေတာ့ေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒမ်ား ထြက္ရွိလာသည္။ အဆိုပါမူဝါဒသည္ ယခင္ႏွစ္ေလာက္ ပြဲမဆူေသာ္လည္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္မူ အေရးႀကီးသည့္မူဝါဒပင္...

“သူတို႔က အစိုးရကိုလည္း အခ်ိန္ေပးလိုက္တဲ့သေဘာေပါ့”

ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံ ျပည္သူ႔ဘ႑ာနစ္နာသည္ဆိုကာ တိုင္ၾကားထားေသာ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းသင္း၏ တိုင္ၾကားစာကို အဆိုပါေကာ္မရွင္က ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္တြင္ အေၾကာင္းျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ျပန္ၾကားစာတြင္ တိုင္ၾကားစာပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးတို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရးယူရန္မရွိေသးေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဤျပန္ၾကားစာအတြက္...

“ကၽြန္မကေတာ့ စီးပြားေရးပိုေကာင္းလာျခင္း၊ မေကာင္းလာျခင္းထက္ ပိုမဆိုးသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစခ်င္တာ”

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ နစ္နာေနရသည့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ား၊ တိုင္းအစိုးရႏွင့္ မီဒီယာဆက္ဆံေရး အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာကို ေက်ာက္တံတားမဲဆႏၵနယ္မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာႏွင့္ The Voice Journal က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။...

ျပည္သူ႕အေမြႏွင့္ မလိမၼာေသာ သား သမီးမ်ား

လက္သန္းတို႔ မင္စြန္းၿပီးေနာက္ မဲေပးသူတို႔အတြက္ ကိုယ့္လုပ္ရပ္ကိုယ္ ျပန္လည္ ေက်နပ္ရသည့္ အခိုက္အတန္႔သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ အရပ္ရပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတို႔က တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအသီးသီး၏ ဘ႑ာေငြအလြဲမ်ားစြာကို ေထာက္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေထာက္ျပႏိုင္ခဲ့ျခင္းက ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားကို သက္သာေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္...

သတိ ပါတီမ်ားမဲဆြယ္ေနသည္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ျပည္သူ႕ေရွ႕ေမွာက္ တစ္ေခါက္ ျပန္ေရာက္လာေခ်ၿပီ။ လစ္လပ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္၁၃ခု အတြက္ ၂၀၁၈ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ အၿပိဳင္အဆိုင္မဲဆြယ္ပြဲမ်ား၊ မေတာင္းဘဲ  ေပးသည့္ ကတိစကားမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ၾကားရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။...

ျပည္တြင္းျဖစ္ အားေပးေရး – ႐ြာနားကဘုရား ႐ြာသားၾကည္ညိဳေရး

သစ္သီးတန္းတြင္ အေမရိကန္၊ နယူးဇီလန္၊ ထိုင္း၊ အစၥေရးႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၏ အထင္ကရ အေဆာက္အအုံျဖစ္ေသာ Sule Square ေအာက္ထပ္ရွိ Marketplace ေဈးဝယ္စင္တာတြင္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးစုံေသာ ပစၥည္းပစၥယမ်ားက သူ႕ေနရာႏွင့္သူ အိေျႏၵရရ...

ေမေမပါမွ ျဖစ္မည္

သုံးႏွစ္သားကေလးငယ္၏ နိစၥဓူ၀ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရး ကိစၥမ်ားစြာတြင္ ‘အေမ သို႔မဟုတ္ ေမေမ’ တစ္ေယာက္ လိုသည္။ ထမင္းစားျခင္း၊ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ အဝတ္လဲျခင္းမွသည္ အရာအားလုံးတြင္ အေမျဖစ္သူက အနားမွ ထိန္းေက်ာင္းေပးရသည္။ ထို႔အတူ သုံးႏွစ္သားအစိုးရအဖြဲ႕၏ ကိစၥမ်ားစြာတြင္လည္း ေဘးမွေန၍...

“အစိုးရအေနနဲ႔ ေခါင္းေရွာင္ေနတယ္ဆိုတာေတာ့ အဓိပၸာယ္မရွိဘူး”

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအရ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက ဖိတ္ေခၚခဲ့၊ ဖိတ္ေခၚဆဲျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားမွာ ေစ်းကြက္ကို ဦးစြာရရွိထားေသာ္လည္း ေငြေၾကးအင္အားေၾကာင့္ ေနာက္ေကာက္က်ခံခဲ့ရျခင္းမ်ားလည္းရွိေနျပန္သည္။ ရန္ကုန္တကၠစီေစ်းကြက္တြင္မူ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ယိမ္းယိုင္လ်က္ရွိၿပီး အစိုးရ၏ အားေပးကူညီမႈ မရရွိပံုကို Oway Ride...

ေခတ္သစ္ဦးနာေအာက္မ်ား မေပၚထြန္းေရး ႏိုင္ငံတကာအရင္းရွင္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း

ေဈးကြက္အဖြင့္ တံခါးအပြင့္တြင္ ျပည္တြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းမ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ ရွိႏွင့္ေနသည့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အနာဂတ္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ျပည္ပမွ ေငြထုပ္ပိုက္ ေရာက္လာၾကသည့္ ေငြလိုက္မုဆိုးမ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မည္သို႔ယွဥ္မည္နည္း။ အဆိုပါေမးခြန္၏ အေျဖကို Hello...

ထိန္ပင္မီး စာေမးပြဲက်သူမ်ား

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံမီးေလာင္မႈမွထြက္ေသာ မီးခိုးနံ႔မ်ားသင္းပ်ံ႕ရာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၈) ႏွင့္ အမွတ္ (၂၀) ရပ္ကြက္ႏွစ္ခု တည္ရွိသည့္ အေနာ္ရထာလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ညက အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္မ်ား ဥဒဟိုေျပးလႊားလ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာ...