Tagged: ရဲႏုိင္ဦး

“စည္ပင္က တကယ္တမ္းေျပာရင္ လူေတာ္ေတာ္မုန္းတဲ့ အဖြဲ႕စည္းတစ္ခုလို ျဖစ္ေနတယ္”

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္မွ လူ႐ႊင္ေတာ္ေဂၚဇီလာ (ခ) ဦးေမာင္ေမာင္ဇင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း The Voice Journal – ဘာေၾကာင့္ YCDC ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျဖစ္တာပါလဲ။ MMZ – ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့...

“အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ (စြယ္စုံက်မ္းက) အသစ္ျပဳစုမွပဲ ေကာင္းေတာ့မွာ”

ဆရာႀကီးေဒါက္တာေသာ္ေကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ၁၉၅၄ – ၁၉၇၆ ခုႏွစ္အတြင္း အတြဲ ၁၅ တြဲခြဲ၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုလက္ထက္မွ စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းမ်ားကို ယခုအခါ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ထုတ္ေဝးေရး၌ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္သူမွာ ေဒါက္တာေသာ္ေကာင္း...

အင္ဂ်င္နီယာအျငင္းပြားဇုန္

အျငင္းပြားဇုန္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ’ သည္ ယခုအခါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္သူလူထု၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္က ဆိုသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ အဆိုပါဥပေဒသည္...

(၂) ႏွစ္ျပည့္ YBS ကို လည္ျပန္ၾကည့္ျခင္း

ယခုအခါ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကဲ့သို႔ပင္ ႀကိဳက္သည္ မႀကိဳက္သည္ အပထား၍ YBS သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနတို႔အတြက္ လက္ပြန္းတတီးရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ မထသစနစ္မွ...

လမ္းျပေျမပုံရွိလာေသာ ေရထြက္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း

ပစ္ပယ္ျခင္းခံထားရေသာ ျမန္မာ့ငါးလုပ္ငန္းက႑ဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရက မ်က္စိက်လ်က္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာတို႔ကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ယခုအခါ ျမန္မာ့ငါးလုပ္ငန္းက႑ဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (NADP-National Aquaculture Development Plan) ကိုေရးဆြဲရန္ အစိုးရက...

“ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အားတက္သေရာ လုပ္ၾကၿပီဆိုရင္ အေ႐ြ႕တစ္ခုကိုသြားႏိုင္ဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္”

၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ ကုန္ဆုံးရန္ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္မၽွသာ လိုေတာ့သည္ျဖစ္သည္။ က်ဆင္းခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေျခ ရွိ မရွိ၊ စီးပြားေရးက႑အသီးသီး၏၂၀၁၉ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အစရွိသည္ တို႔ကို The Voice...

“အရင္းအႏွီးမျပည့္စုံလို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေနရင္ေတာ့ တိုးတက္မႈပမာဏလည္း ေႏွးေနမွာေပါ့”

၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ ကုန္ဆုံးရန္ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္မၽွသာ လိုေတာ့သည္ျဖစ္သည္။ က်ဆင္းခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေျခ ရွိ မရွိ၊ စီးပြားေရးက႑အသီးသီး၏၂၀၁၉ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အစရွိသည္ တို႔ကို The Voice...

ျမန္မာ့စီးပြားဘက္ ဦးလွည့္ၿပီေလာ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD အစိုးရတက္စ ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္လုပ္ငန္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးမဆြကပင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျပႆနာအတိမ္အနက္မွာ ထုထည္ႀကီးမားၿပီး ရွည္လ်ားခက္ခဲမႈေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ေသးေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ထင္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈမရသည့္အျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကပါ ပိုမို ဆိုး႐ြားလာခဲ့သည္။...

“ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာတာက အထင္မလြဲေစခ်င္ဘူးတဲ့”

SANDHI GOVERNANCE INSTITUTE အမႈေဆာင္ဒါ႐္ိုက္တာ ဦးခိုင္ဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ကိုယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း...

အတိုင္ပင္ခံေမးခြန္း၊ အစိုးရအျမင္ႏွင့္ အနာဂတ္မီဒီယာ

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အလြန္ မိုးအုံ႔ေနသည့္ တစ္ခုေသာ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ NLD ၏ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတင္းစာဆရာအခ်ိဳ႕ကို ၿခံအမွတ္ (၅၄) သို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ထိုပြဲသည္...