Tagged: ရဲႏုိင္ဦး

“ခြင့္ျပဳရမယ့္ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း စဥ္းစားစရာေတြ ရွိမွာေပါ့ေလ”

ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္သာက်န္ရွိေတာ့သည္ ျဖစ္သည္။ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္အနက္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ေနရာသတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္မူကား...

“အခု ဝန္ထမ္းေတြ ပါတီႏိုင္ငံေရး မလုပ္ရဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပင္ခ်င္တဲ့သူေတြက မိမိပါတီအာဏာရမယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆသူေတြက ျပင္ခ်င္တာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္”

ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အၿငိမ္းစား ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေအာင္သိန္းၫြန္႔ (သိန္းထက္ေအာင္) ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း The Voice Journal – ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္မည္ဆိုရင္ သင့္ေလ်ာ္၏၊ မသင့္ေလ်ာ္၏ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲခင္ဗ်။...

အစိုးရမ်က္ႏွာပ်က္ေဆး တင္ဒါ

NLD အစိုးရသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူက တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားဝင္မႈအရ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မ်က္ႏွာငယ္ရ႐ိုး မရွိ။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္တည္လာေသာ အစိုးရမ်ားနည္းတူ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံႏ္ိုင္သည့္ အစိုးရျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ၿပိဳ...

ပန္းမဝင္မီ ခြဲႏွင့္သည္ (အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အားစမ္းခန္း)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ (၄၅ ဦးေကာ္မတီ) သည္ မဖြဲ႕မီကပင္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္မည္ဆိုေသာအခါတြင္လည္း အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္သူမ်ား ရွိလာသည္။ ဩဂုတ္လ ၂ ရက္တြင္ မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္း၊ ဩဂုတ္လ...

“တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းက တစ္ေၾကာင္းတစ္ဂါထာ၊ တစ္႐ြာတစ္ပုဒ္ဆန္းသလို ျဖစ္ေနတယ္”

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႉး ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း NLD အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ကို  အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ တင္ဒါကိစၥလည္းပါဝင္သည္။ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ဝက္တြင္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေကာင္းစြာမျပႏိုင္ခဲ့။ ၅၁ ရာခ္ိုင္ႏႈန္းမွာ လုပ္ငန္းပင္...

“အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕နဲ႔ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ့္ အလားအလာမရွိပါဘူး”

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ယခုအခါ အမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္မႈခံေနရၿပီျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကမူ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ တပ္မေတာ္က မည္သည့္အႀကံဉာဏ္မွ ေပးပို႔ျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။ ထိုပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းသည္ကိုပင္ တပ္မေတာ္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခါ...

“ဘယ္လိုအမ်ိဳးမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းတိုင္းက ၾကန္႔ၾကာတယ္”

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရဆိုလၽွင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္ ပထမေျခာက္လတာကာလအတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက လုံး၀အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးသည့္ လုပ္ငန္းမွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စီမံကိန္းကို ေကာင္းစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ပြင့္လင္းရာသီ တစ္ဆက္တည္း ရွစ္လျဖစ္ေစရန္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို...

“အစိုးရရဲ႕ အေျပာင္းအလဲက သိပ္ၿပီးေတာ့ ထင္သေလာက္မေအာင္ျမင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္”

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ဝင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္ ပထမေျခာက္လတာကာလအတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက လုံး၀အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးသည့္ လုပ္ငန္းမွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းကို...

Biz Law Consult Myanmar တည္ေထာင္သူ ဦးမင္းေတဇၫြန္႔တင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

“မူပိုင္ခြင့္အားလုံးကိုၿခဳံၿပီး စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒူးရင္းသီးလိုပဲ ျမင္ရမယ္။ ဆူးလည္းရွိသလို အရသာလည္း ရွိမယ္” Myanmar Book Centre က ၎တို႔ကိုယ္စားလွယ္ရယူထားသည့္ စာအုပ္တိုက္မ်ားမွ စာအုပ္မ်ားကို ျပန္လည္ကူးယူေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားအေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၂၄ ရက္တြင္...

သူရဲေကာင္းေမၽွာ္ လၽွပ္စစ္ပုစၧာ

လၽွပ္စစ္မီးမရရွိမႈသည္ ေႏြအပူကိုအံတုရန္ အဲကြန္းမဖြင့္ႏိုင္႐ုံသာမက လုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ ရင္ထဲသို႔ ေသာကမီးကိုပါ ထပ္ေမႊးလ်က္ရွိေနသည္။ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလအတြင္း လၽွပ္စစ္မီးျပတ္မႈသည္ စိပ္လာလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးသည္ပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေျဖရွင္းရသည့္ အဆင့္ေရာက္လာခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ...