လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ အမႈလိုက္ေပးသည့္ ေရွ႕ေနကို ေထာင္ေျခာက္လခ်

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ၂၈ လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္က အမႈလိုက္ေပးခဲ့သည့္ ေရွ႕ေနေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ကို အလုပ္မဲ့ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕သို႔ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္က ရပ္တည္ကာ ရဲမ်ားကို တရားျပန္လည္စြဲဆိုခဲ့သည့္ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ကို တရား႐ုံးမထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈျဖင့္...