Tagged: အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္

အင္းစိန္ေထာင္တြင္ အက်ဥ္းသားငါးေထာင္သာ ဆံ့ေသာ္လည္း တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ထားရွိဟုဆို

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရန္ကုန္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္  အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္သည္ အက်ဥ္းသားဦးေရ ငါးေထာင္သာ ထားရွိရမည့္ ဗဟိုအဆင့္အက်ဥ္းေထာင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားဦးေရ ၁၂,၁၅၈ ဦး ထားရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအရ သိရသည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္က...

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား

ကိုလိုနီေခတ္ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရး၊ လယ္သမားအေရးေတာ္ပုံ၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံ၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဝံသာႏုလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွသည္ ၆၂ အာဏာသိမ္းဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ၆၇ ကမ္းနားအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပမႈ၊ ၇၃ ဦးသန္႔အေရးအခင္း၊ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံတို႔တြင္ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ...

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၏ အေျခအေနမ်ား ယခင္ထက္စာလၽွင္ မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားျခင္းမွာ အေၾကာင္းရွိသည္။ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕တို႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ေတာင္းဆိုေဆာ္ဩမႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ေယဘုယ်ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ေပၚေပါက္လာျခင္းေတာ့ မဟုတ္။ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းခံခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏...

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ယခင္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားေရာ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားပါ ဒုကၡအေရာက္ဆုံး ကိစၥမ်ားစြာအနက္ အိမ္သာကိစၥတစ္ခုလည္း ပါသည္။ သုံးေရ လုံလုံေလာက္ေလာက္ မေပးထားသျဖင့္ အညစ္အေၾကး၊ အနံ႔အသက္မ်ား ေျပာင္စင္ေအာင္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ တိုက္ပိတ္အက်ဥ္းသားမ်ား ဆိုလွ်င္ မိမိစြန္႔ထားေသာ မစင္အနံ႔အသက္မ်ားအျပင္...

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား အေမၽွာ္လင့္ဆုံးအခ်ိန္မွာ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ခ်ိန္တြင္ မိဘ၊ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမ၊ ဇနီးမယား၊ သမီးသားႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္၊ စကားေျပာဆိုခြင့္ လိုအပ္သည္မ်ား မွာယူခြင့္ရသည္။ တရားရင္ဆိုင္ဆဲ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအဖို႔ မိသားစုအျပင္ ေရွ႕ေနႏွင့္လည္း...

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနေသးသည့္ ေနရာဌာနမ်ားစြာရွိသည့္ၾကားက ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေထာင္အေဆာက္အအုံမ်ား၏ ႀကံ႕ခိုင္မႈ၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈကို ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္လိုေပမည္။ အေပၚယံအားျဖင့္ ၂ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ သုံးေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေထာင္ဗူး၀ရွိ ပင္မအေဆာက္အအုံအျပင္ပိုင္းကို ေဆးသုတ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း အေဆာက္အအုံ၏ ႀကံ႕ခိုင္မႈ၊...

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား

အက်ဥ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ မျဖစ္မေန ေန႔စဥ္ခ်ိတ္ဆက္ပတ္သက္ေနသည္မွာ ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားျဖစ္သည္။ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး ထိုႏွစ္ဌာနကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမွ ေထာင္သားအျဖစ္ အျပစ္ခံယူၾကရသူခ်ည္းျဖစ္သည္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အာဏာျပင္းထန္ခဲ့ေသာ ကာလမ်ားကမူ တရား႐ုံးႏွင့္ ရဲစခန္းကိုေက်ာ္၍ တိုက္႐ိုက္အက်ဥ္းက်သြားသူ...

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းသား အဝင္အထြက္အမ်ားဆုံးမွာ အခ်ဳပ္ေဆာင္ဟုဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးေဆာင္ေခၚ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူမ်ား သီးသန္႔ထားရွိေသာ အခ်ဳပ္ေဆာင္မွာလည္း အဝင္အထြက္ မ်ားေနတတ္သည္။ ထိုကေလးေဆာင္တြင္ မၾကာခဏဝင္လိုက္ထြက္လိုက္လုပ္ေနသူမ်ားရွိသလို ကေလးဘ၀မွအဆင့္တက္၍ လူႀကီးေဆာင္မ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းက်ခံရသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကေလးသူငယ္အ႐ြယ္ကပင္...

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ခ်ီေသာ ပုဒ္မတစ္ခုခုျဖင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သာမန္အက်ဥ္းေထာင္အမႈထမ္းမဆိုထားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ်ားပင္လၽွင္ ႏုံခ်ာေသာဘ၀သို႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္သြားသည္။ မ်ားစြာႀကီးက်ယ္ေသာ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးျဖင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ိဳးစုံတြင္ အထူးနာမည္ေက်ာ္ၾကားၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေရာက္ရွိလာၾကေသာ အထူးအက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕မွာ ျပင္ပတြင္ ဩဇာ၊...

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား

ယေန႔ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သည္ ယခင္က ေလာကလူ႕ငရဲႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေလာက္ေအာင္ အဆိုးတံခြန္ထူခဲ့ေသာ္ျငား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အျပဳသေဘာဘက္ ကဲလာေသာ အေျခအေနမ်ားရွိလာသည္။ အက်ဥ္းေထာင္စီမံခန္႔ခြဲမႈအပါအဝင္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ေရာ ေထာင္မ်ားတြင္ပါ အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာသည္။ ေစာေစာပိုင္းကဆိုခဲ့သလိုပင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး၏ အလႊမ္းမိုးခံဘ၀မွ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ...