အားႀကီး (ေမာ္တာ) ေဒါင္းပါတယ္

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးကေတာ့ ၿပီးသြားခဲ့ပါၿပီ။ မဲ အႏိုင္၊ အ႐ႈံးစာရင္းကို အေသအခ်ာဖတ္ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြးေနမိပါတယ္။ ၁၃ ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့အထဲမွာ NLD က ခုနစ္ေနရာႏိုင္ၿပီး USDP က သုံးေနရာႏိုင္တယ္တဲ့ခင္ဗ်ာ။ စိတ္မေကာင္းဖို႔ ေကာင္းလွတာက...