အေမရိကန္သမၼတကို ေထာက္လွမ္းသည္ဆိုသည့္သတင္း အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျငင္း

တယ္လ္အဗက္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ဆလ္ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားမႈမ်ားကို ၾကားျဖတ္နားေထာင္ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ အစၥေရးက ေထာက္လွမ္းေရးပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းထားသည္ဆိုသည့္ သတင္းကို အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနတန္ယာဟုက ျငင္းဆိုသြားေၾကာင္း Axios သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစၥေရးက အေမရိကန္သမၼတ...