Tagged: အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးလာသည္ႏွင့္အမၽွ ေခါင္းေအးေအးထားရမည့္ Player ႀကီးမ်ား

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးတြင္ လမ္းဆုံလမ္းခြႀကီးျဖစ္သည့္ ၂၀၂၀ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမၽွ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရး Player မ်ားသည္ ေခါင္းေအးေအးထားရန္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးလာၿပီ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတို႔သည္ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္း ကိုယ္ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာဆိုမဲဆြယ္ရသည့္ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီက်င့္သားရၿပီးသား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္လ်င္ Us and Them...

ဤခရီး နီးၿပီလား

ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆုံး ျမန္မာ့လူထုအုံႂကြမႈႀကီးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထိုက္သည့္ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး နမိတ္ပုံတစ္ခုအျဖစ္ အမွတ္တရျဖစ္ေစသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔သည္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ျမန္မာျပည္သူလူတစ္ရပ္လုံးက တညီတညာတည္း ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ၾကသည့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ...

၂၀၂၀ အတြက္ လူခၽြန္လူေကာင္းတစ္စု

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့အကူးအေျပာင္းတြင္ အေရးပါေသာ လမ္းခ်ိဳးလမ္းေကြ႕ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုအခ်ိဳးအေကြ႕တြင္ ႏိုင္ငံကို တြန္းႏိုင္၊ ထမ္းႏိုင္မည့္လူအင္အားမ်ားစြာ ေပၚထြက္ရန္လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာရပါတီျဖစ္ေစ၊ အာဏာလက္မဲ့ပါတီျဖစ္ေစ၊ ေဒသတြင္းပါတီျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးပါတီတိုင္း ၂၀၂၀ အတြက္ လူခၽြန္လူေကာင္းမ်ား စုထားေစလိုသည္။ ၂၀၁၁...

‘ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း’ မွသည္ ‘Institution ေကာင္း’ သို႔

ႏိုင္ငံတက္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလိုသည္။ ႏိုင္ငံေရရွည္ေကာင္းေစလိုလၽွင္ ‘Institution ေကာင္း’ လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိပ္ဆုံးမွ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေမးခြန္းထုတ္သူမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဟု သတ္မွတ္သူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအတိုင္းမွန္လၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကံဇာတာတက္ၿပီ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျမန္မာတြင္...

ဘာသာျပန္စာေပအျမႇင့္ ပညာအျမင့္ ႏိုင္ငံအျမင့္

ျမန္မာ့ပညာေရးကို ဆြဲတင္ၾကမည့္သူမ်ား မ်က္စိေမွာက္ေနသည့္နည္းလမ္းမွာ ဘာသာျပန္စာေပျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္စာေပသည္ Formal Education သမား႐ိုးက်ေက်ာင္းပညာေရး အျပင္ဘက္တြင္ရွိေသာ အလုပ္ခြင္ထဲမွသူမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာရေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ အလုပ္ခြင္တြင္း ေရာက္ေနသူမ်ားသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဦးေဆာင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ယေန႔ျမန္မာ့ကံၾကမၼာကို အဆုံးအျဖတ္ေပးေနသူမ်ားျဖစ္ရာ...

ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

Facebook ေခတ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပါမ်ားျပည့္လၽွံစြာ စီးဆင္းေနသေလာက္ သတင္းေယာင္မ်ား၊ သတင္းမွားမ်ား၊ လံၾကဳပ္သတင္းမ်ား မ်ားျပားလွသည္။ ဦးေႏွာက္အဆိပ္သင့္မည့္ အႏၲရာယ္ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရး သတင္းအေၾကာသိ (Media Literate) ရန္လိုသည္။ သတင္းမွားမ်ားကို ယုံမိလၽွင္ အဆုံးအျဖတ္မွားမည္။ စိတ္ဓာတ္မႈိင္းမိမည္။...

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ႏိုင္ငံ့အသက္

‘တရားမၽွတ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္မေသြတို႔ျပည္… တို႔ေျမ’ ‘ခြင့္တူညီမၽွ ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ျပည္ တို႔ေျမ’ ဟူေသာ အားလုံးႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးသား စာေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းကိုၾကည့္လိုက္လၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို မူအားျဖင့္ ဦးထိပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ကိုယ္တိုင္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အယုံအၾကည္နည္းေနေၾကာင္း...

သတိေပးရဦးမည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကိစၥ

ထုတ္လုပ္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကာမိေအာင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ အလြယ္ေခၚ မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းသည္ ပိုထြက္လာေသာေငြမ်ားကို သုံးကာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား မရေသးေသာေဒသမ်ား လၽွပ္စစ္ဓာတ္ရရန္၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္စြမ္းအား တိုးတက္ေစရန္ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ထပ္ေလာင္းသတိေပးစရာမ်ားရွိသည္။ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ...

ဒီမိုကေရစီ ေမြးေန႔ဆုေတာင္း

‘ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကို အေမြအျဖစ္ ထားရစ္ႏိုင္ပါေစ’ ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသက္ ၇၄ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရန္ တစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာစိတ္ျဖင့္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသူျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ကတည္းက စတင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္...

ပညာေရးအျပင္ဘက္မွ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပင္ဆင္ရန္ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ကို ျပင္ရန္လိုေၾကာင္း ေထာက္ျပသူနားလည္သူ အလြန္မ်ားၿပီး မွန္လည္းမွန္သည္။ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ Formal Education System ကို ျပင္မွသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပညာေကာင္းေကာင္းရၿပီး ႏိုင္ငံကို က်ရာေနရာမွ ေကာင္းစြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာမည္။ သို႔ေသာ္...