Tagged: အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ပညာေရးအျပင္ဘက္မွ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပင္ဆင္ရန္ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ကို ျပင္ရန္လိုေၾကာင္း ေထာက္ျပသူနားလည္သူ အလြန္မ်ားၿပီး မွန္လည္းမွန္သည္။ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ Formal Education System ကို ျပင္မွသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပညာေကာင္းေကာင္းရၿပီး ႏိုင္ငံကို က်ရာေနရာမွ ေကာင္းစြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာမည္။ သို႔ေသာ္...

အဆဲဒဏ္ေၾကာင့္ ရပိုင္ခြင့္ မဆုံးေစခ်င္

ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရ၏ ပိတ္ပင္တားဆီးအျပစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသားခြင့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေၾကာင္းကို အမ်ားသတိထားမိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အဆဲဒဏ္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသားခြင့္ ဆုံး႐ႈံးသည္ကို သတိထားမိသူ နည္းလိမ့္မည္။ ျမန္မာတို႔အၾကား Facebook အသုံးတြင္က်ယ္လာၿပီး Facebook ေပၚတြင္ေနသည့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမၽွ လူအမ်ားဆုံေတြ႕ၿပီး သတင္းစကားဖလွယ္ရာျဖစ္လာသည္။ ထိုေနရာသည္...

ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလား ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားမွ

‘ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလား ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားမွ ေနာက္ႏြားတစ္သိုက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္လိုက္၏’ ဟူေသာ စကားရွိသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ ေရာက္ေနသူမ်ား က်င့္ႀကံသည့္အတိုင္း ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားက အတုယူလိုက္ပါက်င့္ႀကံၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုပ္ပုံကိုင္ပုံကို အတုယူလိုက္မွန္းပင္မသိဘဲ မသိစိတ္က လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေလၽွာက္လွမ္းစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္တက္လာေသာ...

၂၀၂၀ မဲရခ်င္လၽွင္

ႏိုင္ငံေရးသမားမွန္လၽွင္ အာဏာရမွသာ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးသယ္ပိုးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးလၽွင္ မဲရလိုၾကသည္မွာ သဘာ၀ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲရလိုစိတ္ ျပင္းထန္ေနၾကၿပီ။ မဲရလိုလၽွင္ မခက္ပါ။ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ တာဝန္ေက်ရန္သာလိုသည္။ အာဏာလက္ရွိပါတီသည္ အစိုးရကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေသာပါတီျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရစြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းလၽွင္...

ဒီမိုကေရစီလမ္းေလၽွာက္ရင္း လမ္းမေပ်ာက္ေစလို

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကို ေလၽွာက္လွမ္းခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၁ က စတင္ေရတြက္လၽွင္ ရွစ္ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ။ ခရီးအေတာ္အတန္ေပါက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ္လည္း ပန္းတိုင္ႏွင့္လွမ္းေနေသးသည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီသႏၷိ႒ာန္ ခိုင္မာမွသာ လမ္းမေပ်ာက္ဘဲ ဆက္ေလၽွာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ပန္းတိုင္ Ends ျဖစ္သကဲ့သို႔ နည္းလမ္း...

လြတ္ၿငိမ္းခြင့္၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ မူဝါဒသေဘာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကေပးေသာ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေၾကာင့္ Reuters သတင္းသမားမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ နာမည္ေက်ာ္အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္တကြ လူေထာင္ေသာင္းခ်ီ လြတ္ေျမာက္လာျခင္းသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေသာ မူဝါဒ၏ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ မမၽွတဟုဆိုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ဆူပူဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမွာမူ မရည္႐ြယ္ဘဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ...

ႀကီးမားလာေသာ သတင္းမီဒီယာ အခန္းက႑

ယေန႔ ကမၻာသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး သတင္းစီးဆင္းမႈ အလြန္ျမန္လာသေလာက္ သတင္းတု သတင္းေယာင္မ်ား ေပါမ်ားလာသည့္အတြက္ သတင္းစစ္ သတင္းမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ ပိုၿပီးပင္ႀကီးမားလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမူ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံသစ္တည္ေဆာက္ေရး အကူးအေျပာင္းကာလျဖစ္သည့္အတြက္ သတင္းမီဒီယာ လိုအပ္ခ်က္သည္...

အမွားၾကာ အမွန္မျဖစ္ေရး

သိေသာ တတ္ေသာသူမ်ားသည္ ကိုယ္သိသမၽွ မ်ားမ်ားေဝမၽွေျပာဆိုမွသာ အမွားၾကာၿပီး အမွန္ျဖစ္ျခင္းအႏၲရာယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး လြတ္ကင္းမည္။ ေျပာသင့္ေျပာထိုက္လၽွင္ ေျပာဆိုသင့္သည္။ ‘ဆိုေရးရွိက ဆိုအပ္လွ၏။’ ‘ဟုတ္မွန္၍ အမ်ားအက်ိဳးရွိလၽွင္ ေျပာသင့္ေျပာအပ္၏။’ သိေသာသူတို႔ တတ္ေသာသူတို႔က မေျပာၾက၊ မေရးၾကလၽွင္ မသိေသာသူတို႔...

ျမန္မာႏိုင္ငံ လိုေနေသာ ႏွစ္သစ္

ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးသည္ ျမန္မာတို႔အတြက္ အေဟာင္းမွ အသစ္သို႔  ကူးေျပာင္းသည့္ကာလျဖစ္သည္။ အဆိုးမွ အေကာင္းသို႔ ေျပာင္းသည့္ကာလ  ျဖစ္သည္။ ထိုအတိုင္းဆိုလ်င္ ယခုျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလိုအပ္ဆုံး ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီ တစ္ႏွစ္တာကာလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အခက္အခဲမ်ားႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။...

သုံးႏွစ္က ေျပာေသာစကား

ဒီမိုကေရစီ အရပ္သားအစိုးရ သက္တမ္းသုံးႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထူးျခားေသာမွတ္တိုင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရတက္စက ‘အားလုံး ေအာင္ျမင္ၿပီ’ ဟု ျပည္ပမွ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သုံးႏွစ္အၾကာတြင္မူ ယခုသုံးႏွစ္သည္ ခရီးအစသာရွိေသးသည္ကို သေဘာေပါက္ၾကရၿပီ။ အတိုက္အခံ သက္တမ္းၾကာသူမ်ား အစိုးရျဖစ္လာသည့္အခါတြင္...