စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၲေလး

စမတ္စီးတီး (Smart City) သည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းျပဳလုပ္၍ရသည္မဟုတ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့မည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ကတိေပးသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္က The Voice ဂ်ာနယ္သို႔ အထက္ပါအတိုင္း ၎ကေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ျဖစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ...