စန္းထ အုန္းစိမ္းေဈးကြက္

“႐ႊပ္ … ႐ႊပ္ … ႐ႊပ္” ဓားထက္ထက္ျဖင့္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္အုန္းသီး၏  ထိပ္ပိုင္းကို လွီးျဖတ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဓားဦးခၽြန္ျဖင့္ အုန္းသီးကို ထိုးေဖာက္ၿပီး အုန္းရည္ကို အသင့္ျပင္ထားေသာ ပလပ္စတစ္အိတ္ထဲသို႔  ေလာင္းထည့္လိုက္သည္။ အရည္မရွိေတာ့သည့္ အုန္းသီးကို စဥ္းတီတုံးေပၚတင္၍ ...