Tagged: ဥမၼာလြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စိုးရိမ္ေရမွတ္

ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေျခအေနမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စိုးရိမ္ေရမွတ္ဆီသို႔ တြန္းပို႔လိုက္သည္။ ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရက အားခဲထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (ဒုတိယပင္လုံအစည္းအေဝး) သည္လည္း ေနာက္သို႔ေ႐ႊ႕ရန္ အလားအလာမ်ားေနသည္။ “အစိုးရဘက္က စိုးရိမ္တယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏...

ပလတ္စတစ္ျပသနာအတြက္ နည္းလမ္းငါးသြယ္

ကမာၻမွာ ပလတ္စတစ္သုံးစြဲမႈေတြ မ်ားျပားေနၿပီး စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္မႈမ်ားလို႔ သမုဒၵရာၾကမ္းျပင္မွာ ပလတ္စတစ္အိတ္ေတြ မ်ားျပားေနပါတယ္။ လူတို႔ ေနထိုင္ရာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႀကီးမွာလည္း ညစ္ညမ္းမႈေတြ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ပလတ္စတစ္အိတ္သုံးစြဲမႈက ျမင့္တက္ေနပါတယ္။ စြန္႔ပစ္လိုက္တဲ့ ပလတ္စတစ္ေတြ ေျမႀကီးထဲ ေဆြးျမည့္ပ်က္စီးသြားဖို႔က ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေတြအလိုက္...

ေက်ာက္မီးေသြးကေပးေသာ ေသာကမီး

ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ဆုံးေနက်ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ကြမ္းေခ်ာင္းႀကီးေက်း႐ြာသားမ်ားကို ၾကားေနက်မဟုတ္ေသာအသံမ်ားက လႈပ္ႏႈိးလိုက္သည္။ ကားစက္သံႀကီးမ်ား ၾကားလာရမႈ ၾကာလာသည့္ေနာက္တြင္ေတာ့ ထပ္မံထူးျခားမႈကို ႀကဳံရျပန္သည္။ ယင္းကား ေက်ာက္မီးေသြးနံ႔မ်ား လႈိင္လႈိင္ထြက္လာကာ ကြမ္းေခ်ာင္းႀကီးတစ္႐ြာလုံး အနံ႔ဖုံးလႊမ္းလာျခင္းပင္။ ထိုအခါ တစ္႐ြာလုံး၏အာ႐ုံကို လႈပ္ႏႈိးလိုက္သလို ကြမ္းေခ်ာင္းႀကီးေက်း႐ြာသူ ေနာ္ပန္းျဖဴတစ္ေယာက္...

ျပည္သူမ်ားသိျမင္ေသာ အဆိုးဆုံး ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ျပႆနာမ်ား

ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကို ျပည္သူမ်ားကအမွတ္ေပးထားသည့္ ေအာင္လက္မွတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းက ထြက္ေပၚလာသည္။ ရမွတ္က ၅၈ မွတ္ျဖစ္သည္။ ေအာင္မွတ္က ၁၀၀ ဟုသတ္မွတ္ပါက ေအာင္သည္ေလာ။ ႐ႈံးသည္ေလာ။ မည္သို႔သတ္မွတ္ရမည္နည္း။ စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းက ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာအေပၚ ျပည္သူ႕သေဘာထားအျမင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားရာတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္...

ပ်က္သုဥ္းလာေသာ ေရေအာက္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ေလာ

သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ျမက္မ်ား၊ ငါးသယံဇာတမ်ား၊ အဏၰဝါဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ဟန္ခ်က္ညီေဂဟစနစ္ျဖင့္ ရွိေနခဲ့ရာမွ ယခုမူ ငါးသယံဇာတမ်ား နည္းပါးလာၿပီျဖစ္သည္။ ပ်က္သုဥ္းလာေသာ ထိုေရေအာက္ကမာၻ တစ္နည္း ေရေအာက္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ေလာ။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းအတြင္း ငါးသယံဇာတေလ်ာ့ပါးလာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု စတင္ေနၿပီ...

က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ား၏ အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ရန္လိုအပ္ေနၿပီေလာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာမလိုဘဲ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ား ရွိေနသည္။ နယ္စည္းမျခား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလည္း တံခါးမရွိ ဓားမရွိထြက္သြားေနၾကသည္။ ယင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားမ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အလွေမြးတိရစၧာန္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ အဆိုပါ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားတြင္...

ေမၽွာ္လင့္ေနသည့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းႏိုင္ငံေတာ္

မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ့ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းေန႔ (World Happiness Day) ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ တစ္ရက္အၾကာမတ္လ ၂၁ ရက္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးထင္ေက်ာ္ ေပ်ာ္႐ႊင္သြားပါသလား။ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲအတြက္ ျမန္မာတို႔ ေပ်ာ္႐ႊင္ပါသလား...

ႏွစ္ဖက္လြန္ဆြဲေနေသာ ျမန္မာ့သစ္ေတာေနာက္ဆုံးခံတပ္

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ မ်ားျပားေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တနသၤာရီေဒသရွိ သစ္ေတာမ်ားကို ေနာက္ဆုံးခံတပ္အေနႏွင့္ မွတ္ယူၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ဧရိယာအမ်ားဆုံးက်န္ရွိေနသည့္ သစ္ေတာေကာင္း (Closed Forest) မ်ား က်န္ရွိေနေသး၍ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေနသည့္သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ေကာင္းမြန္သည့္...

ေအာင္ဆန္းကြင္းဆိုင္ခန္းငွားရမ္းခ အကြာအဟ

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ပြဲဆူသြားေသာ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ေအာင္ဆန္းကြင္းပတ္ပတ္လည္ရွိ ဆိုင္ခန္းငွားခ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ အစိုးရက ရွင္းလင္းသြားခ်က္အရ ယင္းဆိုင္ခန္းငွားခ တစ္လက်ပ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေက်ာ္သာ က်သင့္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အားကစားကြင္းပတ္ပတ္လည္ရွိ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၃၂၁ ခန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္စာငွားရမ္းခ ေငြက်ပ္သိန္း ၄၈၀...

အသက္ ၉၀ ေက်ာ္ သမိုင္းဝင္ေဈးႀကီး

နာရီ၊ မိနစ္လက္တံမ်ားရပ္ေနသည့္ နာရီစင္ရွိရာ၊ အဂၤလန္ကေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းထားသည္ဟု အဆိုရွိသည့္ ေနရာ။ ကိုလိုနီေခတ္လက္ရာ အေဆာက္အအုံလည္းျဖစ္၊ သမိုင္းတန္ဖိုးလည္းဝင္ေသာ ထုထည္ႀကီးမားသည့္ ေဈးႀကီး။ သူ႕သက္တမ္းက ၉၂ ႏွစ္ ရွိေခ်ၿပီ။ ထိုေဈးကား စေကာ့ေဈး(ေခၚ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး ျဖစ္သည္။...