Tagged: ဥမၼာလြင္

ေ႐ႊစိမ္းမ်ား၏ အနာဂတ္

ဝါးကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ေ႐ႊစိမ္းဟု တင္စားေခၚေဝၚၾကသနည္း။ ဝါးကို လူသုံးကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ဝါးက ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္လည္း အလြယ္တကူေပါက္ႏိုင္သည္။ ဝါးကို သဘာ၀အတိုင္း ထုတ္ယူသုံးစြဲေနရာမွ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ သုံးႏွစ္သားဝါးကေလးမ်ား အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ႏွင့္ အစီအရီအတိုင္း ရွိေနသည္။ အစိမ္းရင့္ေရာင္ဝါးပင္ေလးမ်ား...

ေ႐ႊအ ၾကက္ကင္ေရာင္းသည္

ဓားမကို ကၽြမ္းက်င္စြာကိုင္ကာ ခုတ္ထစ္ေနရင္း ေဈးဝယ္သူမ်ား တဖြဲဖြဲေရာက္လာျပန္သည္။ ဝယ္သူမ်ားက “ဘယ္ေလာက္လဲ” ဟု ေမးခ်ိန္တြင္ေတာ့ အျခားေရာင္းသူမ်ားႏွင့္မတူေသာ ပုံစံျဖင့္ “အန္း အန္း” ဟု သူက ျပန္ေျဖေလသည္။ “အန္းအန္း”ဟု ေျဖရင္း သူေရာင္းေနေသာ အစားအစာဘက္...

ေတာတြင္းေနသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ပါ

လူသူမနီးလွသည့္ ေတာေတာင္မ်ားၾကားထဲ ေပ်ာ္ေမြ႕ရွင္သန္ေနသူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားက ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား၊ သဘာ၀အပင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာသည္။ ယင္းကား ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒထဲတြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား ကာကြယ္ထားျခင္း၊...

LNG ငါး ႀကီးသလား

“ဝန္ႀကီးတို႔က ဒီဥပေဒအရ လုပ္ပါတယ္ဆိုရင္လည္း ခင္ဗ်ားတို႔မွားေနၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္” ယင္းမွာ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ NLD ဝန္ႀကီးတစ္ဦးကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးက လႊတ္ေတာ္တြင္ တရားဝင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္...

သန္႔ရွင္းစိမ္းလန္းေသာ ဝန္းက်င္ျဖစ္ေရး

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးက တျဖည္းျဖည္းပူေႏြးလာေနပါတယ္။ ထိုပူေႏြးမႈေၾကာင့္ ေရခဲေတာင္မ်ားလည္း အရည္ေပ်ာ္က်ေနၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ကလည္း ျမင့္တက္လာပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈေတြကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြကေန စတင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အမူအက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲၿပီး သန္႔ရွင္းစိမ္းလန္းေသာ ကမၻာႀကီးကို ဖန္တီးၾကပါစို႔။ ကမၻာႀကီးရွင္သန္ႏိုင္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စိုးရိမ္ေရမွတ္

ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေျခအေနမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စိုးရိမ္ေရမွတ္ဆီသို႔ တြန္းပို႔လိုက္သည္။ ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရက အားခဲထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (ဒုတိယပင္လုံအစည္းအေဝး) သည္လည္း ေနာက္သို႔ေ႐ႊ႕ရန္ အလားအလာမ်ားေနသည္။ “အစိုးရဘက္က စိုးရိမ္တယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏...

ပလတ္စတစ္ျပသနာအတြက္ နည္းလမ္းငါးသြယ္

ကမာၻမွာ ပလတ္စတစ္သုံးစြဲမႈေတြ မ်ားျပားေနၿပီး စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္မႈမ်ားလို႔ သမုဒၵရာၾကမ္းျပင္မွာ ပလတ္စတစ္အိတ္ေတြ မ်ားျပားေနပါတယ္။ လူတို႔ ေနထိုင္ရာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႀကီးမွာလည္း ညစ္ညမ္းမႈေတြ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ပလတ္စတစ္အိတ္သုံးစြဲမႈက ျမင့္တက္ေနပါတယ္။ စြန္႔ပစ္လိုက္တဲ့ ပလတ္စတစ္ေတြ ေျမႀကီးထဲ ေဆြးျမည့္ပ်က္စီးသြားဖို႔က ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေတြအလိုက္...

ေက်ာက္မီးေသြးကေပးေသာ ေသာကမီး

ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ဆုံးေနက်ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ကြမ္းေခ်ာင္းႀကီးေက်း႐ြာသားမ်ားကို ၾကားေနက်မဟုတ္ေသာအသံမ်ားက လႈပ္ႏႈိးလိုက္သည္။ ကားစက္သံႀကီးမ်ား ၾကားလာရမႈ ၾကာလာသည့္ေနာက္တြင္ေတာ့ ထပ္မံထူးျခားမႈကို ႀကဳံရျပန္သည္။ ယင္းကား ေက်ာက္မီးေသြးနံ႔မ်ား လႈိင္လႈိင္ထြက္လာကာ ကြမ္းေခ်ာင္းႀကီးတစ္႐ြာလုံး အနံ႔ဖုံးလႊမ္းလာျခင္းပင္။ ထိုအခါ တစ္႐ြာလုံး၏အာ႐ုံကို လႈပ္ႏႈိးလိုက္သလို ကြမ္းေခ်ာင္းႀကီးေက်း႐ြာသူ ေနာ္ပန္းျဖဴတစ္ေယာက္...

ျပည္သူမ်ားသိျမင္ေသာ အဆိုးဆုံး ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ျပႆနာမ်ား

ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကို ျပည္သူမ်ားကအမွတ္ေပးထားသည့္ ေအာင္လက္မွတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းက ထြက္ေပၚလာသည္။ ရမွတ္က ၅၈ မွတ္ျဖစ္သည္။ ေအာင္မွတ္က ၁၀၀ ဟုသတ္မွတ္ပါက ေအာင္သည္ေလာ။ ႐ႈံးသည္ေလာ။ မည္သို႔သတ္မွတ္ရမည္နည္း။ စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းက ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာအေပၚ ျပည္သူ႕သေဘာထားအျမင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားရာတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္...

ပ်က္သုဥ္းလာေသာ ေရေအာက္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ေလာ

သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ျမက္မ်ား၊ ငါးသယံဇာတမ်ား၊ အဏၰဝါဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ဟန္ခ်က္ညီေဂဟစနစ္ျဖင့္ ရွိေနခဲ့ရာမွ ယခုမူ ငါးသယံဇာတမ်ား နည္းပါးလာၿပီျဖစ္သည္။ ပ်က္သုဥ္းလာေသာ ထိုေရေအာက္ကမာၻ တစ္နည္း ေရေအာက္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ေလာ။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းအတြင္း ငါးသယံဇာတေလ်ာ့ပါးလာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု စတင္ေနၿပီ...