Tagged: ဥမၼာလြင္

ျမန္မာ့ ေအာ္ဂဲနစ္ေဈးကြက္

လူ႕က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ အစားအေသာက္မ်ားအေၾကာင္း၊ ဆိုးေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမဩဇာဓာတ္ႂကြင္းပါ အစားအေသာက္တို႔အေၾကာင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မ်ားစြာ မထူးဆန္းေတာ့သလိုပင္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူတို႔ အတြက္ ေဈးကြက္တစ္ခု ေပၚလာသည္။ ေအာ္ဂဲနစ္ေဈးကြက္ ျဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္း ရွစ္ႏွစ္သားရွိၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ ေအာ္ဂဲနစ္ေဈးကြက္ မည္သို႔...

ရွင္သန္ေအာင္ စိုက္ရန္လိုသည္

‘သစ္ေတာႏွင့္ သစ္ပင္၊ ခ်စ္ခင္တဲ့လူမ်ိဳး၊ သစ္ပင္ကို ႏွစ္စဥ္စိုက္၊ ေ႐ႊတိုက္ကို စိုး’ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ အမွီအခိုေကာင္း အရိပ္အာဝါသေကာင္း၊ ရာသီဥတုေကာင္းစသည့္ ေကာင္းျခင္းမ်ားစြာ ရႏိုင္ေသာ သစ္ပင္စိုက္ျခင္းသည္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေ႐ႊတိုက္တည္းဟူသည့္ လက္ေဆာင္ကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးေဝျခင္းလည္း...

“ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ထည့္တြက္ရမယ္။ အခုေဆာက္ထားတဲ့ ဆည္ေတြမွာက အရင္က အတိုင္းအတာေတြနဲ႔ ေဆာက္ထားတာျဖစ္တယ္”

အၿငိမ္းစားလက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေအးကိုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္စည္ပင္ေနေၾကာင္း လက္ေတြ႕ျပသႏိုင္သည့္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ လမ္း၊ တံတား၊ ဆည္ေျမာင္း၊ ေရေလွာင္တမံမ်ားစြာကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ဆည္မ်ား၏ႀကံ႕ခိုင္မႈကို ယခုအခါ စိုးရိမ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ႏွစ္ ဇူလိုင္လလယ္ပိုင္းမွစတင္ကာ...

ေျမႀကီးထဲက ပင့္ကူေထာင္ေခ်ာက္ 

သူ၏တည္ရွိမႈကို သတိမထားမိသည့္ကာလက ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္အၾကာတြင္မူ ျပန္လည္မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပန္းခ်ီမွတ္တမ္းမွ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းသို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ၿပီ။ ျမန္မာ့မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ရာကတည္းက စာရင္းဝင္ထားသည့္ ပင့္ကူေထာင္ေခ်ာက္မ်ိဳးစိတ္ႏွစ္မ်ိဳး ရွိသည္။ ျမန္မာ့မ်ိဳးရင္းစိတ္အသစ္မ်ားအျဖစ္ ကမၻာသိပၸံအဖြဲ႕အစည္းက အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ထိုမ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္ Thorell ၁၈၉၇ခုႏွစ္တြင္...

ေလညာအရပ္က ေသာက

သစ္ပင္ႀကီးမ်ားျဖင့္ စိမ္းစိုေနေသာ ေလညာေတာင္တန္းေဒသကို ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္တန္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနထိုင္ရာေဒသမ်ား ဖယ္ရွားေပးရမည္ကို ေဒသခံမ်ားမွာ စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ေနၾကသည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားအမ်ားစု ေနထိုင္ၾကေသာ ေလညာေတာင္တန္းေဒသတြင္ ေဒသခံမ်ားမွာ စပါးအစ သီးႏွံအဆုံး...

ေ႐ႊစိမ္းမ်ား၏ အနာဂတ္

ဝါးကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ေ႐ႊစိမ္းဟု တင္စားေခၚေဝၚၾကသနည္း။ ဝါးကို လူသုံးကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ဝါးက ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္လည္း အလြယ္တကူေပါက္ႏိုင္သည္။ ဝါးကို သဘာ၀အတိုင္း ထုတ္ယူသုံးစြဲေနရာမွ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ သုံးႏွစ္သားဝါးကေလးမ်ား အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ႏွင့္ အစီအရီအတိုင္း ရွိေနသည္။ အစိမ္းရင့္ေရာင္ဝါးပင္ေလးမ်ား...

ေ႐ႊအ ၾကက္ကင္ေရာင္းသည္

ဓားမကို ကၽြမ္းက်င္စြာကိုင္ကာ ခုတ္ထစ္ေနရင္း ေဈးဝယ္သူမ်ား တဖြဲဖြဲေရာက္လာျပန္သည္။ ဝယ္သူမ်ားက “ဘယ္ေလာက္လဲ” ဟု ေမးခ်ိန္တြင္ေတာ့ အျခားေရာင္းသူမ်ားႏွင့္မတူေသာ ပုံစံျဖင့္ “အန္း အန္း” ဟု သူက ျပန္ေျဖေလသည္။ “အန္းအန္း”ဟု ေျဖရင္း သူေရာင္းေနေသာ အစားအစာဘက္...

ေတာတြင္းေနသူမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ပါ

လူသူမနီးလွသည့္ ေတာေတာင္မ်ားၾကားထဲ ေပ်ာ္ေမြ႕ရွင္သန္ေနသူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားက ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား၊ သဘာ၀အပင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာသည္။ ယင္းကား ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒထဲတြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား ကာကြယ္ထားျခင္း၊...

LNG ငါး ႀကီးသလား

“ဝန္ႀကီးတို႔က ဒီဥပေဒအရ လုပ္ပါတယ္ဆိုရင္လည္း ခင္ဗ်ားတို႔မွားေနၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္” ယင္းမွာ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ NLD ဝန္ႀကီးတစ္ဦးကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးက လႊတ္ေတာ္တြင္ တရားဝင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္...

သန္႔ရွင္းစိမ္းလန္းေသာ ဝန္းက်င္ျဖစ္ေရး

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးက တျဖည္းျဖည္းပူေႏြးလာေနပါတယ္။ ထိုပူေႏြးမႈေၾကာင့္ ေရခဲေတာင္မ်ားလည္း အရည္ေပ်ာ္က်ေနၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ကလည္း ျမင့္တက္လာပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈေတြကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြကေန စတင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အမူအက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲၿပီး သန္႔ရွင္းစိမ္းလန္းေသာ ကမၻာႀကီးကို ဖန္တီးၾကပါစို႔။ ကမၻာႀကီးရွင္သန္ႏိုင္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္...