Tagged: ဧေက်ာ္

“ဘဂၤါလီ(မူရင္း- ႐ိုဟင္ဂ်ာ)အက်ပ္အတည္းက ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ မြတ္ဆလင္ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး” ဘာေတးလစ္တနာ

ေမး – ျမန္မာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာသုံးသပ္သူ တစ္ဦးအေနနဲ႔ လက္ရွိအက်ပ္အတည္းကို ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။ ေျဖ – ဒီကိစၥက အသစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ ေမးစရာေမးခြန္းႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ တစ္ခုက တရားမဝင္ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္သူေတြပါ။ ဒီကိစၥက တကယ့္အစစ္အမွန္ျဖစ္ျဖစ္...

ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ႏ္ိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားဝင္လာေတာ့မည့္ ျမန္မာ့အာမခံေဈးကြက္ ျမန္မာအစိုးရကေႏွးေကြးေလးလံေနသည့္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းကို အသက္သြင္းသည့္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီငါးခုကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၿဗိတိန္ကုမၸဏီ Prudential ၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ Dai-ichi Life ကုမၸဏီ၊ ေဟာင္ေကာင္...

ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ကိုရီးယား၏ ေတာင္ပိုင္းမူဝါဒသစ္ႏွင့္ ျမန္မာ အာဆီယံ-ေတာင္ကိုရီးယားထိပသီး ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္းတို႔ေတာင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို သိမွတ္နားလည္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပိုမိုေလးနက္ခိုင္မာမႈကိုလည္း...

ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနသည့္ ျမန္မာေဈးကြက္ ျမန္မာေဈးကြက္မွာ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အလြန္အလားအလာေကာင္းသည့္ ေဈးကြက္အျဖစ္ ဗီယက္နမ္ပညာရွင္မ်ားက ႐ႈျမင္ထားသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔အၾကား ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း နီးစပ္တူညီမႈ ၊ တူညီေသာစားသုံးမႈ အနာဂတ္အလားအလာအေျခအေန၊ ေဈးကြက္သုေတသနစရိတ္နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔ရာတြင္ လြယ္ကူေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္...

ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေရး လႊမ္းမိုးေနသည့္ ျမန္မာ – အိႏၵိယ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အိႏၵိယ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွာ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တ႐ုတ္၊ နီေပါႏွင့္ ဘူတန္ႏိုင္ငံတို႔က ဝိုင္းပတ္တည္ရွိသည္။ ယင္းေဒသသည္ အိႏၵိယတစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ ႏိုင္ငံတကာနယ္စပ္ဧရိယာ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ထိစပ္ေနေသာ...

ကမာၻက ေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ျမန္မာရွိ ကိုရီးယားကုမၸဏီမ်ား  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ေ႐ႊ႕ေတာ့မွာလား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၀၀ ခန္႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎တို႔၏ စက္႐ုံမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ လုပ္ငန္းမ်ားေ႐ႊ႕ရန္ လိုလားေနၾကသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕...

ကမၻာကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

တ႐ုတ္ BRI စီမံကိန္းႏွင့္ အေျဖေပးရမည့္ ပုစၧာမ်ား အဆိုပါ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက BRI စီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာပါဝင္မႈ၌ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရွိေၾကာင္း ျပသရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ အႁမႊာပိုက္လိုက္ႏွစ္ခု တည္ေဆာက္သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္...

ကမာၻကေျပာေသာ  ျမန္မာ့အေၾကာင္း

တ႐ုတ္ BRI စီမံကိန္းႏွင့္ ျမန္မာတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား တ႐ုတ္၏ Belt and Road ကမာၻ႕အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံကိန္းႀကီး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ – ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရတို႔အၾကား လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္က...

ကမာၻကေျပာေသာ  ျမန္မာ့အေၾကာင္း

တ႐ုတ္ေလၽွာက္ေနေသာ ျမန္မာ့ႏ္ိုင္ငံေရး ဆပ္ကပ္ႀကိဳးတန္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ ယခင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္သာ နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးရွိသည္ မဟုတ္ဘဲ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္အာဏာရယူခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD အစိုးရႏွင့္လည္း အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေနေပသည္။...

ကမာၻကေျပာေသာ  ျမန္မာ့အေၾကာင္း

စည္းအျပင္က ျမန္မာ့စီးပြားကို စည္းေဘာင္သြင္းျခင္း ျမန္မာအစိုးရက အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မက္လုံးျဖင့္ တရားဝင္စည္းမ်ဥ္းေဘာင္ထဲမွ လြတ္ေနေသာ ေငြပုန္းမ်ားကို တရားဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္ပတ္သုံးစြဲေနေသာ ေငြျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ႀကိဳးပမ္းလိုက္ေလၿပီ။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားရွိေနေသာ ယခုအစီအစဥ္သည္ တုံ႔ဆိုင္းေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားအတြက္ လႈပ္ႏႈိးလိုက္သည့္...