Tagged: ဧေက်ာ္

ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ျမန္မာတို႔ အေသအခ်ာစဥ္းစားရမည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေဘဂ်င္းအစိုးရ၏ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္း ဆယ္ဂဏန္းတန္ေၾကးရွိေသာ အလြန္ ႀကီးမားသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံကိန္းႀကီးလည္းျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ – ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ (China – Myanmar Economic Corridor – CMEC...

မူဝါဒေကာင္းမ်ားကို ေစာင့္ေမၽွာ္ေနေသာ ျမန္မာ့ဓာတ္ေငြ႕သိုက္အသစ္မ်ား

ျမန္မာအစိုးရသည္ ကမ္းလြန္ေရနံ လုပ္ငန္းလုပ္ကြက္ ၁၅ ခု၊ ကုန္တြင္းပိုင္း ေရနံလုပ္ငန္းလုပ္ကြက္ ၁၈ ခု အပါအဝင္ အဓိကက်ေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးလုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ တင္ဒါအသစ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားဖြယ္ရွိသည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္မွာ ထုံထိုင္းေလးလံလ်က္ေသာ္လည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေသာ ေရနံႏွင့္...

ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

မၾကာေသးခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ရွိ အဓိကက်ေသာ လမ္းဆုံတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို ေထာက္ခံေၾကာင္း သတင္းစကားေရးသားထားသည့္ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးတစ္ခု ေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းဆိုင္းဘုတ္တြင္  ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ရပ္တည္ပါသည္’ ဆိုေသာ စာသားလည္း ေရးသားထားသည္။ NLD အခက္ႀကဳံဖြယ္ရွိေသာ ၂၀၂၀...

ကမာၻႀကီးကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည့္ ျမန္မာသန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီး

ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္ေန႔တို႔က အိႏၵိယႏ္ိုင္ငံမြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ကမာၻ႔ဝိပႆနာေစတီ၌ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ဝိပႆနာျပန္လာျခင္း ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲမွာ ဝိပႆနာဆရာႀကီး ဦးဂိုအင္ကာ (၁၉၂၄- ၂၀၁၃)...

ကမာၻက ေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ျမန္မာႏွင့္ ကမာၻပူးေပါင္းေျဖရွင္းသင့္ေသာ ဘဂၤါလီ (မူရင္း- ႐ိုဟင္ဂ်ာ)  အက်ပ္အတည္း လြန္ခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ သည္ဟိဂ္ရွိ ကုလသမဂၢႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံး ICJ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စြပ္စြဲထားသည့္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္...

“ဘဂၤါလီ(မူရင္း- ႐ိုဟင္ဂ်ာ)အက်ပ္အတည္းက ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ မြတ္ဆလင္ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး” ဘာေတးလစ္တနာ

ေမး – ျမန္မာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာသုံးသပ္သူ တစ္ဦးအေနနဲ႔ လက္ရွိအက်ပ္အတည္းကို ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။ ေျဖ – ဒီကိစၥက အသစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ ေမးစရာေမးခြန္းႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ တစ္ခုက တရားမဝင္ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္သူေတြပါ။ ဒီကိစၥက တကယ့္အစစ္အမွန္ျဖစ္ျဖစ္...

ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ႏ္ိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားဝင္လာေတာ့မည့္ ျမန္မာ့အာမခံေဈးကြက္ ျမန္မာအစိုးရကေႏွးေကြးေလးလံေနသည့္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းကို အသက္သြင္းသည့္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီငါးခုကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၿဗိတိန္ကုမၸဏီ Prudential ၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ Dai-ichi Life ကုမၸဏီ၊ ေဟာင္ေကာင္...

ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ကိုရီးယား၏ ေတာင္ပိုင္းမူဝါဒသစ္ႏွင့္ ျမန္မာ အာဆီယံ-ေတာင္ကိုရီးယားထိပသီး ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္းတို႔ေတာင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို သိမွတ္နားလည္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပိုမိုေလးနက္ခိုင္မာမႈကိုလည္း...

ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနသည့္ ျမန္မာေဈးကြက္ ျမန္မာေဈးကြက္မွာ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အလြန္အလားအလာေကာင္းသည့္ ေဈးကြက္အျဖစ္ ဗီယက္နမ္ပညာရွင္မ်ားက ႐ႈျမင္ထားသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔အၾကား ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း နီးစပ္တူညီမႈ ၊ တူညီေသာစားသုံးမႈ အနာဂတ္အလားအလာအေျခအေန၊ ေဈးကြက္သုေတသနစရိတ္နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔ရာတြင္ လြယ္ကူေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္...

ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေရး လႊမ္းမိုးေနသည့္ ျမန္မာ – အိႏၵိယ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အိႏၵိယ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွာ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တ႐ုတ္၊ နီေပါႏွင့္ ဘူတန္ႏိုင္ငံတို႔က ဝိုင္းပတ္တည္ရွိသည္။ ယင္းေဒသသည္ အိႏၵိယတစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ ႏိုင္ငံတကာနယ္စပ္ဧရိယာ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ထိစပ္ေနေသာ...