Tagged: ေက်ာ္ဝင္း

လူ႕အဇၩတၱ၏ တတိယအစိတ္အပိုင္း

ပလာတိုရဲ႕ ‘သိုင္မိုစ္’ ဖရန္စစ္ ဖူကူယားမားက သူ၏ ‘သမိုင္းနိဂုံး’ အယူအဆကို ရွင္းျပရာတြင္ ‘လူ႕အဇၩတၱ၏ အစိတ္အပိုင္းသုံးရပ္’ ဆိုသည္ကို ကနဦးဖြင့္ဆိုျပသည္။ ဤသည္တို႔မွာ ပထမ ‘လိုအင္ဆႏၵပိုင္း’ (Desiring Part) ျဖစ္သည္။ ဒုတိယမွာ ‘ေျမာ္ျမင္တြက္ခ်က္သည့္အပိုင္း’...

ေရွ႕ေရာက္လာေသာ အမွတ္အသားသ႐ုပ္ႏိုင္ငံေရး 

စစ္ေအးလြန္ ‘အေ႐ြ႕’ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုအနည္းငယ္၏အစပိုင္းေလာက္က ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ သဘင္ဆန္လွေသာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ ႀကဳံလိုက္ရသည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ အေစာပိုင္းမွ ၂၁ ရာစု၏ ပထမဆယ္စုအတြင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤကာလအတြင္း ‘ေ႐ြးေကာက္ပြဲဒီမိုကေရစီ’ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏အေရအတြက္မွာ ၃၅ ႏိုင္ငံမွ...

ေထာင့္သုံးရာျပည့္၊ ေထာင့္သုံးရာငါးဆယ္ျပည့္မွသည္ ေထာင့္ေလးရာျပည့္ႏွစ္ဆီသို႔ …

ဇာတ္၏အစ ေထာင့္သုံးရာျပည့္အေရးေတာ္ပုံ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၃၈-၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို တစ္ဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းလဲေစခဲ့သည့္ အေရးေတာ္ပုံႀကီးတစ္ခု ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ‘ေထာင့္သုံးရာျပည့္အေရးေတာ္ပုံ’ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေရးေတာ္ပုံႀကီးကို ၁၉၃၀ ျပည့္လြန္ နဂါးနီစာေပလႈပ္ရွားမႈႀကီးႏွင့္အတူ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေပၚထြက္လာေသာ...

ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္း ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ သုစိဒိုက္ေထာင္ေခ်ာက္

၁၇ ရာစုမွ ၂၁ ရာစုသို႔ ယေန႔ ကမၻာကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၏ ပဋိညာဥ္စာတမ္းမွာ ၁၆၄၈ ခုႏွစ္က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ‘ဝက္စေဖးလီးယားစာခ်ဳပ္’ အေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ‘ဝက္စေဖးလီးယားစာခ်ဳပ္’ မွာ ဥေရာပအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံမ်ားၾကား ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာမွ...

ေဆာင္းပါး အမွတ္ (၂) ရာစုသစ္အေျပာင္းအလဲ အၿပိဳင္ျဖစ္ထြန္းမႈသုံးစုံႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ

စာေရးသူတို႔ မ်က္စိေအာက္မွာပင္ ကမၻာႀကီးမွာ ၂၀ ရာစုကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ၂၁ ရာစုထဲသို႔ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားက ကုန္လြန္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ၂၀ ရာစုကို ‘အေမရိကန္ရာစု’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီရာစု’ ဟူ၍လည္းေကာင္း ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ မနည္းလွေသာ သာဓကမ်ားကို...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ နည္းနာဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား

ပဋိပကၡႏွစ္ရပ္ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္သြယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းကတည္းက စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုထက္တိုင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသည့္ ပဋိပကၡႀကီးႏွစ္ရပ္ရွိသည္။ ပထမပဋိပကၡမွာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အၿပိဳင္ ျဖစ္တည္လာ၍ လြတ္လပ္ေရး၏ ‘ဖြားဘက္ေတာ္’ ဟူ၍ပင္ ေခၚႏိုင္ေလာက္သည္။ ယခုဆိုလၽွင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္။ မူလက...

ေခ်ာတိုင္တက္သူမ်ား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝး မွတ္တမ္း

ပထမေန႔ (၁၁-၇-၁၈) ပထမဆုံး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစကားႏွင့္ စဖြင့္သည္။ ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ အမွာစကားလိုက္လာသည္။ စာေရးသူအေနႏွင့္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္လုံး၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို အထိုက္အေလ်ာက္ ဆဝါးၿပီးျဖစ္ရာ သူတို႔စိတ္ကူးထဲတြင္ ရွိေလာက္မည့္...

ေဘာ္ရွီဗစ္၊ မင္ရွီဗစ္လူမ်ားစု၊ လူနည္းစု ၂၁ ရာစုပင္လုံမွ ပဲ့တင္သံ

စကားဦး မူလက ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္က်င္းပရန္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ (တတိယအႀကိမ္) ကို တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္အၾကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤမၽွ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာရသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံမွ ခ်န္ထားခဲ့သည္မ်ားကို...

လမ္း (၁၂) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

တ႐ုတ္တို႔၏ ဥေရာပတြင္ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ စီးပြားေရးလုပ္ၾကသည္မ်ားမွာ ယခုပင္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ကုန္သည္အုပ္စုတစ္ခုအေနႏွင့္ လစ္သူေယးနီးယားႏိုင္ငံ ကလိုင္ပီဒါဆိပ္ကမ္းရွိ စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ အဆိုပါဆိပ္ကမ္းမွာ ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္ရွိ အႀကီးဆုံးကုန္ေသတၱာဆိပ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တ႐ုတ္ကုန္သည္အုပ္စုကပင္ ဘီလာရပ္စ္တြင္ စက္မႈပန္းၿခံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္...

လမ္း (၁၁) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

၄။ ဝါရွင္တန္ဘက္မွ အေလးထားစဥ္းစားသင့္သည္မ်ား BRI ၏ အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္လိုက္ေသာအခါ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားသုံးမ်ိဳးမၽွ ခြဲျခားႏိုင္စရာရွိပါသည္။ ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟူ၍ပင္ဆိုႏိုင္ေသာ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြားကို မထိခိုက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ (ဤအမ်ိဳးအစားကို အစိမ္းေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)...