Tagged: ေက်ာ္ဝင္း

လာျခင္းေကာင္းေသာ ‘ပီသုံးလုံး’

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လၽွင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သုံးမ်ိဳး သုံးစားသာ ရွိသည္ဟု ထင္ပါသည္။ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီကို အေျခခံေသာပါတီ၊ အမ်ိဳးသားေရး (တိတိက်က်ဆိုရလၽွင္) လူမ်ိဳးစုအေရးကို အေျခခံေသာပါတီႏွင့္ အဓိကေခါင္းေဆာင္၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာပါတီတို႔ျဖစ္သည္။ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေနာက္ပိုင္းတြင္မွ...

‘လူ’ မတူ ‘မူ’ ႏွင့္ ၫွိ’မူ’ မတူ ‘သမိုင္း’ နဲ႔ ၫွိ

ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္လွည္းထုပ္ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားတြင္ ‘ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္ လွည္းထုပ္’ ဆိုေသာ စကားရပ္တစ္ခုရွိသည္။ ‘မဆုတ္သာ မတိုးသာ အေျခအေန’ ကို ၫႊန္းသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ‘dead lock’ ဆိုေသာ စကားႏွင့္...

ဒီမိုကေရစီကို တင္ပို႔လို႔ရႏိုင္ပါသေလာ …

ဝီစကီ၊ ဆက္စီ၊ ဒီမိုကေရစီ ‘ဒီမိုကေရစီကို တင္ပို႔လို႔ ရႏိုင္ပါသေလာ …၊’ ‘ရႏိုင္သည္’ ဟု ယူဆယုံၾကည္သူေတြ ရွိသည္။ သူတို႔က ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ဂ်ာမနီႏွင့္ ဂ်ပန္ကို သာဓကတင္ၾကသည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံႏွစ္ခုမွာ စစ္ႀကီးအတြင္း အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း...

ဒီမိုကေရစီ ေ႐ႊေခတ္လြန္ေသာ္

ေ႐ႊေခတ္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ အလယ္ေလာက္မွစ၍ ဆယ္စုသုံးစုနီးပါးမၽွ ကမၻာႀကီးသည္ ေျပာစမွတ္ျပဳေလာက္ေအာင္ အျပန္႔က်ယ္ေသာ ဒီမိုကေရစီကာလႀကီးတစ္ခုကို ေတြ႕ႀကဳံခံစားခဲ့ရပါသည္။ ‘တတိယလႈိင္း’ ဟု အမည္တြင္ေသာ ေရစီးေၾကာင္းႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ဤကာလ အတြင္း ကမၻာတစ္ဝန္း၌ အာဏာပိုင္အစိုးရမ်ား ျပဳတ္က်ကုန္သည္။...

ကြယ္လြန္သူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ လိပ္ျပာသန္႔စိတ္၊ ဝန္ခံရဲတဲ့သတၱိႏွင့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ သံေယာဇဥ္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု၏ ‘လိပ္ျပာသန္႔စိတ္’ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုႏုႏွင့္ ႀကီးပြားေရးမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ကိုလွတို႔မွာ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာေတြ ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၆ သပိတ္ျဖစ္ေတာ့ ေ႐ႊတိဂုံရင္ျပင္ ရာဟုေဆာင္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ေခါင္းေဆာင္ေတြ တရားေဟာၾကသည္။ ကိုႏုကို အေၾကာင္းခံၿပီး ကိုလွတစ္ေယာက္...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး တြဲေရးေလာ …. ခြဲေရးေလာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ဇာစ္ျမစ္ (Root) ႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေပၚထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီဇာစ္ျမစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဇာစ္ျမစ္ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ‘အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ ဇာစ္ျမစ္’ မွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး (တစ္နည္း) စစ္ေအးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ‘တိုင္းျပည္သစ္ကို မည္သည့္စနစ္ျဖင့္...

တပ္ေပါင္းစု အိပ္မက္

စကားဦး ၿပီးခဲ့သည့္ ‘ေယာမင္းႀကီးဇရပ္’ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စာေရးသူက ‘တပ္ေပါင္းစုအိပ္မက္’ အေၾကာင္းကို ‘အိမ္ျပန္သတင္းစကား’ အျဖစ္ ေျပာခဲ့သည္။ ဤတြင္ ေက်ာင္းၿပီးခါစ လူငယ္တစ္ေယာက္က စာေရးသူကို ေမးလာသည္။ ‘တပ္ေပါင္းစု’ ဆိုတာ ဘာလဲဆရာ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ရွင္းျပပါလား...

သမိုင္းထဲက ‘ဖဆပလ’ ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရးမွ ‘NLD’ ႏႈိ္င္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္

သမိုင္းထဲက ‘ဖဆပလ’ ‘ဖဆပလ’ အဖြဲ႕ႀကီး၏သမိုင္းကို ကာလအပိုင္းအျခားသုံးရပ္ခြဲ၍ ေလ့လာလိုသည္။ ပထမကာလကို စတင္ထူေထာင္စဥ္မွ ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ညီလာခံက်င္းပသည့္ကာလဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ (၁၉၄၄ – ၁၉၄၆)။ ဒုတိယကာလကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကြဲစဥ္ကာလမွ အာဏာရဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွ အလုပ္သမား...

သည္လိုပုံႏွင့္ မိုးႀကီးခ်ဳပ္လၽွင္ …

စကားဦး စာေရးသူ မ်က္စိမခြဲခင္ ဩဂုတ္လမတိုင္မီက NLD အစိုးရ၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း ‘ေျခ – ဥ’ ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို ၿမိဳ႕ႀကီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံေနခ်ိန္။ ၄၅ ဦး ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ...

ဆရာေမာင္စူးစမ္းသတိေပးခဲ့ေသာ ေျခေျချမစ္ျမစ္အေရးသုံးပါး သို႔မဟုတ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စိန္ေခၚမႈမ်ား

ေဆာင္းပါးအၫႊန္း “အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီႏွင့္ သမိုင္းသည္ လာမည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလြန္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္သည့္ကာလအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အၫႊန္းလမ္းၫႊန္အျဖစ္ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း စာေရးသူက တင္ျပထားသည္။ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီႏွင့္ သမိုင္းမည္ေသာ တိုင္ႏွစ္တိုင္ကိုျဖဳတ္၍ စဥ္းစားလၽွင္ ဘာက်န္မည္နည္းဟု ေမးစရာရွိသည္။...