Tagged: ေက်ာ္ဝင္း

လစ္ဘရယ္ အရင္းရွင္စနစ္ အေ႐ြ႕

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ရွင္သန္ေနဆဲ သမိုင္းကာလအတြင္းမွာပင္ အေရးႀကီးေသာ အေျပာင္းအလဲႏွစ္ရပ္ရွိခဲ့သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ‘အရွင္းရွင္စနစ္ ကမၻာလႊမ္းသြားျခင္း’ ႏွင့္ ‘အေနာက္ႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားၾကား စီးပြားေရးအင္အားခ်င္း ခ်ိန္ခြင္လၽွာမၽွလာျခင္း’ တို႔ ျဖစ္သည္။ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ားမွာ...

အရင္းရွင္စနစ္၏ မူကြဲႏွစ္ရပ္ၾကား တိုးတိုက္မိျခင္း

အေအာင္ျမင္ဆုံး ‘ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ’ အရင္းရွင္စနစ္ကား ကမၻာႀကီးကို စိုးမိုးလ်က္ရွိေနေခ်ၿပီ။ အေရးမပါေသာ ႁခြင္းခ်က္အနည္းငယ္မွလြဲ၍ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံးမွာ အရင္းရွင္စီးပြားေရးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္သာ လည္ပတ္လ်က္ရွိေနသည္။ ‘လုပ္အား’ ကို ဆႏၵအေလ်ာက္ အသုံးျပဳၿပီး ‘အရင္း’ မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပုဂၢလိကလက္ထဲတြင္ရွိသည္။ ‘ထုတ္လုပ္ေရး’ ကို...

လက္ဆင့္ကမ္း အဆိုးေက်ာ့ သံသရာ

ရခိုင္နဲ႔ စ၊ ရခိုင္နဲ႔ ဆုံး ယခုစာစုေရးအၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ကုန္ဆုံးသြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၂၀၁၉ မွာ ရခိုင္ႏွင့္စ၊ ရခိုင္ႏွင့္ဆုံး၍ ‘ရခိုင္ႏွစ္’ ဟူ၍ပင္ ဆိုရမလိုရွိသည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲစခန္းေလးခုကို ရခိုင့္တပ္ေတာ္...

အိုင္စီေဂ် ဂယက္အနက္

အိုင္စီေဂ် ရက္သတၱပတ္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ားကို ‘အိုင္စီေဂ်ရက္သတၱပတ္’ ဟု ဆိုရမလို ရွိသည္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ သည္ဟိတ္ၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး (အိုင္စီေဂ်) က ႏွစ္ဖက္ေလၽွာက္လဲခ်က္မ်ားကို ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ေပးေနရာ စာေရးသူမွာ တီဗီေရွ႕မွ မခြာႏိုင္ေတာ့။ ၁၀-၁၂-၂၀၁၉ ဂမ္ဘီယာဘက္မွ...

ျမသီလာ အလြမ္းေျပ

မကၽြမ္းခင္က လြမ္းရသူ “ျမသီလာ ကား ငယ္စဥ္က စ ခြဲရသည့္တိုင္ ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူ ….၊” ကၽြန္ေတာ့္အိမ္သည္ ကမာ႐ြတ္တြင္ ရွိသည္။ မနက္ခင္းတိုင္းလို တကၠသိုလ္ထဲ လမ္းေလၽွာက္သြားေလ့ရွိသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္မဟုတ္။ လြမ္းခ်င္လို႔ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ တကၠသိုလ္သည္...

လာျခင္းေကာင္းေသာ ‘ပီသုံးလုံး’

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လၽွင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သုံးမ်ိဳး သုံးစားသာ ရွိသည္ဟု ထင္ပါသည္။ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီကို အေျခခံေသာပါတီ၊ အမ်ိဳးသားေရး (တိတိက်က်ဆိုရလၽွင္) လူမ်ိဳးစုအေရးကို အေျခခံေသာပါတီႏွင့္ အဓိကေခါင္းေဆာင္၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာပါတီတို႔ျဖစ္သည္။ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေနာက္ပိုင္းတြင္မွ...

‘လူ’ မတူ ‘မူ’ ႏွင့္ ၫွိ’မူ’ မတူ ‘သမိုင္း’ နဲ႔ ၫွိ

ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္လွည္းထုပ္ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားတြင္ ‘ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္ လွည္းထုပ္’ ဆိုေသာ စကားရပ္တစ္ခုရွိသည္။ ‘မဆုတ္သာ မတိုးသာ အေျခအေန’ ကို ၫႊန္းသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ‘dead lock’ ဆိုေသာ စကားႏွင့္...

ဒီမိုကေရစီကို တင္ပို႔လို႔ရႏိုင္ပါသေလာ …

ဝီစကီ၊ ဆက္စီ၊ ဒီမိုကေရစီ ‘ဒီမိုကေရစီကို တင္ပို႔လို႔ ရႏိုင္ပါသေလာ …၊’ ‘ရႏိုင္သည္’ ဟု ယူဆယုံၾကည္သူေတြ ရွိသည္။ သူတို႔က ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ဂ်ာမနီႏွင့္ ဂ်ပန္ကို သာဓကတင္ၾကသည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံႏွစ္ခုမွာ စစ္ႀကီးအတြင္း အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း...

ဒီမိုကေရစီ ေ႐ႊေခတ္လြန္ေသာ္

ေ႐ႊေခတ္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ အလယ္ေလာက္မွစ၍ ဆယ္စုသုံးစုနီးပါးမၽွ ကမၻာႀကီးသည္ ေျပာစမွတ္ျပဳေလာက္ေအာင္ အျပန္႔က်ယ္ေသာ ဒီမိုကေရစီကာလႀကီးတစ္ခုကို ေတြ႕ႀကဳံခံစားခဲ့ရပါသည္။ ‘တတိယလႈိင္း’ ဟု အမည္တြင္ေသာ ေရစီးေၾကာင္းႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ဤကာလ အတြင္း ကမၻာတစ္ဝန္း၌ အာဏာပိုင္အစိုးရမ်ား ျပဳတ္က်ကုန္သည္။...

ကြယ္လြန္သူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ လိပ္ျပာသန္႔စိတ္၊ ဝန္ခံရဲတဲ့သတၱိႏွင့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ သံေယာဇဥ္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု၏ ‘လိပ္ျပာသန္႔စိတ္’ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုႏုႏွင့္ ႀကီးပြားေရးမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ကိုလွတို႔မွာ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာေတြ ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၆ သပိတ္ျဖစ္ေတာ့ ေ႐ႊတိဂုံရင္ျပင္ ရာဟုေဆာင္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ေခါင္းေဆာင္ေတြ တရားေဟာၾကသည္။ ကိုႏုကို အေၾကာင္းခံၿပီး ကိုလွတစ္ေယာက္...