Tagged: ေက်ာ္ဝင္း

ေခ်ာတိုင္တက္သူမ်ား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝး မွတ္တမ္း

ပထမေန႔ (၁၁-၇-၁၈) ပထမဆုံး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစကားႏွင့္ စဖြင့္သည္။ ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ အမွာစကားလိုက္လာသည္။ စာေရးသူအေနႏွင့္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္လုံး၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို အထိုက္အေလ်ာက္ ဆဝါးၿပီးျဖစ္ရာ သူတို႔စိတ္ကူးထဲတြင္ ရွိေလာက္မည့္...

ေဘာ္ရွီဗစ္၊ မင္ရွီဗစ္လူမ်ားစု၊ လူနည္းစု ၂၁ ရာစုပင္လုံမွ ပဲ့တင္သံ

စကားဦး မူလက ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္က်င္းပရန္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ (တတိယအႀကိမ္) ကို တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္အၾကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤမၽွ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာရသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံမွ ခ်န္ထားခဲ့သည္မ်ားကို...

လမ္း (၁၂) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

တ႐ုတ္တို႔၏ ဥေရာပတြင္ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ စီးပြားေရးလုပ္ၾကသည္မ်ားမွာ ယခုပင္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ကုန္သည္အုပ္စုတစ္ခုအေနႏွင့္ လစ္သူေယးနီးယားႏိုင္ငံ ကလိုင္ပီဒါဆိပ္ကမ္းရွိ စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ အဆိုပါဆိပ္ကမ္းမွာ ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္ရွိ အႀကီးဆုံးကုန္ေသတၱာဆိပ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တ႐ုတ္ကုန္သည္အုပ္စုကပင္ ဘီလာရပ္စ္တြင္ စက္မႈပန္းၿခံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္...

လမ္း (၁၁) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

၄။ ဝါရွင္တန္ဘက္မွ အေလးထားစဥ္းစားသင့္သည္မ်ား BRI ၏ အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္လိုက္ေသာအခါ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားသုံးမ်ိဳးမၽွ ခြဲျခားႏိုင္စရာရွိပါသည္။ ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟူ၍ပင္ဆိုႏိုင္ေသာ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြားကို မထိခိုက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ (ဤအမ်ိဳးအစားကို အစိမ္းေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)...

လမ္း (၇) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယက သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖင့္ CPEC ကို တရားဝင္တုံ႔ျပန္လိုက္သည္။ အိႏၵိယ၊ အီရန္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ သုံးႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရ ဂြာဒါအေနာက္ဘက္ မိုင္ (၃၀) အကြာ အာေရဗ်ပင္လယ္၏ အီရန္ဆိပ္ကမ္း ‘ခ်ာဘာဟာ’ ကိုအေျခခံ၍...

လမ္း (၆) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

၃။ တတိယမ႑ိဳင္ တ႐ုတ္ – ပါကစၥတန္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ(CPEC) တ႐ုတ္ ပါကစၥတန္ဆက္ဆံေရးကို ‘သံမဏိညီအစ္ကိုမ်ား ဆက္ဆံေရး’၊ ‘မိတ္ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြမွန္ဆက္ဆံေရး’ စသျဖင့္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးထားၾကသည္။ ဤဆက္ဆံေရးမွာ လူဦးေရပထမအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံႏွင့္ ဆ႒မအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ခု၏ ဆက္ဆံေရးလည္းျဖစ္သည္။ ဆယ္ႏွစ္ၾကာ...

လမ္း (၅) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

  MSR မွာ အိႏၵိယႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေရာ၊ စိုးရိမ္မႈအတြက္ပါ ေရခံေျမခံတစ္ခုလိုျဖစ္ေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ အဆိုပါစီမံကိန္းက ေဒသဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးကို အဆင္ေျပလြယ္ကူေစၿပီး ေရေၾကာင္းသြားလာေရးလြတ္လပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဗိသုကာပုံစံသစ္ကို ဖန္တီးေပးသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္း...

လမ္း (၄) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

၃။ BRI ၏ မ႑ိဳင္ ခုနစ္ရပ္ ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းစီမံကိန္းတြင္ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ရပ္ ပါဝင္သည္။ ‘ကုန္းေျမအေျခစိုက္ စီးပြားေရးစႀကၤမ်ား’ (ဤအရာအားလုံးကို စုေပါင္း၍ တ႐ုတ္ျပည္က ‘ပိုးလမ္းမစီးပြားေရးရပ္ဝန္း’ ဟု ရည္ၫႊန္းသည္) ႏွင့္ ‘၂၁ ရာစု...

လမ္း (၃) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းအစပ်ိဳးခ်ိန္က အေမရိက၏အခန္းက႑ BRI ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ တစ္ခုမက မနည္းမေနာရွိပါသည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို အသာထားၿပီး ျပည္ပမွတြန္းအားမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါမည္။ အမွန္စင္စစ္ BRI မွာ အိုဘားမားအစိုးရ၏ ေပၚလစီကို...

လမ္း (၂) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

၂။ နိဒါန္း တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ၎၏စီးပြားေရးကို အေနာက္၏စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့သည္မွာ သမိုင္းတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ခါမၽွ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ပထမအႀကိမ္ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ဟန္မင္းဆက္ကာလကျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က တ႐ုတ္ျပည္မွာ ဗဟိုအာရွေဒသႏွင့္ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသတို႔ႏွင့္ ကုန္သြယ္ႏိုင္ရန္...