Tagged: ေက်ာ္ဝင္း

သည္လိုပုံႏွင့္ မိုးႀကီးခ်ဳပ္လၽွင္ …

စကားဦး စာေရးသူ မ်က္စိမခြဲခင္ ဩဂုတ္လမတိုင္မီက NLD အစိုးရ၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း ‘ေျခ – ဥ’ ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို ၿမိဳ႕ႀကီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံေနခ်ိန္။ ၄၅ ဦး ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ...

ဆရာေမာင္စူးစမ္းသတိေပးခဲ့ေသာ ေျခေျချမစ္ျမစ္အေရးသုံးပါး သို႔မဟုတ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စိန္ေခၚမႈမ်ား

ေဆာင္းပါးအၫႊန္း “အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီႏွင့္ သမိုင္းသည္ လာမည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလြန္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္သည့္ကာလအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အၫႊန္းလမ္းၫႊန္အျဖစ္ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း စာေရးသူက တင္ျပထားသည္။ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီႏွင့္ သမိုင္းမည္ေသာ တိုင္ႏွစ္တိုင္ကိုျဖဳတ္၍ စဥ္းစားလၽွင္ ဘာက်န္မည္နည္းဟု ေမးစရာရွိသည္။...

ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၁၀) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

နိဂုံး ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ “ကၽြန္မတို႔ကေလးဘ၀၊ ေက်ာင္းေနတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ တကၠသိုလ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဟာ ကမၻာေပၚမွာ အေကာင္းဆုံးတကၠသိုလ္တစ္ခုလို႔ အားလုံးက ယုံၾကည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အင္မတန္မွလည္း ဂုဏ္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဟာ ဒီေန႔အခ်ိန္အခါမွာ ကမၻာေပၚမွာ အေကာင္းဆုံးတကၠသိုလ္တစ္ခု ျပန္လည္ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ကို ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔...

ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၉) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

အခန္း (၇) ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ၁၉၃၀ ေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား ၁။ ကိုလိုနီေခတ္ – ၁၉၃၆ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္ တကသဥကၠ႒ ကိုႏု၏ ေဟာေျပာခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိုးေဝမဂၢဇင္းပါ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ ကိုေအာင္ဆန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းထုတ္လိုက္ရာမွ...

ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၈) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

အခန္း (၆) ေက်ာင္းသားသမဂၢ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (တ.က.သ) ၁၉၂၀ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီးမွ ထြက္ေပၚလာေသာ မ်ားေျမာင္လွေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအနက္ အေရးအႀကီးဆုံးတစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသားအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အသင္းအပင္းတစ္ခု ရွိသင့္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားအမ်ားစု အႀကံရလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္တကြ ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လုံးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ...

ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၇) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

အခန္း (၅) ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ မွ ၁၉ ထိက်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတြင္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားက အခ်က္ ၁၆ ခ်က္ပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ဒုတိယဘုရင္ခံထံသို႔ ေပးပို႔လိုက္ပါသည္။ –...

ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၆) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

အခန္း (၄) ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၁၉၂၀ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို မေက်နပ္ရာမွ ေပၚထြက္လာသည္ဟု ေယဘုယ်ဆိုရေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ဥပေဒၾကမ္းအဆင့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒထြက္ၿပီး ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ယခုေဖာ္ျပမည့္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား မပါပါ။ သို႔အတြက္ အဆိုပါေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို...

ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၅) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

အခန္း (၃) တကၠသိုလ္ ဥပေဒၾကမ္း ေဝဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း တကၠသိုလ္ တည္ေထာင္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုရွိသင့္သည္ဟူ၍ ၁၈၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကပင္ ပညာေရးဆင္ဒီကိတ္ဥကၠ႒ ‘ဆာဂၽြန္ဂ်ာဒင္း’ က အႀကံျပဳခဲ့ဖူးသည္။ (ေဒါက္တာ ဦးဘ၊ ၁၉၆၃) ၁၈၉၆...

ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၄) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

(ခ) အဂၤလိပ္ – ျမန္မာႏွစ္ဘာသာသင္ ပညာေရး အဂၤလိပ္ – ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ား တျဖည္းျဖည္းအားေကာင္းလာသည္မွာ အခ်က္တစ္ခ်က္၊ ႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္မဟုတ္။ အခ်က္အလက္ေျမာက္ျမားစြာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါမည္။ ၁။ အဂၤလိပ္အစိုးရတက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ ပညာေရးအပါအဝင္ တိုင္းျပည္၏အရပ္ရပ္အေျခအေနမွာ...

ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၃) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

အခန္း (၂) ေနာက္ခံကား (၂) ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာ့ပညာေရး ကိုလိုနီပညာေရးအစႏွင့္ မေကၠာေလးအစီရင္ခံစာ ဆာအာသာဖယ္ရာ အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ ၁၈၆၇ တြင္ ပညာေရးဌာန စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဖြင့္လွစ္ခါစက ပညာေရးဌာနတြင္ ပညာမင္းႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ စာေရးတစ္ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။...