Tagged: ေက်ာ္ဝင္း

အင္ပါယာမ်ား ၿပိဳကြဲျခင္း၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံမ်ား ေပၚထြန္းျခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ၁၇ ရာစုမွ ၂၁ ရာစု ဥေရာပမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ

လူ႕သမိုင္း၏ အလယ္ေခတ္ေလာက္ကပင္ အင္ပါယာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ၏ ျပယုဂ္အျဖစ္ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သို႔တိုင္ အဆိုပါျပယုဂ္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္မူ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ မတရားကၽြန္ျပဳမႈ တို႔ကို ယူေဆာင္လာၾကသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ အေႏွးႏွင့္အျမန္ဆိုသလို အင္ပါယာမ်ား ၿပိဳက်ကုန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၇ ရာစု ‘ျမင့္ျမတ္ေသာ ေရာမအင္ပါယာ’...

တည္ေဆာက္ဖို႔ ၾကာ၊ ၿပိဳကြဲေတာ့ ျမန္ ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္

ေမးခြန္းသုံးခု အေျဖရွာ ဒီမိုကေရစီ၏ ကမၻာလုံးခ်ီ အတိဒုကၡေတြကား ဆုံးပဲ မဆုံးႏိုင္ေသးပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ဘယ္လိုမွမတူၾကသည့္ ပေဒသာစုံ ေလးႏိုင္ငံကိုပဲၾကည့္ …။ ဘရာဇီးလ္၊ ဟန္ေဂရီ၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ တူရကီတို႔ျဖစ္သည္။ ဤေလးႏိုင္ငံလုံးတြင္ တူညီစြာ...

လြြတ္လပ္ေရးသက္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္ သို႔မဟုတ္ စစ္ေသြးေတြက တေဝေဝ

(ပထမဆုံးလြတ္လပ္ေရးႏွစ္ကို ျဖတ္သြားခဲ့သည့္ အညတရလူငယ္တစ္ဦး၏ ဒိုင္ယာရီ) ႏွင္းခဲေပ်ာ္စ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ ….။ ျပဴတင္းေပါက္တံခါးကို ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ ေကာင္းကင္တြင္ အ႐ုဏ္ျပာကို ေရးေရးျမင္လိုက္ရသည္။ နာရီကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ မနက္ ၄ နာရီ။...

ျမန္မာ့အရပ္ဘက္ – စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို အေရွ႕အာရွ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းႏွင့္ မ်ဥ္းၿပိဳင္ဆြဲၾကည့္ျခင္း

အေရွ႕အာရွ တတိယလႈိင္း ပါေမာကၡ ဆယ္မ်ဴရယ္ ဖီဟန္တင္တန္က ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ ကမၻာအႏွံ႔ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္မ်ားကို ‘ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း တတိယလႈိင္း’ ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ ဤလႈိင္းလုံးႀကီးမွာ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ အာရွကမ္းေျခသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ပထမဆုံး...

သားတို႔ သမီးတို႔အတြက္ ဗုံးသုံးလုံးအေမြ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္ရဲ႕ ဗုံးသုံးလုံး စာေရးသူမွာ မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္း (၆၇) ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ ေနာက္ဆုံး ‘ေဘဘီဘြန္းမား’ (Baby Boomer) တစ္ဦးျဖစ္သည္။ (ေဘဘီဘြန္းမားဆိုသည္မွာ ကေလးေမြးႏႈန္းအျမင့္ဆုံး စစ္ၿပီးခါစကာလတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားကိုေခၚသည္။) ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမြးဖြားခ်ိန္မွာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ၏...

ကစားၾကသည္ ဆိုရာဝယ္၊ အရပ္ဘက္ – စစ္ဘက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထပ္မံတင္ျပခ်က္

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ယခုတစ္ေလာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ ‘ေဟာ့ထ္’ အျဖစ္ဆုံး အေၾကာင္းအရာကို ေျပာပါဆိုလၽွင္ ‘၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥ’ ဟု ဆိုရမည္ထင္သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ပ ပညာတတ္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ ေျပာၾကဆိုၾကသည့္အခါတိုင္း ဥပေဒ႐ႈေထာင့္က ခ်ဥ္းကပ္ၾကသည္က...

ကတၱီပါလမ္းခြဲ၊ ဒရမ္မာလမ္းခြဲႏွင့္ ပုဒ္မ ၉၅ (ခ)

ကတၱီပါ လမ္းခြဲ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားစုအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာတည္ရွိခြင့္ထက္ အျပန္အလွန္ဖယ္ထုတ္ဖို႔သာ အားသန္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဤသို႔ အျပန္အလွန္ဖယ္ထုတ္ရင္းမွ ေနာက္ဆုံး ပတ္တုတ္မရဘဲ ကြဲၾကၿပဲၾကေလေတာ့သည္။ ကြဲၾကၿပီဆိုေတာ့လည္း တုတ္ဆြဲ၊ ဓားဆြဲ၊ ေသနတ္ဆြဲၾကေတာ့သည္။ ဤသေဘာကို ေဝးေဝးရွာၾကည့္စရာမလို။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၁...

ဖက္ဒရယ္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး

သုံးမ်ိဳးထဲမွ တတိယပုံစံ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပုံစံသုံးမ်ိဳးရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ပထမပုံစံမွာ လမ္းေပၚမွ အစျပဳသည္ျဖစ္၍ ‘လမ္းေပၚႏိုင္ငံေရး’ (Street Politics) ဟု ေခၚႏိုင္သည္။ အေထြေထြ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူထုကိုယ္တိုင္ လမ္းေပၚထြက္ၾကသည္ျဖစ္၍ ‘ေအာက္မွလာေသာ အေျပာင္းအလဲ’...

တတိယလႈိင္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ ကံၾကမၼာ

အကူးအေျပာင္းလြန္ က်ည္ပတ္လမ္း ၁၉၇၄ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံမွစတင္ၿပီး တစ္ကမၻာလုံးနီးပါး ျပန္႔သြားခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီလႈိင္းလုံးႀကီးကို ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡေဟာင္း ‘ဆယ္မ်ဴရယ္လ္ဖီဟန္တင္တန္’ က ‘ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း တတိယလႈိင္း’ ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကာလေလာက္မွစ၍ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူႏွင့္ သ႐ုပ္ခြဲစိစစ္သူမ်ားမွာ အသစ္ထြက္ေပၚလာေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ ကံၾကမၼာကို...

‘စပိ’ ႐ုပ္ရွင္ထဲမွ ဘတ္စ္ကားႀကီး တ႐ုတ္ – ဗမာနယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးသကာလ ‘ျမစ္ဆုံ’ ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိသြားျခင္း

အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီမွ ဂ်ီဒီပီသို႔ ေမာ္စီတုန္း၏ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးမွာ ‘ေရွ႕သို႔ ခုန္ပ်ံတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ’ (၁၉၅၈) ႏွင့္ ‘ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး’ (၁၉၆၆) တို႔ကို ျဖတ္သန္းၿပီးေသာအခါ ‘မကၡ္ခ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒ၊ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚ’ ဆိုေသာ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ လက္သီးဆုပ္ ေျပက်သြားေတာ့သည္။...