Tagged: ေက်ာ္ဝင္း

လီနင္ဝါဒ ဆိုရာဝယ္

ယခုစာစုမွာ ‘အနီေရာင္ရာစု’ ဆိုေသာ ေဆာင္းပါးတြဲထဲမွ တစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ‘လက္ဝဲသစ္ရီဗ်ဴး’ ၏ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္ စာေရးဆရာ Tariq Ali ၏ ‘What Was Lenin Thinking’ ေဆာင္းပါးကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အိမ္အျပန္ ၁၉၁၇...

ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ ကြင္းဆက္တစ္ခု (၂)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ ေျမယာ စစ္ပြဲမွာ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွ ႐ုရွားႏိုင္ငံေရးအသိုင္း အဝိုင္းတြင္ေရာ ႐ုရွားလူထုၾကားတြင္ပါ ေထာက္ခံမႈဒီေရအက်ဘက္သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္က ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ ‘အရာသီေလာ့ဖ္’ ထိုးစစ္ကို ထိုကာလက ႀကီးက်ယ္ေသာေအာင္ပြဲအျဖစ္ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုးစစ္အၿပီးတြင္ကား သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ...

ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ ကြင္းဆက္တစ္ခု (၁)

ယခုစာစုမွာ ‘အနီေရာင္ရာစု’ ဆိုေသာ ေဆာင္းပါးတြဲထဲမွ ဒုတိယ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။ ကြင္စလန္တကၠသိုလ္မွ ေဘာဂေဗဒပါေမာကၡ John Quiggin ေရးသည့္ “The February Revolution and Kerensky’s Missed Opportunity” ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။...

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒက ခ်န္ထားခဲ့ေသာအရာမ်ား (၂)

စစ္ႀကီးႏွစ္ခုၾကားကာလ သို႔ႏွင့္တိုင္ ‘အစိုးရဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး အယူအဆ’ (Laissez – Faire) ၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕က ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို ကယ္တင္လိုက္သလို ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ‘ေဝါစထရိ’ ၿပိဳက်သြားရာမွ ‘မဟာစီးပြားပ်က္ကပ္ႀကီး’ သို႔ ဦးတည္သြားခဲ့သည္။ ‘တန္းတူညီမၽွေရး’၊...

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒက ခ်န္ထားခဲ့ေသာအရာမ်ား

စကားဦး အနီေရာင္ရာစု ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းဖို႔မလြယ္လွေသာ အနာဂတ္ တစ္ခုရွိတတ္ပါသည္။ သို႔တိုင္ ႐ုရွားတြင္ကား ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းဖို႔မလြယ္ေသာ အတိတ္တစ္ခုရွိခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ သမိုင္းဆိုသည္ကို ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ကိုင္တြယ္ျပဖို႔ဆိုသည္မွာ ထူးျခားလွသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၇...

ေရစုန္ႏွင့္ ေရဆန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ စာေရးဆရာ

‘ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ စာေရးဆရာသည္ တူသည္။ မတူ’ ဒဂုန္တာရာ(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္) (စာလုံး၊ ေဆးစက္၊ ေစာင္းႀကိဳးႏွင့္ ကတၱီပါကားလိပ္) – ၁ – ယခုအခါ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္မရခဲ့သည္မ်ားကို သူ႕ထက္ငါ အၿပိဳင္ေရးသားထုတ္ေဝလာၾကသည္။ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ တျဖည္းျဖည္းဖူးပြင့္ခြင့္ရလာေသာ...

ရယ္ဒီကယ္လႈိင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးရွည္ (၄) ၂၀၁၀ -၂၀၁၇ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္

  ယူဂိုဆလပ္ဗီးယား ‘ေဘာ္လကန္ႏိုက္ေဇးရွင္း’ ကို ကိုယ္ေတြ႕ ႀကဳံခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တြင္လည္း ႏွစ္ရွည္လမ်ား ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ‘အီေဂါဘလာဇိုဗစ္’ (ပညာေရွ႕ေဆာင္) က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးရွိ မတူျခားနားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို ယခုလို သ႐ုပ္ခြဲစိစစ္ျပပါသည္။ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ဗမာအမ်ားစုဦးေဆာင္ေသာ...

ရယ္ဒီကယ္လႈိင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးရွည္ (၃) ၂၀၁၀ -၂၀၁၇

  ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံမ်ား NLD အစိုးရတက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ ‘၂၁ ရာစု ပင္လုံ’ အမည္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ‘ပထမအႀကိမ္၂၁ ရာစု ပင္လုံ’ ပင္ျဖစ္သည္။...

ရယ္ဒီကယ္လႈိင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးရွည္ (၂) ၂၀၁၀ -၂၀၁၇

  NLD ေခတ္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ NLD အစိုးရ၏ေပၚလစီမွာ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္’ ကို အဓိကဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တစ္နည္း NCA စာခ်ဳပ္ပါ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္  အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ယခင္အစိုးရ စတင္ခဲ့ေသာ...

ရယ္ဒီကယ္လႈိင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးရွည္ (၁)

ေနာက္ခံကား ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလၽွင္ စာလုံးသုံးလုံးတည္းႏွင့္ လုံေလာက္မည္ထင္သည္။ ‘ျပည္တြင္းစစ္’ ဆိုေသာ စကားလုံးသုံးလုံးပင္ျဖစ္သည္။ ၾကည့္ပါ။ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာၿပီး သုံးလမၽွမျပည့္တတ္ေသးမီမွာပင္ ညီအစ္ကိုခ်င္း စစ္ခင္းရသည့္...