Tagged: ေက်ာ္ဝင္း

ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၆) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

အခန္း (၄) ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၁၉၂၀ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို မေက်နပ္ရာမွ ေပၚထြက္လာသည္ဟု ေယဘုယ်ဆိုရေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ဥပေဒၾကမ္းအဆင့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒထြက္ၿပီး ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ယခုေဖာ္ျပမည့္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား မပါပါ။ သို႔အတြက္ အဆိုပါေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို...

ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၅) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

အခန္း (၃) တကၠသိုလ္ ဥပေဒၾကမ္း ေဝဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း တကၠသိုလ္ တည္ေထာင္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုရွိသင့္သည္ဟူ၍ ၁၈၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကပင္ ပညာေရးဆင္ဒီကိတ္ဥကၠ႒ ‘ဆာဂၽြန္ဂ်ာဒင္း’ က အႀကံျပဳခဲ့ဖူးသည္။ (ေဒါက္တာ ဦးဘ၊ ၁၉၆၃) ၁၈၉၆...

ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၄) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

(ခ) အဂၤလိပ္ – ျမန္မာႏွစ္ဘာသာသင္ ပညာေရး အဂၤလိပ္ – ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ား တျဖည္းျဖည္းအားေကာင္းလာသည္မွာ အခ်က္တစ္ခ်က္၊ ႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္မဟုတ္။ အခ်က္အလက္ေျမာက္ျမားစြာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါမည္။ ၁။ အဂၤလိပ္အစိုးရတက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ ပညာေရးအပါအဝင္ တိုင္းျပည္၏အရပ္ရပ္အေျခအေနမွာ...

ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၃) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

အခန္း (၂) ေနာက္ခံကား (၂) ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာ့ပညာေရး ကိုလိုနီပညာေရးအစႏွင့္ မေကၠာေလးအစီရင္ခံစာ ဆာအာသာဖယ္ရာ အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ ၁၈၆၇ တြင္ ပညာေရးဌာန စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဖြင့္လွစ္ခါစက ပညာေရးဌာနတြင္ ပညာမင္းႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ စာေရးတစ္ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။...

ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၂) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

အခန္း (၁) ေနာက္ခံကား (၁) ၿဗိတိသၽွတို႔မသိမ္းပိုက္မီ ျမန္မာ့ပညာေရး ၿဗိတိသၽွတို႔မသိမ္းပိုက္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးကို ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားက လုံး၀နီးပါးတာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို အေထာက္အကူေပးေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ပညာေရးဌာနမွာ လူေက်ာင္း ေခၚ အိမ္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ ၿဗိတိသၽွတို႔မသိမ္းပိုက္မီ...

ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၁) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

နိဒါန္း စာေရးသူ ၾကားဖူးသလို ေျပာဆိုၾကည့္ပါမည္။ ၁၉၂၀ ျပည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စတင္ေပၚထြက္လာရာ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ဆိုလၽွင္ ႏွစ္တစ္ရာတင္းတင္း ျပည့္ပါေတာ့မည္။ စတင္ေပၚထြက္ခ်ိန္မွ...

ဂႏၴဝင္ျဖစ္သြားေသာ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီတစ္ခု၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေနထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေနဝင္ခ်ိန္စာအုပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းအတြက္ ဘာသာျပန္သူ၏အမွာစကား

(၁) “လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္က ျဖစ္သည္။ ကားလ္မာ့က္စ္မွာ ပါေမာကၡ၊ ဒႆနပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမား မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ သူ႕ေခတ္ႏွင့္သူ လက္ေတြ႕က်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆေၾကာင့္ သူ၏မာ့က္စ္ဝါဒသည္ ကမၻာ့ဟိုဘက္ျခမ္း သည္ဘက္ျခမ္း လႊမ္းမိုးဂယက္႐ိုက္ခဲ့သည္။...

လမ္းေၾကာင္းႏွစ္သြယ္၊ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳး ဘာကိုေ႐ြးလို႔ ဘာကိုျပင္ၾကမည္နည္း

ရန္သူမရွိ လမ္းေၾကာင္း “ကၽြန္ေတာ္သည္ ‘ရန္သူမရွိ၊ မိတ္ေဆြသာရွိ၊ မုန္းသူမရွိ၊ ခ်စ္သူသာရွိ’ ကဗ်ာစကားလုံးကို ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္မွာ အႏွစ္ ၃၀ ခန္႔ ရွိပါၿပီ။ တစ္ခါ တစ္ဆင့္တက္၍ ‘ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ’ ဟူေသာ စကားျဖင့္...

တတိယကမၻာ၊ ဒီ ငါး ဒီႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္

တတိယကမၻာ မိတ္ေဆြႀကီး ကိုသန္းေဖ၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ ဇြန္လထုတ္ ‘အေတြးအျမင္’ မွ ဆရာေမာင္စူးစမ္း၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ခြင့္ရလိုက္သည္။ ‘ေဇာက္ထိုးမိုးေမၽွာ္ ဤကမၻာ’ မည္၏။ ၁၉၈၉ ‘ဘာလင္တံတိုင္း ၿပိဳက်မႈ’ ကို စစ္ေအးအဆုံးဟု ပညာရွင္မ်ားက...

လစ္ဘရယ္ ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္

ဇာတ္၏ အစ ၁၇ ရာစုတြင္တြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေရာမအင္ပါယာ ၿပိဳက်သြားသည္။ ထြက္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားၾကား ‘အႏွစ္သုံးဆယ္ စစ္ပြဲ’ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၁၆၄၈ ခုႏွစ္ ‘ဝက္စေဖးလီးယားစာခ်ဳပ္’ ေပၚထြက္လာေတာ့မွ စစ္ပြဲကို ရပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤစာခ်ဳပ္ကပင္ ေခတ္သစ္...