Tagged: ေငြခင္

ေဖာက္သည္ေဘးကင္းေရးအတြက္ သေႏၶမွန္ေသာ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား (အပိုင္း ၃) Client Protection 7 Principles

ေငြခင္တို႔ ျပည္သူအမ်ားစု ေငြလြယ္ေၾကးလြယ္ အေျခအေန ရရွိလာသည္မွာ သိပ္မၾကာေသး။ ယခင္က ေငြလိုခ်ိန္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ လိုလိုခ်င္ခ်င္ ထုတ္ေခ်းေပးမည့္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္း မရွိသေလာက္  ရွားသည္။ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ရသည္။ အရပ္တိုးမ်ား   ေ႐ႊေပါင္မ်ားထံ ေျပးရသည္။ အတိုး...

ေဖာက္သည္ေဘးကင္းေရးအတြက္ သေႏၶမွန္ေသာ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား (အပိုင္း ၂) Client Protection 7 Principles

ေငြခင္တို႔ျပည္သူမ်ားတြင္ ၀င္ေငြနည္းအေျခခံလူတန္းစားက လူမ်ားစုျဖစ္သည္။ ဘဏ္ကဲ့သို႔ တရား၀င္ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမမီေလ့ရွိသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈဟု ဆုိရာတြင္ ေငြအပ္ျခင္း၊ ေငြလႊဲျခင္းေလာက္ မဟုတ္ပါ။ ဘ၀တိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြအရင္းအနွီးကို ေခ်းေငြအျဖစ္ရယူႏိုင္ျခင္းလည္းပါ ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္...

ေဖာက္သည္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ သေႏၶမွန္ေသာ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား (အပိုင္း ၁) Client Protection 7 Principles

ယခုတစ္ပတ္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လိုက္နာၾကေသာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူမ်ားကအစ လိုက္နာရန္ တိုက္တြန္းေနေသာ ‘ေဖာက္သည္ကာကြယ္ေရးဥပေဒသ (၇) ခ်က္’ အေၾကာင္း ေငြခင္ ေျပာျပခ်င္သည္။ ေျပာျပခ်င္မိရသည့္ အေၾကာင္းရင္းက ရွည္ရွည္၊ ေျပာရမည့္ ဥပေဒသ (၇)...

ဆင္းရဲျခင္း လြတ္ကင္းေအာင္

“ခ်မ္းသာေအာင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာပဲ ခပ္တိုတိုေျပာစမ္းပါ ဆရာမရဲ႕” ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ၾကားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ သူငယ္ခ်င္း၏ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ မၾကာခဏလိုက္ကာ ေငြေၾကးပညာ ေဆြးေႏြးေပးေလ့ရွိသျဖင့္ ေငြခင္ႏွင့္ ဒီေမးခြန္းကို ေမးလိုက္သူ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခင္မင္ေနၾကၿပီ။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္...

အစားထိုးမရေသာ ပါရမီျဖည့္ဖက္မ်ား

  ေငြေရးေၾကးေရး၊ ႀကီးပြားေရးအေၾကာင္း ေရးလွသည့္ ေငြခင္ကို ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ေက်ာ္ၾကားလာေနေသာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားတူညီပုံ၊ ကြာျခားပုံ ေရေရရာရာရွင္းျပေပးရန္ ေမးျမန္းလာသူရွိသည္။ ေငြခင္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဥပေဒႏွင့္အညီ ဗဟိုဘဏ္မွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲပါသည္။ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေတာ့...

ဝယ္သူ ဘုရင္

ဝယ္သူ အၿမဲမွန္တယ္ဆိုတာမမွန္ဘူး ေငြခင္ေရဟု ရင္ဖြင့္လာသူတစ္ဦးကေတာ့ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းရွင္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု၏ အသက္မွာ မိမိ၏ ေဖာက္သည္မ်ား သက္ေသာင့္သက္သာ ျပန္ဆပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ထိုက္တန္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို မွန္ကန္ေသာ အသုံးခ်မႈအတြက္ ေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေငြခင္...

သူ႕ကၽြန္မခံၿပီ

  တစ္ေန႔က ႐ုံးတစ္႐ုံးတြင္ သူေဌးအခန္းထဲမွ ဖိုင္တစ္ထပ္ကိုင္ၿပီး ထြက္လာေသာ စာေရးမကေလးတစ္ဦး၏ မၾကားတၾကားေရ႐ြတ္သံကို ၾကားလိုက္ရသည္။ “တစ္ေန႔တစ္ေန႔ သူ႕အလုပ္ေတြခ်ည္းပဲ။ ဝဋ္ရွိလို႔သာ ကၽြန္ခံေနရတယ္” ဟူ၏။ ထိုစကားသည္ ယခုေဆာင္းပါးအျဖစ္ ေငြခင့္ ကို အေတြးပြားေစခဲ့သည္။ မိမိတာဝန္၊...

ေငြလြယ္ျခင္းကို မုန္းမိသည္

ေငြခင္တို႔အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ‘ ေငြလြယ္ရင္ ခဏလွည့္ပါ’ ဟူေသာ စကားမ်ိဳး မၾကာခဏ ၾကားရတတ္ပါသည္။ ေငြလြယ္တတ္ေသာသူကို လူခ်စ္လူခင္မ်ားတတ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ေငြလြယ္တိုင္းမေကာင္း။ ေငြဆိုသည္က မလြယ္ေၾကာျဖစ္သည္။ ေငြခင့္အတြက္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေငြမရွားေသာ္လည္း ေငြ မလြယ္။ ေငြမရွားသည္က...

အရင္းစစ္ေတာ့ အျမစ္က …

မၾကာေသးမီက ေငြခင္တို႔၏ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္က သမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္းတစ္ခု ေျပာသြားခဲ့သည္။ ေငြခင္အတြက္ ေတာ့ ေျပာသြားသမၽွထဲ ႏွစ္သက္စရာမ်ားစြာ ရခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ‘ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး’ တို႔သည္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း...

ႀကိဳးကိုင္ရွင္မ်ား လူလုံးျပသင့္ၿပီ

ေငြခင္ အမ်ိဳးသမီးဝါဒီ တစ္ဦးမဟုတ္ပါ။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးဝါဒီသာျဖစ္သည္။ မိခင္ဦးေဆာင္ေသာမိသားစုတြင္ လူလားေျမာက္လာသည္။ ေမာင္ညီမမ်ားအ႐ြယ္ေရာက္သည္အထိ မိခင္ႏွင့္ ဒိုးတူေပါင္ဖက္ ႐ုန္းခဲ့သည္။ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေဖာက္ျခင္းအတြက္ မည္သူ႕ကိုမၽွ မေက်နပ္စရာမရွိ။ မိမိကိုယ္သာ ကိုးကြယ္ရာ ဆိုသည္မွာ မိခင္၏လက္သုံး၊ ဆုံးမစကားျဖစ္သည္။ ေငြခင္တို႔ထက္...