ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္းႏွင့္ စိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္မ်ား

ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ ရက္ အဂၤါေန႔ညက အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမၼတ တစ္ဦး ႏွစ္စဥ္ေျပာၾကားေလ့ရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပ မိန္႔ခြန္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ပါတီအကြဲအၿပဲ သမၼတ၏မိန္႔ခြန္းမတိုင္မီကပင္ ၎၏အစိုးရအဖြဲ႕တြန္းပို႔ေနေသာ အိုင္ဒီယာ တစ္ခုရွိသည္။ ယင္းမွာ သမၼတထရမ့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို...