Tagged: ေအအမ္တီ

ျပည္သူအထိနာေနသည့္ ျပည္နယ္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာ ျပင္းထန္ေနဆဲတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားစြာ အသက္ေပးလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ အရပ္သားမ်ား ေသဆုံး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစတင္ကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (AA) တို႔အၾကား ျပင္းထန္လာသည့္ တိုက္ပြဲမွာ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိဘဲ စစ္ရွိန္...

လႊတ္ေတာ္ တရားမၽွတမႈေမးခြန္း

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ မၽွတမႈ ရွိ၊ မရွိ ဆိုသည့္ ေဝဖန္သံမ်ားထြက္လာသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁) က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝွ႔တင္းကို ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA) က ဖမ္ဆီးထိန္းသိမ္းထားသည့္အေပၚ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ၎ကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ တင္သြင္းသည့္ အေရးႀကီးအဆိုေၾကာင့္...

အက်ပ္႐ိုက္ႏိုင္သည့္ AA ၏ အဖမ္းအဆီး

ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA) က အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ပစ္မွတ္ထားကာ အဖမ္းအဆီးမ်ား ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ေနမႈတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားစြာရွိေနသည္။ အေဝးေျပးယာဥ္ေပၚက မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ား၊ ေ႐ႊနဒီ အျမန္ေရယာဥ္ေပၚက တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္...

အျငင္းအခုံႀကိဳးဝိုင္းထဲက ကာလုံအေျဖ

ကာလုံအစည္းအေဝးေခၚရန္လို၊ မလို အျငင္းအခုံျဖစ္ေနျခင္းမွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး မည္သို႔အေျခအေနရွိသည္ကို ထင္ဟပ္ေနသည္။ ကာလုံဟု အတိုေကာက္ေခၚေဝၚၾကသည့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီအစည္းအေဝး ေခၚယူရန္ ေတာင္းဆိုမႈမွာ NLD ပါတီက အစိုးရတာဝန္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မၾကာခဏ ေတြ႕ေနရသည္။...

ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လာလာ၊ မလာလာ ျမန္မာက ေစာင့္ရမွာ

ထြက္ေျပးဘဂၤါလီမ်ားကို တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တံခါးဖြင့္ႀကိဳဆိုရာတြင္လည္း ျပန္လာသူ မရွိေသးေပ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ဘဂၤါလီမ်ားကို ပထမသုတ္အျဖစ္ ဩဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သေဘာတူထားသျဖင့္ ျမန္မာဘက္က ေစာင့္ႀကိဳေနခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေန႔တြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွ ျပန္မလာၾကေပ။ ပထမသုတ္ဟုဆိုေသာ္လည္း လႊဲေျပာင္းရန္လုပ္ျခင္းမွာ...

ျမန္မာ့ေရငုပ္သေဘၤာ သမိုင္းသစ္စတင္ျခင္း

ျမန္မာ့တို႔၏ အိပ္မက္မ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အေကာင္အထည္ေပၚလာေတာ့မည့္ အေျခအေနျဖစ္လာသည္။ အဆင့္သုံးဆင့္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ကိုယ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တုအိပ္မက္၏ ဒုတိယအဆင့္သို႔ ေရာက္လာခ်ိန္ ေရငုပ္သေဘၤာအိပ္မက္ကလည္း အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္အားျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္းတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီၿပီး...

အႏွစ္သာရေျပာင္းသြားသည့္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒဂယက္

ေဝဖန္သံမ်ားၾကားက ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ န၀တ အစိုးရလက္ထက္တြင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒကိုအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၾကစဥ္ကာလတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ပြဲဆူေစခဲ့သည္။ ကေလးေမြးစာရင္း မွတ္ပုံတင္ခြင့္၊ ေမြးစားခြင့္တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားကေမြးဖြားသည့္သားသမီးမ်ားပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသား...

“နာက်ည္းခ်က္ေတြ၊ မုန္းတီးမႈေတြ ပိုမ်ားလာေတာ့ စစ္ပြဲကမရပ္ေတာ့ဘဲ စစ္ေဘာင္ပိုက်ယ္လာတာေပါ့”

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ကိုးခုတြင္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ အျမန္ဆုံးျပန္လည္သုံးစြဲခြင့္ရရွိေရး အေရးႀကီးအဆိုကို တင္သြင္းခြင့္ရရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာ ပယ္ခ်ခံရသည္။ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းရသည့္အေၾကာင္း၊ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ခံရမႈေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္အက်ိဳးဆက္ စသည္တို႔ကို အဆိုတင္သြင္းခြင့္ေတာင္းခဲ့သူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္က...

ျမန္မာမ်ားအတြက္ မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ ထိုင္းအစိုးရမူ

သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားထုအတြက္ ထိုင္းအစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ အေကာင္း၊အဆိုး ဒြန္တြဲပါလာသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေတာ့မည့္  ျမန္မာအပါအဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အသစ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မူလအစီအစဥ္အရဆိုလၽွင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ၿပီးမွသာ ထိုင္းသို႔တစ္ေက်ာ့ျပန္လာရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းနည္းလမ္းမွာ အခက္အခဲဒုကၡမ်ားစြာ ႀကဳံရႏိုင္သျဖင့္...

ေမးခြန္းထုတ္ခံရသည့္ ရခိုင္ကစစ္ေၾကာေရး

တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးစစ္ေၾကာၿပီး ရက္ပိုင္းအၾကာတြင္ ေျမာက္ဦးေဒသခံ ကိုေဇာ္ဝင္းလႈိင္ ထပ္မံေသဆုံးသြားျပန္သည္။ ဆိုရလၽွင္ စစ္ေၾကာေရးကာလတြင္ ေသဆုံးသူ ၁၀ ဦးေက်ာ္ရွိလာၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ AA တို႔အၾကား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စတင္ကာ...