Tagged: ေအာင္မ်ိဳးထက္

စိုင္လွ်ား သို႔မဟုတ္ ေသနတ္သမား၏ ရြာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ The Voice Journal အတြဲ ၁၃၊ အမွတ္ ၂ ပါ ေဆာင္းပါးကို စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။) ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ ေသနတ္သံတစ္ခ်က္ ျမည္ဟိန္းထြက္လာၿပီးေနာက္ ႐ုတ္ခ်ည္းဆိုသလိုပင္ လူမသိ၊...

ပထမေထာက္တိုင္၏ သုံးႏွစ္တာ

ႏိုင္ငံကို ေထာက္ကန္ထားသည့္ အေရးႀကီးဆုံးေထာက္တိုင္တစ္ခုသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က သုံးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဟူ၍ ပင္မမ႑ိဳင္ႀကီးသုံးခုအနက္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။...

စာအုပ္စိမ္းျပင္ေရး NLD ၏ ပဏာမေျခလွမ္း

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈ ႀကီးမားစြာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကြယ္လြန္သူတရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနဦးကိုနီကြယ္လြန္ျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ကို ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕၊ ေနရာအခ်ိဳ႕၌ က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္လည္း အဆိုပါအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အႏိုင္ရရွိေစခဲ့သည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားအနက္ တစ္ခုကို သုံးႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္...

စစ္အိမ္ႀကီးသေလာ – ကစားခြင္ က်ယ္/က်ဥ္း ျပႆနာ

တပ္မေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဆယ္ႏွစ္တာအၾကာတြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားခြင္မ်ား ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ က်ယ္လာပါၿပီေလာ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အရပ္ဘက္ေဘာင္တို႔၏အေျခအေနသည္ မည္မၽွရွိေနပါၿပီနည္း။ အပ်က္အပ်က္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္ေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စစ္ေရးျပႆနာ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္မွာ ရခိုင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕...

မခ်ိဳသည့္သၾကား (ႀကံစိုက္လုပ္ငန္းမ်ား ေနာက္ကြယ္က ေသာကႏွင့္ ဒုကၡ)

တာဝန္က်ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ဝီစီကို မႈတ္လိုက္ၿပီး လက္ကို စက္႐ုံဆီသို႔ ေဝွ႔ရမ္းျပလိုက္သည့္အခါ အလွည့္က်သည့္ကားသမား (ယာဥ္ေမာင္းသမား) အခ်ိဳ႕၏ မ်က္ႏွာတြင္ ေက်နပ္သည့္အရိပ္မ်ား ျဖာလႊမ္းသြားသည္။ ဝန္ထမ္းက တပ္မေတာ္သား ေဟာင္းပုံစံရွိသည္။ ေျခတုတစ္ဖက္ႏွင့္။ ႐ုပ္ရည္သြင္ျပင္က ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း။ အေႏြးထည္ထူထူႏွင့္ စတိုင္ေဘာင္းဘီရွည္ခပ္ပြပြ...

စစ္ပြဲမ်ား ၿငိမ္းေတာ့မည္ေလာ

အက်ိဳးဆက္ႀကီးမားေစမည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုကို တပ္မေတာ္က ရုတ္တရက္ ခ်ျပလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရပ္နားထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၂၁) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးႏွင့္...

ေက်ာက္စိမ္းေလာက တစ္ေခတ္ဆန္းၿပီ

နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အျငင္းပြားေနခဲ့မႈသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ၿပီးျပတ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ အႀကီးစားေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈကို ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစျခင္းအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေက်ာက္မ်က္အေခ်ာထည္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္းတို႔အထိ ပါဝင္မည့္...

ျပန္လႈပ္လာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လမ္းစပိတ္ေနသေယာင္ေယာင္၊ ေနာက္ျပန္က်သြားေလသေယာင္ေယာင္ျဖစ္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယပတ္တြင္ျပန္၍လႈပ္ႏိုးလာသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္မွစ၍ ျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ မပါဝင္ေစရန္ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ေျမာက္ပိုင္းသုံးဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးအေနအထားသည္ မီးစိမ္းလာေလသည္။ တအန္း/ပေလာင္အဖြဲ႕ (TNLA) ၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕...

ငရဲစကားတို႔ လြတ္ျပန္ၿပီ

သိမ္ေမြ႕မႈအရာတြင္ ထိပ္ဆုံးကရွိေနသည့္ ဗုဒၶ၏ တပည့္ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးအေနႏွင့္ ဆရာႏွင့္ေျပာင္းျပန္ ၾကမ္းတမ္းသည့္စကားတို႔ကို လူျမင္ကြင္းတြင္ ထပ္၍ မိန္႔ဆိုျပန္ေလၿပီ။ ေသနတ္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ရန္ အသင့္ရွိေနသည္ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ကိုေဆာင္သည့္ စကားရပ္တို႔ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္၊ ပရိသတ္ေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီတက္ေရာက္သည့္...

ေျခာက္လသား သမၼတႀကီးကို ေျခရာေကာက္ျခင္း

ေျခာက္လသား သမၼတတစ္ဦးအေနႏွင့္ မည္မၽွေဝးေဝး ေလၽွာက္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ အေနေအးၿပီး ၿငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္စြာေနထိုင္တတ္သည့္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးတာဝန္မ်ားမွ အနားယူသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ႏွင့္ ႏႈတ္ေစာင္းလက္ေစာင္းထက္သည့္ ဦးဝင္းျမင့္က ယခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္လာသည္။ သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရခ်ိန္မွာပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး (၁)...