Tagged: ေအာင္မ်ိဳးထက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္းခိုျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့စစ္ေရးအေျခအေန

ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ပုံတစ္ပုံသည္ စစ္ပြဲမ်ားေအာက္တြင္ ေရာက္ေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာပတ္လုံး ေန႔စဥ္လိုလိုပင္ စစ္ပြဲမ်ားရွိေနခဲ့ၿပီး ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ ၁၀ ရက္လၽွင္ စစ္ပြဲ ၁၃ ပြဲ၊ ၁၄ ပြဲဝန္းက်င္ ရွိေနခဲ့သည္။...

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ျပန္ၫွိရမည့္ကာရန္

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီဟာ တပ္မေတာ္ကေပးသေလာက္ပဲ ရမွာပါ” ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြန္ခဲ့သည့္ ခုနစ္ႏွစ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ မည္မၽွအေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္...

လႊတ္ေတာ္နာယက ျဖဳတ္ခ်ေရးဂယက္

အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အာဏာရပါတီႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီတို႔က အၿပိဳင္ႀကိဳးပမ္းလာမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ၎တို႔ၾကားထဲတြင္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္နာယကတို႔၏ ထိုင္ခုံကိုပါ သြား၍ထိပါးေစၿပီ။ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ နာယကအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူသည္ တစ္ခ်ိန္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ အလြမ္းသင့္သည့္ ျပည္သူ႕စစ္ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ...

ဇာတ္ရွိန္တက္လာသည့္ ေျခဥျပင္ေရး

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း သုံးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဇာတ္ရွိန္အထြတ္အထိပ္ဆီသို႔ တက္လွမ္းလာေနၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) တို႔အၾကား အားၿပိဳင္မႈတစ္ခု ျဖစ္လာေနမႈက လူထု၏အာ႐ုံကို...

စိုင္လွ်ား သို႔မဟုတ္ ေသနတ္သမား၏ ရြာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ The Voice Journal အတြဲ ၁၃၊ အမွတ္ ၂ ပါ ေဆာင္းပါးကို စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။) ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ ေသနတ္သံတစ္ခ်က္ ျမည္ဟိန္းထြက္လာၿပီးေနာက္ ႐ုတ္ခ်ည္းဆိုသလိုပင္ လူမသိ၊...

ပထမေထာက္တိုင္၏ သုံးႏွစ္တာ

ႏိုင္ငံကို ေထာက္ကန္ထားသည့္ အေရးႀကီးဆုံးေထာက္တိုင္တစ္ခုသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က သုံးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဟူ၍ ပင္မမ႑ိဳင္ႀကီးသုံးခုအနက္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။...

စာအုပ္စိမ္းျပင္ေရး NLD ၏ ပဏာမေျခလွမ္း

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈ ႀကီးမားစြာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကြယ္လြန္သူတရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနဦးကိုနီကြယ္လြန္ျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ကို ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕၊ ေနရာအခ်ိဳ႕၌ က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္လည္း အဆိုပါအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အႏိုင္ရရွိေစခဲ့သည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားအနက္ တစ္ခုကို သုံးႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္...

စစ္အိမ္ႀကီးသေလာ – ကစားခြင္ က်ယ္/က်ဥ္း ျပႆနာ

တပ္မေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဆယ္ႏွစ္တာအၾကာတြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားခြင္မ်ား ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ က်ယ္လာပါၿပီေလာ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အရပ္ဘက္ေဘာင္တို႔၏အေျခအေနသည္ မည္မၽွရွိေနပါၿပီနည္း။ အပ်က္အပ်က္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္ေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စစ္ေရးျပႆနာ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္မွာ ရခိုင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕...

မခ်ိဳသည့္သၾကား (ႀကံစိုက္လုပ္ငန္းမ်ား ေနာက္ကြယ္က ေသာကႏွင့္ ဒုကၡ)

တာဝန္က်ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ဝီစီကို မႈတ္လိုက္ၿပီး လက္ကို စက္႐ုံဆီသို႔ ေဝွ႔ရမ္းျပလိုက္သည့္အခါ အလွည့္က်သည့္ကားသမား (ယာဥ္ေမာင္းသမား) အခ်ိဳ႕၏ မ်က္ႏွာတြင္ ေက်နပ္သည့္အရိပ္မ်ား ျဖာလႊမ္းသြားသည္။ ဝန္ထမ္းက တပ္မေတာ္သား ေဟာင္းပုံစံရွိသည္။ ေျခတုတစ္ဖက္ႏွင့္။ ႐ုပ္ရည္သြင္ျပင္က ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း။ အေႏြးထည္ထူထူႏွင့္ စတိုင္ေဘာင္းဘီရွည္ခပ္ပြပြ...

စစ္ပြဲမ်ား ၿငိမ္းေတာ့မည္ေလာ

အက်ိဳးဆက္ႀကီးမားေစမည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုကို တပ္မေတာ္က ရုတ္တရက္ ခ်ျပလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရပ္နားထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၂၁) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးႏွင့္...