Tagged: ျပည္တြင္း

COUNTRY ROUNDUP

ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ မည္သူျဖစ္မလဲ မၾကာမီသက္တမ္းကုန္ဆုံးေတာ့မည့္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေနရာတြင္ ယခုဥကၠ႒ကိုပင္ ဆက္လက္ ခန္႔ မခန္႔ ကိုလည္း ေဒၚလာေဈးအတက္ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားၾကသည္။ လက္ရွိဥကၠ႒ကိုပင္ ဆက္လက္ခန္႔အပ္ႏိုင္ေျခမ်ားသည္ဟု အာဏာရ ပါတီႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားအသိုင္းအဝိုင္းမွ ၾကားရသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန...

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈ ဟုတ္ မဟုတ္ ႏွစ္ဖက္လံုးႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေျဖရွင္းမည္

ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ ၁၆ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား၊ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ဟုတ္ မဟုတ္ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ က်ဴးလြန္သူႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူတို႔အၾကား ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ဆံုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်ား၊ မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္(Gender Equality Network-GEN) မွ တြဲဖက္ဥကၠ႒...

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ ယခုႏွစ္အတြင္းေရးဆြဲမည္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္၁၃ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္မည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒကို ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (သဘာ၀ေဘး)ေဒါက္တာသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။ ျပည္တြင္းရွိေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္သူမ်ား၊ ျပည္ပမွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ HIV, TB,...

ေဈးကြက္အေရာင္းအဝယ္ အရွိန္ျမင့္ေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ) သီတင္းပတ္သုံးပတ္ဆက္တိုက္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ က်ပ္သန္း ၃၀ ေက်ာ္ ပိုမ်ားခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၄၉,၀၀၀ခန္႔၊ တန္ဖိုးက်ပ္သန္း၂၅၀ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ...

Regional Roundup

#မႏၲေလး မႏၲေလးတကၠသိုလ္ လုံၿခဳံရဲ႕လား လုံၿခဳံေရးအားနည္းေနသည့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္း ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္ဆုံးမႈ၊ လုယက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျဖရွင္းေပးရန္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ဇူလိုင္လ၉ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရး၊ အာမခံခ်က္အျပည့္အဝေပးႏိုင္မည့္ လုံၿခဳံေရးစီမံခ်က္ေပၚထြန္းလာေရး၊ ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္ဆုံးနစ္နာခဲ့သည့္...

အေရာင္ဆိုးျခင္း သည္းခံပါ

ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ကို အထိန္းအေက်ာင္းျပဳသျဖင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟု တင္စားေသာ သတင္းမီဒီယာ အေရာင္ဆိုးခံေနရၿပီေလာ။ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ တရားစြဲခံရျခင္းတို႔ျဖင့္ မီဒီယာေလာက၏ သတင္းဆိုမ်ားအၾကား ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈ ေပၚလာသည္။ ယင္းကား မႈခင္းသတင္းေထာက္ဆိုသူမ်ားက ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံရျခင္း၊ သတိေပးခံရျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။...

ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ ဆက္တာဝန္ယူဖြယ္ရွိ

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္၁၃ ႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးက႑ထိန္းေက်ာင္းေရးတြင္ အေရးပါေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ဥကၠ႒ေနရာ၌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကို ဆက္လက္ခန္႔ထားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေနရာသည္ ယခုလကုန္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိဥကၠ႒ျဖစ္သူကို ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္၏ ေနရာတြင္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို အစားထိုးဖြယ္ မရွိေသးေပ။ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္သည္...

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တု အေၾကာင္းျပဳ၍

တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အကြဲအၿပဲျဖစ္ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဂုဏ္ျပဳရန္နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ယင္းအနက္႐ုပ္တုမွာလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ထု ထားရွိမႈကို ေဒသခံမ်ားက...

ပင္လုံညီလာခံတြင္ TNLA ပထမဆုံးအႀကိမ္ ရက္အျပည့္တက္ခြင့္ရမည္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၆ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ မၾကာခဏထိေတြ႕မႈျဖစ္သည့္ တအာင္းပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) လာမည့္ ဇူလိုင္လ၁၁ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ တတိယအႀကိမ္၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ ရက္အျပည့္ တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TNLA ၏ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴးမိုင္းအိုက္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။ တတိယအႀကိမ္၂၁ရာစု...

ေဈးကြက္အေရာင္းအဝယ္ အရွိန္ျမင့္ေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ) ယခင္သီတင္းပတ္နည္းတူ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္သြက္လက္လ်က္ရွိၿပီး ေဈးကြက္တြင္အေရာင္းအဝယ္အနည္းဆုံး MCB ႏွင့္ TMH ကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ား ထူးျခားစြာအေရာင္းအဝယ္မ်ားျပားခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ သန္း ၂၀ခန္႔ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ရွစ္ပတ္အတြင္း...