Tagged: ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ျမန္မာစီးပြားေရး ေ႐ႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္ ဝမ္းေခါင္ေခါင္

အတက္၊ အက် ဝိေရာဓိျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး မက်ပါ။ တိုးတက္မႈ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပင္ရွိေနေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF)၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးက အကဲျဖတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ တိုးတက္လာေသာႏႈန္းသည္...

“စစ္အစိုးရေခတ္တုန္းက အေရးယူမႈေတြေလာက္ မျပင္းထန္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ အဲဒီတစ္ဝက္မကတဲ့ ပမာဏနဲ႔ေတာ့ ႀကဳံရႏိုင္တယ္”

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ဘူးေလးရာ ဖ႐ုံဆင့္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပင္ ျပည္တြင္း၌လည္း စီးပြားေရးကို မည္သူဦးေဆာင္မည္နည္း။ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပးမ်ား၊ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လာမည့္သုံးႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလမ္းသည္ မည္သို႔ဦးတည္ေနသည္၊ စိန္ေခၚခ်က္ႏွင့္ အဟန္႔အတားမ်ား မည္မၽွရွိသည္တို႔ကို လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ (CESD) ၏...

“ေနာင္မွာ ပူေဖာင္းႀကီးမွ အေပါက္ခံမယ့္အစား အေႂကြးေတြကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေလၽွာ႔ခ်တာက ပိုေကာင္းတာေပါ့”

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ဒီစီအေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ IMF Mission Chief Shanaka Jayanath Peiris ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝါရွင္တန္ဒီစီအေျခစိုက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ International Monetary Fund – IMF သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္...

IMF ေျပာေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

အဖြဲ႕ဝင္ ၁၈၉ ႏိုင္ငံပါဝင္ၿပီး IMF ဟု ေခၚေလ့ရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕သည္ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္ေနက်အတိုင္း ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ကြင္းဆင္းလာေရာက္သည္။ ပုံမွန္ေလ့လာၾကည့္႐ႈခ်က္မ်ားႏွင့္ ခရီးစဥ္အတြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ရလဒ္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး မၾကာေသးခင္ ၂၀၁၈ မတ္လတြင္ အစီရင္ခံစာထြက္သည္။...

စီးပြားေရးႏိုးထေရး ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အၾကား ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္

လက္ရွိအစိုးရ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလးလံေႏွးေကြးလာသည္မွာ အိပ္ေဆးတိုက္ထားသည့္အလား …။ စီးပြားေရးက႑ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေဈးကြက္လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးၿပီး ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းတြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္မႈမ်ားမွာလည္း ၂ ႏွစ္အတြင္း တက္မလာဘဲ က်ဆင္းသြားသည္။ ေနာင္ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးျပန္ေကာင္းမည္ဟု...

ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ေဘာဂေဗဒသီအိုရီမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ျခင္း

စကားဦး စာေရးသူအျပင္သိပ္မထြက္ျဖစ္ေတာ့ပါ။ အိမ္မွာပဲ စာေရးစာဖတ္ လုပ္သည္။ ေခါင္းကိုက္လာလၽွင္ အိမ္ႏွင့္ မနီးမေဝး လွည္းတန္းဘက္ ထြက္သည္။ ေကာ္ဖီေသာက္ခ်င္ ေသာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ကိုလြင္ဦး စာအုပ္ဆိုင္ ထိုင္ခ်င္ထိုင္မည္။ သို႔ျဖင့္ စာေရးသူမွာ ေလာကႀကီးမဟုတ္ေတာင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးႏွင့္...

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘာဆက္လုပ္မလဲ

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘာဆက္လုပ္မလဲဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအၾကား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကားႏွင့္ သာမန္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္တြင္ ေရပန္းစားေနေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆က တက္လာေသာအစိုးရ၏ ငါးႏွစ္သက္တမ္းတြင္ အလယ္ႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈အတြက္ အေရးႀကီးေသာေမးခြန္းလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္လၽွင္...

ျမန္မာ့စီးပြားနာအတြက္ ေဆး

‘ဂ်က္ပါဝါကဲ့သို႔ ေလထဲပ်ံမည္။ စီပြားေရး ႏွစ္ဆ၊ သုံးဆတက္မည္’ ဟူေသာ မွန္းဆခ်က္မ်ားက လက္ေတြ႕ႏွင့္ေသြဖည္လ်က္ရွိသည္။ ရက္ပိုင္းအတြင္းသကၠရာဇ္ ၂၀၁၇ ကုန္လြန္ေတာ့မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရသက္တမ္းမွာလည္း ၂ ႏွစ္တင္းတင္း ကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။...

အမီလိုက္ရင္းေနာက္က်က်န္ေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ရက္ ၁၀၀ အတြင္း အျမန္ဆုံးဆြဲတင္မည္။ ဂ်က္ေလယာဥ္အလား တစ္ရွိန္ထိုး ထိုးတက္ေတာ့မည္။ ဤသည္က လက္ရွိအစိုးရ၏ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသာထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မၾကာေသးမီကပင္ ကမၻာ့ဘဏ္က ျပဳျပင္...

ျမန္မာ့ စီးပြားတက္နည္း

အစိုးရတက္သည္မွာ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ တစ္ႏွစ္ခြဲရွိၿပီ။ စီးပြားေရးအေပၚ နဂိုကတည္းက ပူပင္ေသာကမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ရခိုင္အေရးက ဝင္ေဆာင့္ျပန္ရာ စီးပြားေရးေပၚ ေသာကမ်ား ပိုတက္လာသည္။ တစ္ဖက္တြင္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးေပၚအေလးထားမႈ ယခင္ကထက္ ပိုလာသည္။ ေမၽွာ္မွန္းထားေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းမ်ားရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က...