Tagged: ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ကမာၻကေျပာေသာ  ျမန္မာ့အေၾကာင္း

စည္းအျပင္က ျမန္မာ့စီးပြားကို စည္းေဘာင္သြင္းျခင္း ျမန္မာအစိုးရက အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မက္လုံးျဖင့္ တရားဝင္စည္းမ်ဥ္းေဘာင္ထဲမွ လြတ္ေနေသာ ေငြပုန္းမ်ားကို တရားဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္ပတ္သုံးစြဲေနေသာ ေငြျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ႀကိဳးပမ္းလိုက္ေလၿပီ။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားရွိေနေသာ ယခုအစီအစဥ္သည္ တုံ႔ဆိုင္းေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားအတြက္ လႈပ္ႏႈိးလိုက္သည့္...

တစ္စခန္းထဦးမည့္ စီးပြားရွင္တို႔အသံ

ေခတ္မီဟိုတယ္ခန္းမႀကီးအတြင္း နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ ညည္းတြားသံမ်ား လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴးေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္းမ်ားစြာက စီးပြားေရး က်ပ္တည္းျခင္းေၾကာင့္ ညည္းတြားေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ လမ္းစကို စုေပါင္းအေျဖရွာရန္ ဟန္ေရးျပင္လ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ “သေဘာတူပါသည္” ဟူသည့္...

သန္းေခါင္ထက္ ညမနက္ေတာ့သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ အေကာင္းျမင္ခ်ိန္

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ လာမည့္တစ္ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးအေျခအေန ယခုထက္ပိုေကာင္းလာမည္ဟု ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက ယုံၾကည္ထားၾကသည္။ ယင္းမွာ Oxford Business Group(OBG) က ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ Myanmar CEO Survey စစ္တမ္းတြင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျဖဆိုထားၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး...

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအင္အား ေတာင့္တင္းလာပါက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အႏိုင္က်င့္ခံရမည္ မဟုတ္ဟု တ႐ုတ္သံအမတ္ေျပာ

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၂ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ကာလမ်ားအတြင္း စီးပြားေရးအင္အားေတာင့္တင္းလာပါက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အႏိုင္က်င့္ခံရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ မစၥတာဟုန္လ်န္က ေျပာၾကားသည္။ ေမလ ၂၁ ရက္တြင္ တ႐ုတ္သံအမတ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာမ်ား ေတြ႕ဆုံစဥ္ မစၥတာဟုန္လ်န္က...

႐ုန္းႏိုင္မွ တန္ကာက်မည့္ စီးပြားေရး

၂၀၁၉ တြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အေျခအေန တုံ႔ဆိုင္းႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား ထိုတုံ႔ဆိုင္းသည့္ဒဏ္ကို အမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္းခံရဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခခံမ်ားသည္ အားနည္းသည့္အတြက္ ခံရလၽွင္ ပိုနာဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းမ်ား၊ ကမၻာတစ္ခုလုံးစီးပြားေရး...

လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး

မေန႔တစ္ေန႔ကပင္ (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ က်င္းပၾကသည္။ ျမန္မာတို႔ ေပ်ာ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္လြတ္လပ္ရဲ႕လား။ ေရွးယခင္က စံႏွင့္ဆိုလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ေရာ။ ထိုေမးခြန္းကို ေျဖရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကၽြန္ျပဳေသာအေၾကာင္းကို ေျပာရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။...

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

စစ္တိုက္လၽွင္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လၽွင္ျဖစ္ေစ၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္သို႔  အာကာသယာဥ္ လႊတ္လၽွင္ျဖစ္ေစ ေငြလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးတြင္လည္း ေငြလိုပါသည္။ စီးပြားေတာင့္လၽွင္ ဒီမိုကေရစီ ၾကာရွည္ခံသည္၊ ဒီမိုကေရစီအဆင့္ျမင့္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ား  မိန္႔ဆိုၾကသည္။ အၫြန္႔လူစ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအခက္ျဖာေဝေစရန္  ေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကသာ တြန္းႏိုင္မည္။...

ျမန္မာ့စီးပြား ေျခာက္အိပ္မက္မွ ႏိုးထေရး

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ေျခာက္အိပ္မက္မွ လန္႔ႏိုးခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုလၽွင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း...

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသစ္

႐ုတ္တရက္ၾကည့္လိုက္လၽွင္ အထက္ပါစကားလုံးသုံးလုံးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သီးျခားသေဘာေဆာင္ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ၾကည့္လၽွင္မူ တစ္တြဲတည္းျဖစ္ေနသည္။ နား႐ႈပ္သြားမည္စိုးသည့္အတြက္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေျပာပါမည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္း၊ ျမန္မာတ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ၏ အဓိကစီမံကိန္းႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္...

ျမန္မာ့စီးပြား ျပည္တြင္းျဖစ္အႏၲရာယ္

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မည္ဟူေသာ ျပည္ပမွလာသည့္ စီးပြားေရးအႏၲရာယ္ဓား ျမန္မာ့ေခါင္းေပၚဝဲေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျဖစ္အႏၲရာယ္ကိုလည္း ျမန္မာတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးထုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူမႈၫႊန္းကိန္းက ေဖာ္ျပေနသည္။ ျပည္ပအႏၲရာယ္ကိုမရွင္းခင္ ကိုယ့္တာကိုယ္လုံေအာင္ လုပ္ရမည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူမႈကို တိုင္းတာသည့္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူမႈ အၫႊန္းကိန္း...