Tagged: ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ျမန္မာ့စီးပြား ျပည္တြင္းျဖစ္အႏၲရာယ္

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မည္ဟူေသာ ျပည္ပမွလာသည့္ စီးပြားေရးအႏၲရာယ္ဓား ျမန္မာ့ေခါင္းေပၚဝဲေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျဖစ္အႏၲရာယ္ကိုလည္း ျမန္မာတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးထုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူမႈၫႊန္းကိန္းက ေဖာ္ျပေနသည္။ ျပည္ပအႏၲရာယ္ကိုမရွင္းခင္ ကိုယ့္တာကိုယ္လုံေအာင္ လုပ္ရမည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူမႈကို တိုင္းတာသည့္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူမႈ အၫႊန္းကိန္း...

စီးပြားအယိုင္ ဒီမိုကေရစီအယိုင္

နာမည္ေက်ာ္ Foreign Affairs စာေစာင္ပါ ‘The End of the Democratic Century: Autocracy’s Global Ascendance’ ‘ဒီမိုကေရစီေခတ္ နိဂုံး၊ အာဏာရွင္စနစ္ ကမာၻလုံးအတက္’အမည္ရွိ ေဆာင္းပါးကို ျပန္ေဖာက္သည္ခ် ေဆြးေႏြးလိုသည္။...

ျမန္မာ့စီးပြား ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ခမ္းခမ္းနားနားေဆာင္႐ြက္သြားခဲ့သည္။ ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာသိလိုက္ရသည္မွာ တစ္ခုရွိသည္။ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးဘက္သို႔ ျပန္လွည့္လာၿပီ၊ အာ႐ုံစိုက္လာၿပီ။ မလွည့္၍လည္း မျဖစ္ေတာ့။ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈ အေတာ္ျမင့္တက္လာသည္။...

ျမန္မာ့စီးပြား ျပည္တြင္းအေျဖ

ျမန္မာ့စီးပြားေရး တက္သလား၊ က်သလား အျငင္းအခုံ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ တက္သည္၊ က်သည္ ျငင္းရင္းျဖင့္ အားမကုန္ေစလို။ ယခုထက္ တက္ေအာင္လုပ္ရန္သာ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ စီးပြားတက္ေအာင္ လုပ္နည္းတစ္နည္းကို အႀကံျပဳလိုသည္။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးတက္ေစရန္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကထုတ္ေသာ ကုန္မ်ားကို ဝယ္ၾက၊...

ေဟာင္းရာမွသစ္ေသာ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒

ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ သက္တမ္းေစ့ၿပီ။ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒သည္ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံးတြင္ အေရးႀကီးဆုံးေနရာမ်ားအနက္ တစ္ေနရာျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး စီးပြားေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၃ ကခန္႔ခဲ့သည့္ လက္ရွိဥကၠ႒ အသက္ ၈၀ နီးၿပီျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကိုပင္ ယခုအစိုးရက ျပန္ခန္႔သည္။ အေဟာင္းက...

ဇိကုတ္ၿပီး နတ္ျပည္တင္ရေတာ့မည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ျမန္မာ့စီးပြားေရးတက္သလား၊ က်သလား ဆိုေသာ ေမးခြန္းသည္ ယခုႏွစ္တြင္း အၾကားရဆုံးေမးခြန္းျဖစ္ၿပီး ယခုတစ္ေလာ အၾကားရပိုစိတ္လာသည္။ စီးပြားတက္သည္၊ က်သည္ အသာထား။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ထိုသို႔ စိုးရိမ္သူမ်ားလာျခင္းကိုယ္တိုင္က စိုးရိမ္စရာ။ စီးပြားေရးသည္ ယုံၾကည္မႈေပၚ အေျခခံသည္။ စီးပြားက်သည္ဟု လူေတြထင္လာလၽွင္...

ျမန္မာစီးပြားေရး ေ႐ႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္ ဝမ္းေခါင္ေခါင္

အတက္၊ အက် ဝိေရာဓိျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး မက်ပါ။ တိုးတက္မႈ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပင္ရွိေနေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF)၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးက အကဲျဖတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ တိုးတက္လာေသာႏႈန္းသည္...

“စစ္အစိုးရေခတ္တုန္းက အေရးယူမႈေတြေလာက္ မျပင္းထန္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ အဲဒီတစ္ဝက္မကတဲ့ ပမာဏနဲ႔ေတာ့ ႀကဳံရႏိုင္တယ္”

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ဘူးေလးရာ ဖ႐ုံဆင့္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပင္ ျပည္တြင္း၌လည္း စီးပြားေရးကို မည္သူဦးေဆာင္မည္နည္း။ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပးမ်ား၊ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လာမည့္သုံးႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလမ္းသည္ မည္သို႔ဦးတည္ေနသည္၊ စိန္ေခၚခ်က္ႏွင့္ အဟန္႔အတားမ်ား မည္မၽွရွိသည္တို႔ကို လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ (CESD) ၏...

“ေနာင္မွာ ပူေဖာင္းႀကီးမွ အေပါက္ခံမယ့္အစား အေႂကြးေတြကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေလၽွာ႔ခ်တာက ပိုေကာင္းတာေပါ့”

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ဒီစီအေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ IMF Mission Chief Shanaka Jayanath Peiris ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝါရွင္တန္ဒီစီအေျခစိုက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ International Monetary Fund – IMF သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္...

IMF ေျပာေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

အဖြဲ႕ဝင္ ၁၈၉ ႏိုင္ငံပါဝင္ၿပီး IMF ဟု ေခၚေလ့ရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕သည္ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္ေနက်အတိုင္း ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ကြင္းဆင္းလာေရာက္သည္။ ပုံမွန္ေလ့လာၾကည့္႐ႈခ်က္မ်ားႏွင့္ ခရီးစဥ္အတြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ရလဒ္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး မၾကာေသးခင္ ၂၀၁၈ မတ္လတြင္ အစီရင္ခံစာထြက္သည္။...