Tagged: ၂၀၁၉ ေဟာကိန္း

သံသယအျမင္ျဖင့္ အၾကည့္ခံေနရဦးမည့္ သတင္းမီဒီယာေလာက

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အဆင့္အတန္း က်ဆင္းသြားခဲ့ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း သက္ေရာက္မႈရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ သတင္းစားသုံးမႈပုံစံေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းမီဒီယာမ်ား ဆက္လက္တည္ၿမဲေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအခက္အခဲႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏...

၂၀၁၉ လူေနမႈဟန္ပန္

၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ မိုင္ဒါကြင္း၌ က်င္းပေသာ New Year Countdown ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေတးသံရွင္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္က ပြဲၾကည့္စင္ေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ ပရိသတ္ေလးသိန္းကို သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမီးမ်ားဖြင့္ၿပီး အားေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္...

လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဦးမည့္ က်န္းမာေရး

အရပ္သားအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္ သိသိသာသာတိုးျမႇင့္သုံးစြဲလာသည့္အျပင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ရာ ကုန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မ်ားစြာသိသာထင္ရွားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အသစ္တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အထူးကုဆရာဝန္၊ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊ သားဖြားစသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အေရအတြက္တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားျခင္း၊...

တိုးေနၿမဲ၊ ထြက္ေနၿမဲျဖစ္ေနမည့္ အလုပ္အကိုင္

အစိုးရသက္တမ္း ထက္ဝက္က်ိဳးလာၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္နီးလာခ်ိန္ စီးပြားေရးကို သိသိသာသာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္လာသျဖင့္ ၂၀၁၉ မွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း သိန္းႏွင့္ခ်ီ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ကို ျပန္ၾကည့္လၽွင္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုဝင္ဘာလအထိ ၁၁ လအတြင္း ျပည္တြင္းတြင္...

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသက္တမ္းေလးႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေလးႏွစ္အတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္သိမ္းေရးက႑ကိုလည္း အေလးထားခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာလည္း အေလးထားလုပ္ကိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ျမစ္ဆုံအပါအဝင္ ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားဒဏ္ခံေနရေသာ ျမန္မာအစိုးရဘက္တြင္ ရပ္တည္ေပးခဲ့သည့္ တ႐ုတ္အစိုးရက...

တုိးတက္လာမည့္ ပညာေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က႑စုံအေျပာင္းအလဲမ်ားစြာႏွင့္တကြ မေမၽွာ္လင့္ေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီးစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑မ်ိဳးစုံတြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈမ်ားက ထင္ရွားသည္။...

အဖမ္းျမင့္၍ အလုပ္တန္႔မည့္ အဂတိျပႆနာ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္သည္ အစိုးရအတြက္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္သက္တမ္းကို လွမ္းေမၽွာ္သည့္ အခ်ိန္ကာလလည္းျဖစ္ရာ သူ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးအျမင့္ဆုံးအထိ ဆြဲတင္မည့္ ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအထဲတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးသည္လည္း ႀကီးမားသည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သက္တမ္းရွိလာၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈...

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္က႑

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒကို ၂၀၁၈ မကုန္မီကပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၉ တြင္မူ ျပည္တြင္းထုတ္ SKD Brand New ကားသစ္မ်ားကသာ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္ရစ္ကားေဈးကြက္ႏွင့္ ကားသစ္ေဈးကြက္သည္ ၂၀၁၈...

‘အထ’ ေႏွးေနဦးမည့္၂၀၁၉ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္

ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေနေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးကြက္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အားသစ္ေထာက္ လႈပ္ႏႈိးႏိုင္မည္ဟု အေကာင္းေမၽွာ္လင့္စရာမ်ားရွိေသာ္လည္း ‘အထ’ ေႏွးၿပီး အားယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရ တာဝန္ယူခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈကို ယာယီရပ္ဆိုင္းသည့္အခ်ိန္မွစကာ...

႐ုန္းႏိုင္မွ တန္ကာက်မည့္ စီးပြားေရး

၂၀၁၉ တြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အေျခအေန တုံ႔ဆိုင္းႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား ထိုတုံ႔ဆိုင္းသည့္ဒဏ္ကို အမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္းခံရဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခခံမ်ားသည္ အားနည္းသည့္အတြက္ ခံရလၽွင္ ပိုနာဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းမ်ား၊ ကမၻာတစ္ခုလုံးစီးပြားေရး...