Tagged: ႏိုင္ငံတကာေရးရာ

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွစီးပြားေရး.. အတက္

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရးဗဟိုခ်က္ဆြဲအားမ်ားကို ဆန္႔က်င္အာခံေသာ ႏိုင္ငံဟု ဆိုရမည္။ ပါကစၥတန္မွ ခြဲထြက္သည့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲမွစတင္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံ ဆိုသည္ကို အလႊမ္းဇာတ္လမ္းမ်ားျဖင့္သာ ပူးတြဲသိရိွထားၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ နပန္းလုံးေနရေသာ ႏိုင္ငံ၊...

‘စစ္’….  ဆိုသည္မွာ

ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားမွာ လူ႕သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အၿငိမ္းခ်မ္းဆုံးကာလမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ လူသမိုင္းအေစာပိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးေခတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ သတ္ျဖတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူသားမ်ား ေသဆုံးရမႈမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိရွိၿပီး ႏွစ္ဆယ္ရာစုကာလတြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ရွိခဲ့သည္။ ယေနေခတ္တြင္မူ သတ္ျဖတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူသားမ်ားေသဆုံးရမႈမွာ...

ရုရွား တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ ဒုံးပ်ံမ်ား ဝယ္ယူမႈအတြက္  တ႐ုတ္ကို အေမရိကန္ အေရးယူပိတ္ဆို႔

ဝါရွင္တန္၊ စက္တင္ဘာ၂၁ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ အေမရိကန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ုရွားစြက္ဖက္ခဲ့မႈကို အျပစ္ေပးသည့္အေနႏွင့္ ႐ုရွားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေရးယူထားသည္ကိုခ်ိဳးေဖာက္၍ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဒုံးပ်ံစနစ္မ်ားဝယ္ယူခဲ့သည့္အတြက္ တ႐ုတ္စစ္တပ္ဌာနတစ္ခုကို အေမရိကန္ထရမ့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က အေရးယူပိ္တ္ဆို႔လိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ႐ုရွား၏ အဓိက လက္နက္တင္ပို႔သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ Rosooronexport...

အေနာက္ဘက္ေဒသသို႔ ခရီး

လူမ်ိဳးစုေဒသမ်ားႏွင့္ ျပည္မေဒသၾကား ေပါင္းစည္းလာေအာင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု တ႐ုတ္တို႔ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ယင္းမဟာဗ်ဴဟာ က်ဆုံးလ်က္ရွိသည္။ ေဝးကြာလွေသာ အေနာက္ဘက္ ရွင္က်န္းေဒသရွိ ကရာကူ ေရအိုင္အနီးရွိ ျမတ္ခင္းျပင္ႀကီးမ်ားသည္ ႏြားေမြးရွည္ ႀကီးမ်ားအတြက္ စားက်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းမွ ေတာင္ဘက္ ပါကစၥတန္...

ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ

ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ အက်ပ္အတည္းစီမံေရး ပင္မအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းရန္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၉၃ ႏိုင္ငံအေပၚ မျဖစ္မေန လိုက္နာရန္လိုအပ္မည့္ အေရးယူမႈမ်ားကို ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအကဲျဖတ္ရန္၊ ျပည္တြင္းစစ္၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္၊ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈစသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို...

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အခန္းက႑

ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမွသည္ လုံၿခဳံမႈစသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ငြားငြားစြင့္စြင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံ ရဲဝံ့သည့္ ေျပာေဟာမႈမ်ား၊ တင္းတင္းမာမာေျပာၾကားမႈမ်ားသည္ စတင္ဖြဲ႕စည္းေရး ႀကံစည္ခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံကို လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည္။ အေထြေထြ ညီလာခံသည္ ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕တြင္...

တူရကီ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ကာခ့္ PKK ပဋိပကၡ

ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးၾကား (Consolidation) ဆက္ႏႊယ္မႈသည္ ပေဟဠိတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းမႈသည္ ဒီမိုကေရစီခိုင္မာေစေရးအကူအညီျဖစ္သည္ဟု ယူဆခ်င္စဖြယ္ပင္။ သို႔ေသာ္လက္ေတြ႕တြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနမႈမ်ား ရွိေနသည္။ တူရကီႏိုင္ငံ၏ ကာ့ခ္ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈသည္ ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာေအာင္လုပ္ ေဆာင္ေရးအေပၚ...

ယင္းလပ္ ထြက္ေျပးျခင္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္းမႈတြင္ ရာထူးမွဖယ္ရွားခံလိုက္ရသည့္ ယင္းလပ္ရွင္နာဝပ္ကို ေထာက္ခံသူ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ခုံးေက်ာ္တံတားမ်ားေအာက္တြင္ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စုေဝးၿပီး ယင္းလပ္ကို ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိသည္။ ထိန္းသိမ္းခံရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို တပ္ျဖန္႔ ထားေသာ္လည္း ယင္းလပ္အေပၚ...

ေသာင္းက်န္းမႈတစ္ခု ေမြးဖြားျခင္း

ေဒသတြင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ နစ္နာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္ရွိသည့္ ပုန္ကန္မႈေပၚေပါက္ လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား၏ အားေပးကူညီမႈရရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း အာရကန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရးတပ္မေတာ္ (မူရင္းေဆာင္းပါး အသုံးအႏႈန္း) က ေျပာၾကားသြားသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ဂ်ီဟတ္ဝါဒီေတြ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု အဆိုပါအုပ္စု...

စပိန္၊ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္းတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ဥေရာပအၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္

ဥေရာပတိုက္တြင္း အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႕ (ISIS) ၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ထူးထူးျခားျခား ပုံမွန္ နီးပါးျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ယင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈကို တန္ျပန္ႏိုင္ေရး အာဏာပိုင္မ်ား ႐ုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းေနရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱအပတ္တြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စပိန္ႏွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံျဖစ္စဥ္မ်ားက ယင္းလားရာကို နမူနာျပ ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စပိန္ႏိုင္ငံ...