Tagged: ႏိုင္ငံေရး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ KBC ေတြ႔၊ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ ေဆြးေႏြး

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၄   ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (KBC) ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ...

မအူပင္အမတ္ကို ပါတီမွထြက္ခြင့္မျပဳဟု ဦးဝင္းထိန္ဆိုမအူပင္အမတ္ကို ပါတီမွထြက္ခြင့္မျပဳဟု ဦးဝင္းထိန္ဆို

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၂၁ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီမွႏုတ္ထြက္ၿပီး တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ရပ္တည္ေတာ့မည္ဟု ေျပာဆိုေနေသာ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္းကို ပါတီမွ  ထြက္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ယင္းပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ဝင္  ဦးဝင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။...

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး နတ္ကရာၾကည့္ေမာ

ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အစျပဳသည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အဆင့္ျဖစ္သည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကဆိုလိုက္ရာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ထိပ္တိုက္တိုးစရာအေျခအေန ေပၚလာသည္။ တစ္ဆက္တည္း၌ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးသည္ လူအမ်ားေဆြးေႏြးၾကသည့္ ေခါင္းႀကီးသတင္း ျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္ လ ၉...

အကဲဆတ္ဆဲ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး

  လုံၿခဳံေရးေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုၾကား ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။   ေမာင္ေတာေဒသတြင္ အရပ္သားမ်ားအၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ျမင့္တက္ေနၿပီး အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ၏ ေျခကုပ္စခန္းေတြ႕ရွိမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အေျခအေနမွာလည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းသို႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ စစ္ေတြ...

ပါတီတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကို ဦးေဆာင္ျခင္း

    ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီရဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီ (သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္) အစည္းအေဝး ပုံမွန္ က်င္းပခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ ပါတီတစ္ခုအတြက္ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ရ မယ့္ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အာဏာရပါတီတစ္ခုအေနနဲ႔ေတာ့ သာမန္အခ်ိန္ေတြထက္ ပိုတဲ့သုံးသပ္ေဝဖန္စရာကိစၥေတြရွိမယ့္ အစည္း...

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ဘယ္အဆင့္ ေရာက္ၿပီလဲ

    အလြန္ေျဖရခက္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားအၾကားပင္ သေဘာတူညီခ်က္မရႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ရာ    ျမန္မာကဲ့သို႔         ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ား အကဲဆတ္လွသည့္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုေမးခြန္းကိုေျဖျခင္း ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္သည္။ ဒီမိုကေရစီကို...

ပါဝါႏွင့္ လစ္ဘာတီ စီမံကိန္းမွ ေစ်းကြက္ပါတီႏွင့္ ဘာဘူႀကီးကိုျပင္

  ပါဝါႏွင့္ လစ္ဘာတီ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို ‘ပါဝါ’ (Power) ဟု သတ္မွတ္ၿပီး အစိုးရမွ လြတ္ကင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ‘လစ္ဘာတီ’ (Liberty) ဟု ယူဆၾကသည္။ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ‘ပါဝါ’ ႏွင့္...