Tagged: ႏိုင္လင္းေအာင္

တစ္ေခတ္ဆန္း တန္ဖိုးျမင့္ေရသန္႔ေဈးကြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္အတူ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕လာခ်ိန္တြင္ ေသာက္ေရသန္႔ေဈးကြက္မွာလည္း တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က ျပည္တြင္းထုတ္ PMG ၊ Alpine ကဲ့သို႔ လူသိမ်ားေအာင္ျမင္သည့္ ေရသန္႔အမွတ္တံဆိပ္အနည္းအငယ္သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါျပည္တြင္းထုတ္ေရသန္႔အမွတ္ တံဆိပ္မ်ားသာမက ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ တန္ဖိုးျမင့္ေရသန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးကို...

ကန္ထ႐ိုက္လယ္ယာ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာမည္ေလာ

ရိတ္သိမ္းရာသီေရာက္တိုင္း ေကာက္ပဲသီးႏွံေဈးႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းသည္ ေတာင္သူလယ္သမားဦးႀကီးတို႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ခါးစည္းခံရသည့္ အဆိုးသံသရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမၻာလုံးခ်ီ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ သုံးပုံႏွစ္ပုံ မွီခိုအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳရာ လယ္ယာလုပ္ငန္းသည္ ဖိအားလႈိင္းတံပိုးမ်ားျပင္းထန္ေနခ်ိန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လယ္ယာထြက္ကုန္ေဈးကြက္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေဈးႏႈန္းက်ဆင္းသည့္ဒဏ္ကိုလည္း ဦးႀကီးတို႔ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ ရွိသည္။...

လင္းယုန္-နဂါး ကုန္သြယ္ေရးစစ္ၾကားက ျမန္မာ့အခြင့္အလမ္း

အရွိန္ျမင့္လာေသာ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲဟု အမည္တပ္ထားသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားတိုက္ပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ မေရရာမႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရၿပီျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အင္းအားႀကီးႏိုင္ငံႏွစ္ခုၾကား ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈႀကီးထြားလာျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ေငြေၾကး ေဈးကြက္သည္ပင္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ကမၻာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္...

ဒုတိယံပိ ဗီဇာကုထုံးႏွင့္ ခရီးသြားတိုးေရးအိပ္မက္

မီးခိုးတိတ္စက္႐ုံမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္တံခါးတစ္ခ်ပ္ကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္လိုက္ျပန္ၿပီျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ က်ဆင္းလာျခင္းကို ကုစားရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက အေရွ႕ေမၽွာ္ဝါဒအျဖစ္ အာရွႏိုင္ငံသုံးခုကို ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံေျခာက္ခုကိုပါ ဗီဇာထပ္မံေျဖေလၽွာ႔ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးျမင့္ခရီးသြားမ်ားဟု...

ျပည္ပၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ တစ္ႏွစ္သား လက္လီေဈးကြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္လီ၊ လက္ကား ေဈးကြက္တံခါးဖြင့္လွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ ႏိုင္ငံျခားလက္လီလုပ္ငန္းမ်ားက ျပည္တြင္းသို႔ ခပ္စိပ္စိပ္တိုးဝင္လာၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာဆိုရလၽွင္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ Singapore Petroleum Company (SPC) က ျမန္မာျပည္ေဈးကြက္သို႔...

က်ဴတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္သူ

‘အာရွျမန္မာ’ အားကစားသီခ်င္းထဲက ‘ျမန္မာ့အားကစား ကမၻာကိုလႊမ္းရမည္’ ဟူသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံသည္ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္သက္သက္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ပရိေစၧဒေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အဆင့္မဆိုထားႏွင့္ အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ပင္ ျမန္မာတို႔မ်က္ႏွာပန္းမလွ။ ျမန္မာပရိသတ္တို႔ အားကစားေအာင္ပြဲမ်ားအေပၚတြင္ ဂုဏ္မယူခဲ့ရသည္မွာလည္း ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆိုရလၽွင္ ျမန္မာ...

ေလေအးေပးစက္ စန္းထရာသီ

ယခုႏွစ္ေႏြရာသီ စံခ်ိန္တင္အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္သြက္လာရသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုရွိသည္။ ယင္းကား ေလေအးေပးစက္ ေရာင္းဝယ္ေရးေဈးကြက္ပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လဆန္းမွစ၍ အပူခ်ိန္ေၾကာက္ခမန္းလိလိတိုးလာၿပီး ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္သႀကၤန္အၿပီး ဧၿပီလကုန္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕၌ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္တင္သည္အထိ ပူျပင္းလာသည္။ ေတာင္ငူ၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္၊ ခရမ္း၊...

ပင္စင္ဝန္ထုပ္ ဝန္ေလၽွာ႔ျခင္း

ျပည္သူတင္ေျမႇာက္သည့္ NLD အစိုးရသည္ ပင္စင္ဝန္ထုပ္ကို အေျဖရွာရန္ တိုက္စစ္မႉးတစ္ဦး ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသူမွာ ေဒါက္တာဝါဝါေမာင္ ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ စာရင္းအင္းပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားေသာ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာန ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဝါဝါေမာင္သည္ ပင္စင္ဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အျဖစ္...

“ဝန္ထမ္းေတြက အိမ္ပိုင္ခ်င္တယ္ဆိုလည္း Housing Loan ေပါ့။ ဒါမ်ိဳးေတြကို ဒီရန္ပုံေငြထဲက ထုတ္ေခ်းလို႔ရမွာေပါ့”

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ပင္စင္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဝါဝါေမာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပင္စင္အသုံးစရိတ္သည္ ႏိုင္ငံ့ဂ်ီဒီပီ၏ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ပင္စင္အသုံးစရိတ္သည္ စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သုံးစြဲေနရသည္။ ပင္စင္အသုံးစရိတ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္မွ တိုက္႐ိုက္သုံးစြဲသျဖင့္...

မၿပီးဆုံးေသာတိုက္ပြဲၾကားက ျပည္ေထာင္စု၏ ေဖာင့္ခရီး

ယူနီကုဒ္စံစနစ္ ကြန္ပ်ဴတာျမန္မာစာ အသုံးျပဳေရးဇာတ္ရွိန္ကို အစိုးရက ထပ္ျမႇင့္လိုက္သည္။ အစိုးရ၏ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူသိရွိရန္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေဖာ္ျပရာတြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳသည့္ ျမန္မာသရီးေဖာင့္ (Myanmar-3 Font)အစား ယူနီကုဒ္စနစ္ႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီသည့္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ကိုသုံးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္...