Tagged: ႏိုင္လင္းေအာင္

ဓားသြားထက္မွ ဖုန္းေဘလ္

ေစာဒကတက္သံမ်ား ပိုက်ယ္ေလာင္လာသည္။ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ဖုန္းေဘလ္ျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားက မေက်မနပ္ တုံ႔ျပန္သံမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးေဈးကြက္ေဝစု အမ်ားဆုံးပိုင္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) ႏွင့္ တယ္လီေနာတို႔၏ Facebook လူမႈကြန္ရက္ Post တိုင္းတြင္ ဖုန္းေဘလ္ျဖတ္ေတာက္မႈအေပၚ မေက်နပ္သည့္...

ဦးႀကီးတို႔ေသာကအတြက္ အပူၿငိမ္းေဆး

ေတာင္သူတို႔ေသာကကို ၿငိမ္းေအးေစသည့္စနစ္က ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္ကား လယ္ယာသီးႏွံ အာမခံစနစ္ျဖစ္သည္။ မေမၽွာ္မွန္းႏိုင္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကို တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက သီးႏွံအာမခံစနစ္ျဖင့္ ကာကြယ္ထားသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ထိခိုက္ႏိုင္ေျခ အျမင့္ဆုံး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အဆိုပါ...

ပရဟိတယာဥ္မ်ား ေဘးက်ပ္နံက်ပ္

လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဖမ္းဆီးေရး ရာဇသံ ေၾကညာေမာင္းခတ္လိုက္ျပန္ၿပီ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ တရားမဝင္အသုံးျပဳ သည့္ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားသာမက အမ်ားအက်ိဳးကူညီရန္သုံးစြဲေသာ ပရဟိတလူမႈ ကူညီေရးအသင္းအဖြဲ႕ပိုင္ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားကိုပါ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးမည္ျဖစ္သည္။ ဇြန္လ ၁၁ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္အထိ ပညာေပးကာလ...

ကြန္ပ်ဴတာျမန္မာစာ ခရီးနီးၿပီလား

လက္နက္မကိုင္ေသာ ေနာက္ထပ္ ျပည္တြင္းစစ္တစ္ခု ရွိေသးသည္။ ယင္းကား ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ ျမန္မာစာစနစ္တိုက္ပြဲျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္တိုင္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုတ္ၾကား ရင္ၾကားမေစ့ႏိုင္ေသးေပ။ စစ္ေျပၿငိမ္းေရးသည္ အလွမ္းကြာေဝးေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ေခတ္သစ္ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအဝန္းသည္လည္း အုပ္စုႏွစ္ျခမ္းကြဲလ်က္ရွိသည္။ ေဇာ္ဂ်ီသုံးစြဲသူႏွင့္...

စီးပြားေရး ကပၸတိန္သစ္ ျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္ မုန္တိုင္း

လူစားဝင္မည့္ ကပၸတိန္အသစ္က ယုံၾကည္မႈအျပည့္။ အသက္ရွစ္ဆယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္အသင့္ရွိေနသည္။ သူကား ဦးစိုးဝင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက႑အတြက္ အေရးပါဆုံးယႏၲရားတစ္ခုျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ရမည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ အားေပ်ာ့ေႏွးေကြးေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ထူထူေထာင္ေထာင္ျဖစ္ရန္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ဟုလည္း ၎က ယုံၾကည္ထားသည္။...

ျမန္မာစီးပြားေရး ေ႐ႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္ ဝမ္းေခါင္ေခါင္

အတက္၊ အက် ဝိေရာဓိျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး မက်ပါ။ တိုးတက္မႈ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပင္ရွိေနေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF)၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးက အကဲျဖတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ တိုးတက္လာေသာႏႈန္းသည္...

ပဲေဈးကြက္ ယာယီအသက္႐ွဴေပါက္

ဒုကၡတြင္းနက္အတြင္းမွ ျမန္မာပဲေဈးကြက္အတြက္ ယာယီထြက္ေပါက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ အိႏၵိယအစိုးရက၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပမွခြဲတမ္းစနစ္ျဖင့္ ပဲတင္သြင္းမႈကို ဆက္လက္ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္တစ္သိန္းခြဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းခြဲ စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္သုံးသိန္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝယ္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ပဲစင္းငုံ မည္မၽွဝယ္ယူမည္ကို အိႏၵိယအစိုးရက မထုတ္ျပန္ေသးေပ။ “Quota...

မိုဘိုင္းလ္ေငြေၾကး လုံၿခဳံမႈကိုအရင္းစစ္ျခင္း

ကုန္ပစၥည္းဖလွယ္ေရးတြင္ ၾကားခံအျဖစ္သုံးေသာ ေငြစကၠဴေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္ႏႊဲစျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရာင္းေရး၊ ဝယ္တာ ေငြေပးေခ်မႈအစုစုတြင္ အေရးႀကီးေသာ က႑မွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္ခဲ့ေသာ ေငြေၾကးတိုက္႐ိုက္ေပးေခ်မႈအစား မိုဘိုင္းလ္ပိုက္ဆံ တစ္နည္းအားျဖင့္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ အစားထိုးေျပာင္းလဲသုံးစြဲလ်က္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ တယ္လီေနာက...

“စီးပြားေရးက နံပါတ္ (၁) ေနရာမွာရွိမေနဘူးလို႔ သုံးသပ္ခ်င္ပါတယ္”

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းလက္လီလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေနကားအဘယ္နည္း။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ခန္႔မွစ၍ Modern Trade (ေခတ္သစ္ေရာင္းဝယ္မႈ) ဟုေခၚသည့္ ေဈးဝယ္စင္တာမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ Convenience Store  ကဲ့သို႔ ၂၄ နာရီလက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ား၏ အနာဂတ္အလားအလား လက္ရွိျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေန၊ သမၼတအသစ္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကို...

အလဲထိုး၊ အမွတ္ေပး ဝိေရာဓိ

အသည္းေကာင္းသူတို႔၏ ႀကိဳးဝိုင္းထက္က ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ အားကစားတစ္ခု။ ဗိန္းေမာင္းသံမ်ားႏွင့္အတူ ဘတစ္ျပန္ က်ားတစ္ျပန္ တိုက္ခိုက္သတ္ပုတ္ရေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ဂုဏ္ရွိန္ ထြန္းေျပာင္ခဲ့သည္။ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ အားကစားကား အစဥ္အလာႀကီးမားသည္။ သို႔ေသာ္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္တြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔အစဥ္အလာသည္ အေ႐ြ႕တစ္ခုသို႔ ဆိုက္ကပ္လာခဲ့ၿပီ။...