Tagged: ႏုိင္ငံေရး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စိုးရိမ္ေရမွတ္

ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေျခအေနမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စိုးရိမ္ေရမွတ္ဆီသို႔ တြန္းပို႔လိုက္သည္။ ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရက အားခဲထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (ဒုတိယပင္လုံအစည္းအေဝး) သည္လည္း ေနာက္သို႔ေ႐ႊ႕ရန္ အလားအလာမ်ားေနသည္။ “အစိုးရဘက္က စိုးရိမ္တယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏...

ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ပါတီႏွင့္ ရွစ္ေလးလုံးအလြန္မ်ိဳးဆက္မ်ား

စာေရးသူသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တတိယပါတီလိုအပ္ေနသည့္အေၾကာင္း အစဥ္တစိုက္ ေျပာဆိုတိုက္တြန္းေရးသားေနသူ ျဖစ္သည္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း) မွ ဦးကိုကိုႀကီးတို႔ဦးေဆာင္ၿပီး ပါတီေထာင္မည္ဟု သိရေသာအခါ တစ္တိုင္း ျပည္လုံးကို လႊမ္းၿခဳံႏိုင္မည့္ တတိယပါတီအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာႏိုင္မည့္ အေနအထားရွိေသာေၾကာင့္ အလြန္ပင္...

ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရာသီဥတု

ႏွစ္သစ္တြင္ ၿငိမ္းေအးေစေၾကာင္း ေမၽွာ္ရည္၍ ေရကစားပြဲေတာ္မ်ား ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲက်င္းပ၍ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္မေရးထိုးထားေသးသည့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္(KIA ) ႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ...

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စြမ္းရည္

ဖူကူယားမားေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးထဲက ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ၿပီး ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ ပင္ရင္း (Principal) နဲ႔ အဖ်ား (Agent) ဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ၾကည့္ ရင္ ပင္ရင္းျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စြမ္းရည္ရွိတယ္လို႔ တြက္ဆထားတာဟာ ျပႆနာတစ္ခု။...

NLD လက္ထက္ တပ္ခ်ဳပ္၏ အမာဆုံးမိန္႔ခြန္း

လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ တပ္မေတာ္ေန႔မိ္န္႔ခြန္းက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ေဝဖန္သူမ်ားအတြက္ တပ္လွန္႔သံျဖစ္လာသည္။ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားကိုလည္း လွစ္ဟျပခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တပ္မေတာ္ေန႔ မိန္႔ခြန္းေျပာဆိုၿပီးေနာက္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ သေဘာထား ပိုမိုတင္းမာလာသေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းထြက္ေပၚလာသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ...

သမိုင္းဝင္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း

ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္မွစတင္၍ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အေကာင္းျမင္ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္စျပဳလာသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရတက္လာခ်ိန္မွ၍ က်ဆင္းလာေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑လည္း ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေရာင္နီ ျပန္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧၿပီ ၁...

သူရဦးေ႐ႊမန္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ မဲေပ်ာက္မႈရွာပုံေတာ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ သူရဦးေ႐ႊမန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာစိစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ သက္တမ္း တိုး၊ မတိုး မဲခြဲသည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ NLD ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္ျဖစ္လာေသာ...

၂၁ ရာစု ဒုတိယပင္လုံႏွင့္ စစ္ဘက္ – အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရး

အခုလာမယ့္ ေမလ ၂၄ ရက္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို က်င္းပေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရ အထူးတလည္ အာ႐ုံစိုက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ စိန္ေခၚမူမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ေကအိုင္အိုအလုပ္အဖြဲ႕...

တစ္ေန႔တစ္လံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမသုံးပုံတစ္ပုံတြင္ စစ္ပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ဒုကၡမ်ား ႏွစ္ရွည္ၾကာရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၎တို႔ကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ေတာ့မည့္ လကၡဏာမ်ား ေပၚေပၚက္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လတ္တေလာအေျခအေနမ်ားက ျပဆိုေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ က တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္...

အမွတ္အသားျပႆနာႏွင့္ ခြင့္တူညီမၽွဘုံဝါဒ

ကမာၻ႕ေရးရာျပႆနာတို႔ကို အတိုခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ဆြဲလၽွင္ အေျခခံအေၾကာင္းတရားသုံးပါးကို ေတြ႕ရသည္။ ၎တို႔မွာ ပါဝါအေျခခံပဋိပကၡ (Power Base Conflict)၊ အက်ိဳးစီးပြားအေျခခံပဋိပကၡ ( Interest Base Conflict) ႏွင့္ အမွတ္အသားအေျခခံပဋိပကၡ (Identity Base Conflict) ဟူ၍...