Tagged: ႏုိင္ငံေရး

သမိုင္းဝင္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း

ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္မွစတင္၍ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အေကာင္းျမင္ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္စျပဳလာသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရတက္လာခ်ိန္မွ၍ က်ဆင္းလာေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑လည္း ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေရာင္နီ ျပန္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧၿပီ ၁...

သူရဦးေ႐ႊမန္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ မဲေပ်ာက္မႈရွာပုံေတာ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ သူရဦးေ႐ႊမန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာစိစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ သက္တမ္း တိုး၊ မတိုး မဲခြဲသည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ NLD ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္ျဖစ္လာေသာ...

၂၁ ရာစု ဒုတိယပင္လုံႏွင့္ စစ္ဘက္ – အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရး

အခုလာမယ့္ ေမလ ၂၄ ရက္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို က်င္းပေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရ အထူးတလည္ အာ႐ုံစိုက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ စိန္ေခၚမူမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ေကအိုင္အိုအလုပ္အဖြဲ႕...

တစ္ေန႔တစ္လံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမသုံးပုံတစ္ပုံတြင္ စစ္ပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ဒုကၡမ်ား ႏွစ္ရွည္ၾကာရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၎တို႔ကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ေတာ့မည့္ လကၡဏာမ်ား ေပၚေပၚက္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လတ္တေလာအေျခအေနမ်ားက ျပဆိုေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ က တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္...

အမွတ္အသားျပႆနာႏွင့္ ခြင့္တူညီမၽွဘုံဝါဒ

ကမာၻ႕ေရးရာျပႆနာတို႔ကို အတိုခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ဆြဲလၽွင္ အေျခခံအေၾကာင္းတရားသုံးပါးကို ေတြ႕ရသည္။ ၎တို႔မွာ ပါဝါအေျခခံပဋိပကၡ (Power Base Conflict)၊ အက်ိဳးစီးပြားအေျခခံပဋိပကၡ ( Interest Base Conflict) ႏွင့္ အမွတ္အသားအေျခခံပဋိပကၡ (Identity Base Conflict) ဟူ၍...

ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ဒီအိုပီ (DoP)၊ အက္(စ္) အိုပီ (SoP) ႏွင့္ စီအဲန္ဘီ (C&B)

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိထားသင့္သည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ Division of Powers(DoP)၊ Separation of Powers (SoP) ႏွင့္ Check and Balance of Powers (C&B) ျဖစ္ပါသည္။ DoP,...

ႏိုင္ငံေတာ္ ၿပိဳလဲက်ဆုံးျခင္းတံခါးဝ – ျမန္မာ၏ ပစၥကၡအေနအထားကို တိုင္းတာျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ က်ဆုံးလုနီးနီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အလုပ္တြဲလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္အသိအမွတ္ျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု နာမည္ေက်ာ္သမိုင္းပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက ၿပီးခဲ့သည့္ေလးလက ႏိုင္ငံတကာသို႔ သတိေပးခဲ့သည္။ ကမၻာေက်ာ္ Financial Time သတင္းစာတြင္ ‘ျမန္မာ့နတ္သမီးပုံျပင္ကို စြန္႔လႊတ္ခ်ိန္တန္ၿပီ’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့ျခင္း...

အဂတိေရာဂါ – ငါးႀကီးႀကီးကို ေၾကာ္ျပပါ

‘ အိတ္ေပါက္ႏွင့္ ဖားေကာက္’ ဆိုသည့္ ဆို႐ိုးစကားသည္ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလုံးကို ေျခာက္လွန္႔၍ ေနေလသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိေနသည့္  ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးသြားႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယခုအခါ အစိုးရအပါအဝင္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူမ်ားစြာက  သတိျပဳမိလာ၊ ေထာက္ျပလာၾကပါသည္။ ကန္သင္းက်ိဳးတြင္...

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း

“ျပႆနာအေၾကာင္းရင္းက သူ႔ Mandate (လုပ္ပုိင္ခြင့္) ကို သူေက်ာ္လြန္ၿပီး ျပဳမူေျပာဆိုလာတာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာပါပဲ” ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကုိ အႀကံေပးရန္ ႏုိင္ငံတကာက ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အႀကံေပးအဖြဲ႔မွ အေမရိကန္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးေဟာင္း Governor Bill...

အစိုးရေက်ာ႐ိုးဆစ္မ်ား တစ္ေခတ္ဆန္းခ်ိန္

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ျဖစ္ျဖစ္သမၽွ ကိစၥအဝ၀သည္ သူတို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေနလိမ့္မည္။ လယ္သူမ၏ အိမ္တြင္ ဆန္မရွိသည့္ကိစၥမွသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားအထိ သူတို႔ပါဝင္ရသည္ျဖစ္ရာ သူတို႔ကို ႏိုင္ငံ၏ အထူးသျဖင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ ေက်ာ႐ိုးႀကီးအျဖစ္ တင္စားၾကသည္။ “အလုပ္လုပ္တုန္းက အိမ္ကထြက္တာနဲ႔...