Tagged: ႏုိင္ငံေရး

အထိုင္ခ် မဟာဗ်ဴဟာ

NLD အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာ အထိုင္ကို ခ်ဥ္းကပ္ထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ အတိတ္က အစိုးရတို႔၏ စဥ္းစားနည္း သဘာ၀မ်ားကို စာေရးသူျမင္မိသလို ဆင္ျခင္ၾကည့္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ပထမဦးစြာ ေျပာလိုသည္က Contingency Approach ႏွင့္ Normative...

ဦးေ႐ႊမန္းေကာ္မရွင္ အခန္းဆက္

‘သေဘာမတူသူ ရွိပါသလားခင္ဗ်ာ’ဟူ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္း၏ စကားအဆုံးတြင္ မတ္တတ္ရပ္ကန္႔ကြက္သူတစ္ဦး ေပၚလာသည္။ ကယားျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းတစ္ေယာက္ မတ္တတ္ရပ္၍ ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။ သတိမျပဳမိေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကသည္ ဆက္လက္၍ ေမးျမန္းေနဆဲ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ ဦးစိုးသိန္းတစ္ေယာက္...

ႏွစ္ေဆြး အျမစ္တြယ္ အဂတိ

  ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေအာင္ျမင္ဆုံး အဆို တစ္ခုရွိသည္။ ကန္႔ကြက္သူမရွိ၊ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ အဆိုျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သက္တမ္း ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ထိုအဆိုမွာ လူသိမ်ား ေအာင္ျမင္ေသာအဆို ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းသူ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္...

ၿမိဳ႕လယ္ဒို႔အေရးမ်ား တိတ္ဆိတ္ခ်ိန္

ဒီမိုကေရစီ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးသည္ဟု ေဝဖန္ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ခြင့္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ကန္႔သတ္ခံေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္၏ အဓိက အေရးပါသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ခုတြင္...

REGIONAL ROUNDUP

ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္း အျမင့္ဆုံးျပည္နယ္ (ကခ်င္) ရခိုင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ စက္တင္ဘာလအတြင္း ပ်မ္းမၽွေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေနသည္ဟု ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည့္ စားသုံးသူႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအေျခအေနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလအထိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ပ်မ္းမၽွေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၈ ဒသမ ၀၃ရာခိုင္ႏႈန္း၊...

လက္နက္ေမွာင္ခိုေဈးကြက္ ေကာက္ေၾကာင္း

ႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ခုအၾကားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြင့္အေရးလမ္းဆုံသာရွိသည္ မဟုတ္၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ လမ္းဆုံလည္းျဖစ္လာသည္။ လက္နက္ေမွာင္ခိုသယ္ရာ လမ္းခုလတ္လည္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္ သို႔ ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ လိုက္ပါမည့္...

ျမန္မာ့ နတ္သမီးပုံျပင္ကို စြန္႔လႊတ္ခ်ိန္တန္ၿပီ

႐ိုဟင္ဂ်ာ လူ႕အခြင့္အေရးေဘးဒုကၡႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္ဓာတ္က်စရာအျမင္ကို ဖန္တီးေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပစၥဳပၸန္သည္ စစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အေမွာင္ဆုံးေသာ ေန႔ရက္မ်ားၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စိုးရိမ္စရာအေကာင္းဆုံး အေျခအေနတစ္ခုသို႔ ေရာက္ေနသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးေနာက္ပိုင္း ကမၻာ့အႀကီးဆုံးေသာ ဒုကၡသည္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထြက္ေျပးမႈႀကီးျဖစ္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေဘးဒုကၡႏွင့္ ရာေပါင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေယာက္်ား၊...

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒ အျငင္းပြားဇုန္သို႔

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္ဝန္းတစ္ခုလုံး ေစာင့္ေမၽွာ္ေနသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္တြင္ ထြက္ရွိလာသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ဘယ္ေမာင္းယာဥ္ တင္သြင္းမႈကို စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ မူဝါဒမထြက္မီက ထြက္မည့္ေန႔ကို တေမၽွာ္ေမၽွာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း မူဝါဒ ထြက္လာခ်ိန္တြင္...

ရယ္ဒီကယ္လႈိင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးရွည္ (၁)

ေနာက္ခံကား ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလၽွင္ စာလုံးသုံးလုံးတည္းႏွင့္ လုံေလာက္မည္ထင္သည္။ ‘ျပည္တြင္းစစ္’ ဆိုေသာ စကားလုံးသုံးလုံးပင္ျဖစ္သည္။ ၾကည့္ပါ။ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာၿပီး သုံးလမၽွမျပည့္တတ္ေသးမီမွာပင္ ညီအစ္ကိုခ်င္း စစ္ခင္းရသည့္...

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္ရရန္ လာဘ္ေပးရမႈ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အနည္းငယ္ပိုမ်ား

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃   NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိရန္ လာဘ္ေပးရမႈမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အနည္းငယ္ပိုမ်ားလာေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေနာက္ဆုံး ေကာက္ယူထားသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ Enterprise...